Trả lời câu hỏi mục 2 trang 128 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

1. Dựa nhập hình 6.2, hình 6.3 và vấn đề nhập bài bác, em hãy:

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi mục 2 trang 128 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

- Cho biết địa điểm điểm A đem cần luôn luôn là buổi ngày, địa điểm điểm B đem cần luôn luôn là đêm hôm không? Tại sao?

- Trình bày hiện tượng kỳ lạ ngày tối luân phiên nhau bên trên Trái Đất.

2. Đọc vấn đề nhập bài bác và để ý hình 6.4, em hãy cho tới biết:

- Bề mặt mũi Trái Đất được chia thành từng nào múi giờ?

- VN nằm trong múi giờ loại mấy?

- Múi giờ VN muộn rộng lớn hoặc chậm chạp rộng lớn đối với giờ GMT?

- Múi giờ của những trở nên phố: Hà Thành, Oa-sinh-tơn (Washington), Mát-xcơ-va (Moscow) và Tô-ky-ô (Tokyo).

Hình 6.4. Các điểm giờ bên trên Trái Đất

3. Quan sát hình 6.5 và vấn đề nhập bài bác, em hãy:

- Cho biết:

+ Tại chào bán cầu Bắc, vật hoạt động theo phía kể từ A cho tới B và kể từ C cho tới D bị chênh chếch về phía phía trái hoặc ở bên phải đối với phía ban đầu?

+ Tại chào bán cầu Nam, vật hoạt động theo phía kể từ E cho tới F và kể từ O cho tới Phường bị chênh chếch về phía phía trái hoặc ở bên phải đối với phía ban đầu?

+ Rút đi ra tóm lại về phía chênh chếch của những vật thể hoạt động ở chào bán cầu Bắc và chào bán cầu Nam theo hướng kinh tuyến.

Hình 6.5. Sự chênh chếch phía vì thế hoạt động tự động con quay của Trái Đất

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Dựa nhập hình 6.2, 6.3 và gọi vấn đề nhập SGK nhằm vấn đáp thắc mắc.

Xem thêm: Tổng quan về ảnh hình trắng

2. Quan sát hình 6.4 và gọi vấn đề nhập SGK nhằm vấn đáp thắc mắc.

3. Quan sát hình 6.5 và gọi vấn đề nhập SGK nhằm vấn đáp thắc mắc.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

1. Sự luân phiên ngày đêm

- Điểm A ko cần luôn luôn là buổi ngày và điểm B ko cần luôn luôn là đêm hôm. Vì: Trái khu đất hình cầu và tự động xoay quanh trục nên từng điểm bên trên Trái Đất đều đều thứu tự được Mặt Trời thắp sáng rồi lại chìm nhập bóng tối.

- Hiện tượng ngày tối luân phiên nhau bên trên Trái Đất:

+ Do Trái Đất hình cầu nên chỉ có thể có một nửa được Mặt Trời thắp sáng. Nửa được thắp sáng là buổi ngày, nửa ko được thắp sáng là đêm hôm.

+ Do Trái Đất luôn luôn hoạt động tự động xoay quanh trục nên từng tất cả điểm bên trên Trái Đất đều thứu tự được Mặt Trời thắp sáng rồi lại chìm nhập bóng tối => Sự luân phiên ngày tối.

2. Giờ bên trên Trái Đất

- Bề mặt mũi Trái Đất được chia thành 24 múi giờ.

- VN nằm trong múi giờ loại 7.

- Múi giờ VN sớm rộng lớn đối với giờ GMT.

- Múi giờ của trở nên phố:

+ Hà Nội: 7.

+ Oa-sinh-tơn (Washington): -5.

+ Mát-xcơ-va (Moscow): 3.

+ Tô-ky-ô (Tokyo): 9.

3. Sự chênh chếch phía fake động

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

- Tại chào bán cầu Bắc, vật fake đổng theo phía kể từ A cho tới B và kể từ C cho tới D bị chênh chếch về phía ở bên phải đối với phía thuở đầu.

- Tại chào bán cầu Nam, vật hoạt động theo phía kể từ E cho tới F và kể từ O cho tới Phường bị chênh chếch về phía phía trái đối với phía thuở đầu.

- Theo chiều kinh tuyến, vật thể hoạt động sẽ ảnh hưởng chênh chếch về ở bên phải ở chào bán cấu Bắc và chênh chếch về phía trái ở chào bán cầu Nam đối với phía hoạt động thuở đầu.