Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là (Miễn phí)

Câu hỏi:

18/07/2020 126,903

Bạn đang xem: Tính chất của cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là (Miễn phí)

A. Là cuộc cách mệnh vô sản

B. Là cuộc cách mệnh dân công ty tư sản loại mới

Đáp án chủ yếu xác

C. Là cuộc cách mệnh hóa giải dân tộc

D. Là cuộc cách mệnh tư sản

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Cách mạng mon Hai năm 1917 ở Nga là cách mệnh dân công ty tư sản loại mới nhất. Đó là: cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản vì thế giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khoản thời gian thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án nên cần chọn là: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thái phỏng của Nga hoàng so với cuộc Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất 1914 - 1918 như vậy nào?

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất

B. Đẩy dân chúng Nga nhập trận đánh tranh giành đế quốc

C. Tham chiến đem điều kiện

D. Tham gia trận đánh tranh giành Lúc xuất hiện tại ĐK thuận lợi

Câu 2:

Nga hoàng nhập cuộc Chiến tranh giành thế giời loại nhất (1914 - 1918) đang được đẩy nước Nga nhập tình trạng

A. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế

B. Nạn thất nghiệp tăng thời gian nhanh, nàn đói xẩy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế tài chính, chủ yếu trị - xã hội

D. Bị những nước đế quốc thôn tính

Câu 3:

Tại sao Cách mạng Tháng nhị là cách mệnh dân công ty tư sản loại mới?

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình chóp

A. Do tư sản chỉ đạo và 2 tổ chức chính quyền tuy nhiên song tồn tại

B. Do tư sản chỉ đạo và tổ chức chính quyền tư sản được trở nên lập

C. Do giai cấp cho vô sản chỉ đạo và 2 tổ chức chính quyền tuy nhiên song tồn tại

D. Do giai cấp cho vô sản chỉ đạo và tổ chức chính quyền Xô ghi chép trở nên lập

Câu 4:

Trước trào lưu đấu tranh giành của dân chúng, thái phỏng của Nga hoàng như vậy nào?

A. Đàn áp, dập tắt được trào lưu của nhân dân

B. Bỏ chạy đi ra nước ngoài

C. Nhờ sự trợ giúp của những đế quốc khác

D. Bất lực, không hề tài năng nối tiếp cai trị được nữa

Câu 5:

Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước tình thế gì?

A. Chính phủ tư sản chuẩn bị bị sụp đổ

B. Các nước đế quốc theo thứ tự kiêm tính Nga

C. Bùng nổ cuộc cách mệnh nhằm xóa sổ chính sách Nga hoàng

D. Kinh tế bị rủi ro khủng hoảng trầm trọng

Câu 6:

Mục chi tiêu nhập Luận cương mon Tư của Lê-nin là gì?

A. Chuyển kể từ cách mệnh dân công ty tư sản thanh lịch cơ hội social công ty nghĩa

B. Tạo ĐK mang đến giai cấp cho tư sản phân phát triển

C. Chuyển kể từ chính sách phong con kiến thanh lịch cách mệnh dân công ty tư sản

D. Duy trì cơ quan chỉ đạo của chính phủ tạm thời của giai cấp cho tư sản

Xem thêm: Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 6h là: