Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia - Trắc nghiệm GDQP 11 Bài - Studocu

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 3. hướng dẫn vệ hòa bình bờ cõi và

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia - Trắc nghiệm GDQP 11 Bài - Studocu

biên giới quốc gia

1. Lãnh thổ vương quốc được cấu trở nên kể từ các nguyên tố nào?

a. Lãnh thổ; dân cư; ngôi nhà nước

b. Lãnh thổ; dân tộc; hiến pháp; pháp luật

c. Lãnh thổ; dân cư; hiến pháp

d. Lãnh thổ; nhân dân; dân tộc

2. Trong các yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia, yếu tố nào quan trọng

nhất, ra quyết định nhất?

a. Dân cư

b. Lãnh thổ

c. Nhà nước

d. Hiến pháp, pháp luật

3. Trách nhiệmbảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia được xác định

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

như thế nào?

a. Là trách cứ nhiệm của toàn lực lượng vũ trang và toàn dân

b. Là trách cứ nhiệm của toàn Đảng và các tổ chức triển khai xã hội

c. Là trách cứ nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân

d. Là trách cứ nhiệm của giai cấp, của Đảng và quân đội

4. Lãnh thổ thuộc công ty quyền trả toàn, tuyệt đối và giàn giụa đủ của quốc gia

bao bao gồm những phần tử nào?

a. Vùng đất; vùng nước; vùng trời trên vùng đất, vùng nước; lòng đất dưới

chúng

b. Vùng đất; vùng trời bên trên vùng đất; lòng khu đất bên dưới chúng

c. Vùng đất; vùng nước; vùng trời bên trên vùng đất; lòng khu đất bên dưới chúng

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

d. Vùng đất; vùng trời; lòng khu đất bên dưới chúng

5. Lãnh thổ vương quốc được cấu trở nên bao gồm những vùng nào?

a. Vùng đất; vùng trời; vùng tiếp giáp lãnh hải

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

Chủ đề: cos x cos 2x Phương trình cosx - cos2x = 0 có tất cả bảy nghiệm thuộc đoạn [0;2pi]. Đây là một vấn đề quan trọng trong toán học vì nó liên quan đến các hàm lượng giác và đồ thị của chúng. Việc giải phương trình này không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về tính chất của các hàm lượng giác mà còn có thể áp dụng trong nhiều bài toán thực tế.