[LỜI GIẢI] Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là: - Tự Học 365

Hạt đem năng lượng điện vô phân tử nhân vẹn toàn tử là:

Hạt đem năng lượng điện vô phân tử nhân vẹn toàn tử là:

Bạn đang xem: [LỜI GIẢI] Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là: - Tự Học 365


electron.

proton.

notron.

proton và electron.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Hạt đem năng lượng điện vô phân tử nhân vẹn toàn tử là proton (mang năng lượng điện dương).

Đáp án B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Cho sơ loại phản ứng:
H<sub>2</sub>  

  Cho sơ loại phản ứng:

  H2     X     Y    Z    T  propan-2-ol.

  Xem thêm: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a (Miễn phí)

  Biết X, Y, Z, T đều là thành phầm chủ yếu. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X và Z theo lần lượt là

 • Loại phân bón chất hóa học khiến cho chua mang lại khu đất là

  Loại phân bón chất hóa học khiến cho chua mang lại khu đất là

 • Xét hệ cân đối chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C <sub>(r

  Xét hệ cân đối chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi) -> CO (khí)  + H2 (khí)

  Tác động nào là tại đây vô hệ (giữ vẹn toàn những ĐK khác) không làm vận động và di chuyển cân nặng bằng?

 • Chất nào là sau đấy là hóa học ko năng lượng điện li ?

  Chất nào là sau đấy là hóa học ko năng lượng điện li ?

 • Phản ứng nào là tại đây phi kim bị lão hóa ?

  Phản ứng nào là tại đây phi kim bị lão hóa ?

 • Alanin với công thức là:

 • Ứng dụng nào là tại đây ko cần của ozon?

  Ứng dụng nào là tại đây ko cần của ozon?

 • Hợp hóa học vô phân tử với link ion là

  Hợp hóa học vô phân tử với link ion là

 • Xem thêm: Tổng hợp kiến thức công thức hạ bậc lượng giác không thể bỏ qua

  Cho mặt hàng thay đổi hoá học tập sau :

   Điều đánh giá nào là tại đây đúng: