Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau đây?

A.

Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau đây?

B.

Crackinh butan.

C.

Thủy phân nhôm cacbua nhập môi trường xung quanh axit.

D.

Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút hoặc thủy phân nhôm cacbua nhập môi trường xung quanh axit.

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

Đáp án và điều giải

Đáp án:D

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

Lời giải:

Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút hoặc thủy phân nhôm cacbua nhập môi trường xung quanh axit.

Câu chất vấn nằm trong đề đua sau. Quý Khách vẫn muốn đua thử?

Trắc nghiệm một phần hai tiếng Hóa lớp 11 - Hiđrocacbon no - Đề số 9

Một số thắc mắc không giống nằm trong bài xích đua.

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể chúng ta quan hoài.