Cuốii kì 2 tin 12 - tin hoc 12 - Câu 1: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: A. Mô hình dữ - Studocu

Câu 1: Mô hình thịnh hành nhằm xây cất CSDL mối liên hệ là:

Bạn đang xem: Cuốii kì 2 tin 12 - tin hoc 12 - Câu 1: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là: A. Mô hình dữ - Studocu

A. Mô hình tài liệu quan tiền hệ

B. Mô hình phân cấp

C. Mô hình phía đối tượng

D. Mô hình hạ tầng quan tiền hệ

Câu 2: Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những yếu tố này sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan tiền hệ?

A. Tất cả câu trên

B. Cấu trúc dữ liệu

C. Các buộc ràng dữ liệu

D. Các thao tác, quy tắc toán trên dữ liệu

Câu 3: Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?

A. 1970

B. 1975

C. 2000

D. 1995

Câu 4: Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mày cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại trong các:

A. Bảng (Table)

B. Cột (Field)

C. Hàng (Record)

D. Báo cáo (Report)

Câu 5: Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Tất cả đáp án trên

B. Sửa phiên bản ghi

C. Thêm phiên bản ghi

D. Xoá phiên bản ghi

Câu 6: Phát biểu này về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

Xem thêm: Công thức làm sữa hạt bằng máy cực nhanh

A. Phần mượt dùng làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan hệ

B. Phần mượt dùng làm xây cất những CSDL quan tiền hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những bài toán cai quản lí đem chứa chấp những mối liên hệ giữa những dữ liệt

Câu 7: Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng trong hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Bảng

B. Kiểu tài liệu của một thuộc tính

C. Hàng

D. Cột

Câu 8: Thuật ngữ “bộ” người sử dụng trong hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Hàng

B. Kiểu tài liệu của một thuộc tính

C. Bảng

D. Cột

Câu 9: Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng trong hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Cột

B. Kiểu tài liệu của một thuộc tính

C. Bảng

D. Hàng

Câu 10: Thuật ngữ “miền” người sử dụng trong hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

D. Cột

Câu 11: Trong hệ CSDL mối liên hệ, miền là:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính