Cho tam giác ABC có A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4). Tìm tọa độ trực tâm H (Miễn phí)

Câu hỏi:

18/06/2019 107,345

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4). Tìm tọa độ trực tâm H (Miễn phí)

D. (2;2)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn D.

Gọi H (x; y) là trực tâm tam giác ABC nên 

Suy ra:

Vậy H(2; 2).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC sở hữu A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4) . Tìm tọa chừng điểm I là tâm đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. I( 1; 2)            

B. I(2; 1)                     

C. I(1; 1)

D. I(2; 2)

Câu 2:

Cho tam giác đều ABC, chừng lâu năm cạnh là 3a . Lấy M, N, Phường lượt l­ượt phía trên những cạnh BC, CA, AB sao cho tới BM = a; công nhân = 2a và AP = x . Tính x nhằm AM  vuông góc với PN.

A. x = a

B. x = 2a

C. x = 0,8.a

D. x = 0,5.a

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Tính  P = sinA. cos(B + C) + cos A.sin(B + C).

A. Phường = 0

A. Phường = 0

Xem thêm: Hướng dẫn lập phương trình hóa học cho người mới học

B. P = 1

B. P = 1

C. P = - 1

C. P = - 1

D. P = 2

D. P = 2

Câu 4:

Cho hình vuông vắn ABCD, M là vấn đề phía trên đoạn trực tiếp AC sao cho tới AM = AC/4, N là trung điểm của đoạn trực tiếp DC. Tìm mệnh đề đúng?

A. Tam giác BMN là tam giác vuông

B. Tam giác BMN là tam giác cân

C. Tam giác BMN là tam giác đều

D. Tam giác BMN là tam giác vuông cân

Câu 5:

Cho tam giác ABC. Tính Phường = cosA.cos( B + C) – sinA.sin(B + C).

A. P = 0

B. P = 1

C. P = -1

D. P = 2

Câu 6:

Cho biết 3cosα – sinα = 1; 00 < α < 900. Giá trị của tanα bằng:

A. 4/3

B. 3/4

C. 1

D. ½

Xem thêm: Sử dụng công thức tính khoảng vân i=(λD)/a trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young để giải thích.