Tín hiệu ra của khối tách sóng ở máy thu thanh là:

  1. Lớp 12

  2. Tín hiệu đi ra của khối tách sóng ở máy thu thanh là:

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022


Chia sẻ bởi: 44_10D8_Nguyễn Thị Xuyến


Tín hiệu đi ra của khối tách sóng ở máy thu thanh là:

A

Tín hiệu cao tần

B

Tín hiệu một chiều

C

Tín hiệu âm tần

D

Tín hiệu trung tần

Chủ đề liên quan

Căn cứ nhập đâu nhằm phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

A

Xử lý tín hiệu.

B

Mã hóa tín hiệu.

C

Truyền tín hiệu.

D

Điều chế tín hiệu.

Trong máy thu hình, việc xử lí tiếng động, hình ảnh:

A

Được xử lí song lập

B

Được xử lí chung

C

Tuỳ nằm trong nhập máy thu

D

Tuỳ nằm trong nhập máy phát

Các màu sắc cơ bạn dạng nhập máy thu hình màu sắc là:

A

Đỏ, lục, lam

B

Xanh, đỏ chót, tím

C

Đỏ, tím, vàng

D

Đỏ, lục, vàng

Các khối cơ bạn dạng của dòng sản phẩm tăng âm gồm:

A

6 khối

B

5 khối

C

4 khối

D

7 khối

Mức phỏng trầm bổng của tiếng động nhập máy tăng âm vì thế khối nào là ra quyết định ?

A

Mạch âm sắc

B

Mạch khuyếch đại trung gian

C

Mạch khuyếch đại hiệu suất

D

Mạch chi phí khuếch đại

Máy tăng âm thông thường được dùng:

A

Khuếch đại tín hiệu tiếng động

B

Biến thay đổi tần số

C

Biến thay đổi năng lượng điện áp

D

Biến thay đổi loại điện

Khối nào là của dòng sản phẩm tăng âm tiến hành trọng trách khuếch tán hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm vạc đi ra loa?

A

Khối mạch khuếch tán hiệu suất.

B

Khối mạch chi phí khuếch tán.

C

Khối mạch âm sắc.

D

Khối mạch khuếch tán trung gian

Tín hiệu nhập và đi ra ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là:

A

Tín hiệu âm tần.

B

Tín hiệu cao tần.

C

Tín hiệu trung tần.

D

Tín hiệu nước ngoài sai.

Để kiểm soát và điều chỉnh nằm trong hưởng trọn nhập khối lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu thanh tao thông thường điều chỉnh:

Xem thêm: Ca-ta (Qatar) | Hồ sơ - Sự kiện - Nhân chứng

A

Trị số năng lượng điện dung của tụ năng lượng điện

B

Điện áp

C

Dòng năng lượng điện

D

Điều chỉnh năng lượng điện trở

Ở máy thu thanh tín hiệu nhập khối lựa chọn sóng thông thường là:

A

Tín hiệu cao tần

B

Tín hiệu âm tần

C

Tín hiệu trung tần

D

Tín hiệu âm tần, trung tần

Ở máy thu thanh tín hiệu đi ra của khối tách sóng là:

A

Tín hiệu một chiều

B

Tín hiệu xoay chiều

C

Tín hiệu cao tần

D

Tín hiệu trung tần

Các khối cơ bạn dạng của dòng sản phẩm thu thanh AM gồm:

A

8 khối

B

6 khối

C

5 khối

D

4 khối

Sóng trung tần ở máy thu thanh đem trị số khoảng:

A

465 Hz

B

565 kHz

C

565 Hz

D

465 kHz

Các khối cơ bạn dạng của phần xử lí tín hiệu màu sắc nhập máy thu hình màu sắc gồm:

A

6 khối

B

7 khối

C

5 khối

D

4 khối

Tín hiệu đi ra của khối tách sóng ở máy thu thanh là:

A

Tín hiệu cao tần

B

Tín hiệu một chiều

C

Tín hiệu âm tần

D

Tín hiệu trung tần

Căn cứ nhập đâu nhằm phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:

A

Xử lý tín hiệu.

B

Mã hóa tín hiệu.

C

Truyền tín hiệu.

D

Điều chế tín hiệu.

Trong máy thu hình, việc xử lí tiếng động, hình ảnh:

A

Được xử lí song lập

B

Được xử lí chung

C

Tuỳ nằm trong nhập máy thu

D

Tuỳ nằm trong nhập máy phát

Các màu sắc cơ bạn dạng nhập máy thu hình màu sắc là:

A

Đỏ, lục, lam

B

Xanh, đỏ chót, tím

D

Đỏ, lục, vàng