Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều - Lý

1. Khái niệm, phân loại mạch năng lượng điện tử

1.1. Khái niệm :

Mạch năng lượng điện tử là mạch năng lượng điện vướng kết hợp trong những linh phụ kiện năng lượng điện tử với những phần tử mối cung cấp,chạc dẫn nhằm triển khai một công dụng nào là cơ vô chuyên môn năng lượng điện tử.

Bạn đang xem: Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử - chỉnh lưu - nguồn một chiều - Lý

1.2. Phân loại :

 • Có vô số cách thức phân loại không giống nhau , về cơ bạn dạng được phân theo dõi 2 cơ hội :

Cách 1: Theo công dụng và nhiệm vụ:

 • Mạch khuyêch đại.

 • Mạch tao sóng hình sin.

 • Mạch tao xung.

 • Mạch mối cung cấp chỉnh lưu thanh lọc & ổn định áp.

Cách 2 : Theo công thức gia công , xử lý tín hiệu:

 • Mạch kỹ năng tương tự động (Analog)

 • Mạch kỹ năng số (Digital)

2. Mạch chỉnh lưu và mối cung cấp một chiều

2.1. Mạch chỉnh lưu :               

 • Mạch chỉnh lưu là loại mạch năng lượng điện sử dụng Đ tiếp mặt mày nhằm thay đổi năng lượng điện xoay chiều trở nên năng lượng điện một chiều  .

 • Các cơ hội vướng mạch chỉnh lưu:

a. Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi dương, điôt phân đặc biệt thuận, dòng sản phẩm năng lượng điện 1 → điôt Đ →  Rtải  →2.

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi âm, điôt bị phân đặc biệt ngược bởi vậy không tồn tại dòng sản phẩm qua chuyện chuyên chở.

 • Nhận xét:

  • Mạch giản dị và đơn giản.

  • Hiệu suất dùng biến đổi áp mối cung cấp thấp.

  • Dạng sóng đi ra có tính gợn rộng lớn cho nên việc thanh lọc san bởi vì phỏng gợn khó khăn khăn

⇒ Hiệu quả  xoàng xĩnh, thực tiễn không nhiều dùng.

b. Mạch chỉnh lưu cả chu kì ( toàn sóng ) hình tia ( điểm thân thiện ).

 • Ở nửa chu kì dương, dòng sản phẩm 1→ Đ1 → Rtải → 2.

 • Ở nửa chu kì âm, dòng sản phẩm 3 → Đ2 → Rtải → 2. 

⇒ Cả 2  điôt Đ1, Đ2 luân phiên chỉnh lưu theo dõi từng nửa chu kì.

c. Mạch chỉnh lưu cầu:

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi dương, dòng sản phẩm năng lượng điện I → Đ1 → Rtải → Đ3 → đặc biệt âm của cuộn loại cấp cho.

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi âm, dòng sản phẩm năng lượng điện I → Đ2 → Rtải → Đ4 → cực âm của cuộn loại cấp cho.

 • Nhận xét:

  • Mạch sử dụng tứ điốt.

  • Biến áp mối cung cấp ko đòi hỏi đặc biệt quan trọng.

  • Điốt ko cần Chịu đựng năng lượng điện áp ngược cao.

  • Dạng sóng đi ra U0 có tính gợn nhỏ nên dễ dàng lọc

⇒  Hiệu ngược đảm bảo chất lượng, thực tiễn sử dụng thịnh hành.

2.2. Nguồn một chiều :

a. Sơ thiết bị khối công dụng của mạch mối cung cấp :

 • Là mạch năng lượng điện cần thiết vô một vũ khí năng lượng điện tử

 • Có trách nhiệm :biến thay đổi năng lượng điện xoay chiều kể từ màng lưới vương quốc trở nên năng lượng điện một chiều với nấc năng lượng điện áp ổn định toan & năng suất cần thiết thiết  nhằm nuôi toàn cỗ những vũ khí năng lượng điện tử

 • Sơ đồ 

b. Mạch mối cung cấp năng lượng điện thực tế

Bài 1:

Trong mạch mối cung cấp một chiều thực tiễn, nếu như tụ C1 hoặc C2 bị tấn công thủng thì hiện tượng lạ gì tiếp tục xảy ra?

A. Mạch năng lượng điện bị ngắn ngủn mạch thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

B. Mạch không hề công dụng chỉnh lưu, năng lượng điện áp đi ra vẫn chính là năng lượng điện áp xoay chiều.

C. Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện chuyên chở hấp phụ tăng phụt, thực hiện cháy chuyên chở hấp phụ.

D. Điện áp đi ra tiếp tục ngược trộn với năng lượng điện áp vô.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án A

 • Mạch năng lượng điện bị ngắn ngủn mạch thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

Bài 2:

Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu như với cùng 1 trong số điôt bị tấn công thủng hoặc vướng trái chiều thì hiện tượng lạ gì tiếp tục xảy ra?

A. Cuộn loại cấp cho của biến đổi áp mối cung cấp bị ngắn ngủn mạch, thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

B. Dòng năng lượng điện tiếp tục chạy qua chuyện chuyên chở hấp phụ theo hướng ngược lại.

C. Biến áp mối cung cấp vẫn sinh hoạt đảm bảo chất lượng, tuy nhiên không tồn tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chuyên chở hấp phụ.

D. Không với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện cuộn loại cấp cho của biến đổi áp mối cung cấp.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án A

 • Cuộn loại cấp cho của biến đổi áp mối cung cấp bị ngắn ngủn mạch, thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

Bài 3:

Nếu vướng ngược Điôt vô mạch chỉnh lưu nửa chu kì thì mạch:

A. Không sinh hoạt.           

B. Cháy điôt.                 

C. Hoạt động thông thường.        

D. Cháy máy biến đổi áp.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án C

1. Khái niệm, phân loại mạch năng lượng điện tử

1.1. Khái niệm :

Mạch năng lượng điện tử là mạch năng lượng điện vướng kết hợp trong những linh phụ kiện năng lượng điện tử với những phần tử mối cung cấp,chạc dẫn nhằm triển khai một công dụng nào là cơ vô chuyên môn năng lượng điện tử.

1.2. Phân loại :

 • Có vô số cách thức phân loại không giống nhau , về cơ bạn dạng được phân theo dõi 2 cơ hội :

Cách 1: Theo công dụng và nhiệm vụ:

 • Mạch khuyêch đại.

 • Mạch tao sóng hình sin.

 • Mạch tao xung.

 • Mạch mối cung cấp chỉnh lưu thanh lọc & ổn định áp.

Cách 2 : Theo công thức gia công , xử lý tín hiệu:

 • Mạch kỹ năng tương tự động (Analog)

 • Mạch kỹ năng số (Digital)

2. Mạch chỉnh lưu và mối cung cấp một chiều

2.1. Mạch chỉnh lưu :               

 • Mạch chỉnh lưu là loại mạch năng lượng điện sử dụng Đ tiếp mặt mày nhằm thay đổi năng lượng điện xoay chiều trở nên năng lượng điện một chiều  .

 • Các cơ hội vướng mạch chỉnh lưu:

a. Mạch chỉnh lưu nửa chu kì:

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi dương, điôt phân đặc biệt thuận, dòng sản phẩm năng lượng điện 1 → điôt Đ →  Rtải  →2.

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi âm, điôt bị phân đặc biệt ngược bởi vậy không tồn tại dòng sản phẩm qua chuyện chuyên chở.

 • Nhận xét:

  • Mạch giản dị và đơn giản.

  • Hiệu suất dùng biến đổi áp mối cung cấp thấp.

  • Dạng sóng đi ra có tính gợn rộng lớn cho nên việc thanh lọc san bởi vì phỏng gợn khó khăn khăn

⇒ Hiệu quả  xoàng xĩnh, thực tiễn không nhiều dùng.

b. Mạch chỉnh lưu cả chu kì ( toàn sóng ) hình tia ( điểm thân thiện ).

 • Ở nửa chu kì dương, dòng sản phẩm 1→ Đ1 → Rtải → 2.

 • Ở nửa chu kì âm, dòng sản phẩm 3 → Đ2 → Rtải → 2. 

⇒ Cả 2  điôt Đ1, Đ2 luân phiên chỉnh lưu theo dõi từng nửa chu kì.

c. Mạch chỉnh lưu cầu:

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi dương, dòng sản phẩm năng lượng điện I → Đ1 → Rtải → Đ3 → đặc biệt âm của cuộn loại cấp cho.

 • Ở nửa chu kỳ luân hồi âm, dòng sản phẩm năng lượng điện I → Đ2 → Rtải → Đ4 → cực âm của cuộn loại cấp cho.

 • Nhận xét:

  • Mạch sử dụng tứ điốt.

  • Biến áp mối cung cấp ko đòi hỏi đặc biệt quan trọng.

  • Điốt ko cần Chịu đựng năng lượng điện áp ngược cao.

  • Dạng sóng đi ra U0 có tính gợn nhỏ nên dễ dàng lọc

⇒  Hiệu ngược đảm bảo chất lượng, thực tiễn sử dụng thịnh hành.

2.2. Nguồn một chiều :

a. Sơ thiết bị khối công dụng của mạch mối cung cấp :

 • Là mạch năng lượng điện cần thiết vô một vũ khí năng lượng điện tử

 • Có trách nhiệm :biến thay đổi năng lượng điện xoay chiều kể từ màng lưới vương quốc trở nên năng lượng điện một chiều với nấc năng lượng điện áp ổn định toan & năng suất cần thiết thiết  nhằm nuôi toàn cỗ những vũ khí năng lượng điện tử

 • Sơ đồ 

b. Mạch mối cung cấp năng lượng điện thực tế

Bài 1:

Trong mạch mối cung cấp một chiều thực tiễn, nếu như tụ C1 hoặc C2 bị tấn công thủng thì hiện tượng lạ gì tiếp tục xảy ra?

A. Mạch năng lượng điện bị ngắn ngủn mạch thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

B. Mạch không hề công dụng chỉnh lưu, năng lượng điện áp đi ra vẫn chính là năng lượng điện áp xoay chiều.

C. Dòng năng lượng điện chạy qua chuyện chuyên chở hấp phụ tăng phụt, thực hiện cháy chuyên chở hấp phụ.

D. Điện áp đi ra tiếp tục ngược trộn với năng lượng điện áp vô.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án A

 • Mạch năng lượng điện bị ngắn ngủn mạch thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

Bài 2:

Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu như với cùng 1 trong số điôt bị tấn công thủng hoặc vướng trái chiều thì hiện tượng lạ gì tiếp tục xảy ra?

A. Cuộn loại cấp cho của biến đổi áp mối cung cấp bị ngắn ngủn mạch, thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

B. Dòng năng lượng điện tiếp tục chạy qua chuyện chuyên chở hấp phụ theo hướng ngược lại.

C. Biến áp mối cung cấp vẫn sinh hoạt đảm bảo chất lượng, tuy nhiên không tồn tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chuyên chở hấp phụ.

D. Không với dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện cuộn loại cấp cho của biến đổi áp mối cung cấp.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án A

 • Cuộn loại cấp cho của biến đổi áp mối cung cấp bị ngắn ngủn mạch, thực hiện cháy biến đổi áp mối cung cấp.

Bài 3:

Nếu vướng ngược Điôt vô mạch chỉnh lưu nửa chu kì thì mạch:

A. Không sinh hoạt.           

B. Cháy điôt.                 

C. Hoạt động thông thường.        

Xem thêm: Chia sẻ bộ hình nền điện thoại Nokia 1280 độc đáo

D. Cháy máy biến đổi áp.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án C

 • Hoạt động thông thường.