Vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga sau cách mạng tháng Hai?

Vì sao viên diện nhì tổ chức chính quyền tuy vậy song ko thể tồn bên trên lâu lâu năm ở Nga sau cách mệnh mon Hai?

Vì sao viên diện nhì tổ chức chính quyền tuy vậy song ko thể tồn bên trên lâu lâu năm ở Nga sau cách mệnh mon Hai?

Bạn đang xem: Vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga sau cách mạng tháng Hai?

A. Hai tổ chức chính quyền thay mặt đại diện mang lại nhì giai cấp cho trái lập nhau về quyền lợi và nghĩa vụ.

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

Xem thêm: Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

B. Không thể cải tiến và phát triển nền tài chính tư phiên bản căn nhà nghĩa

C. Không trả được nước Nga thoát ra khỏi cuộc chiến tranh trái đất loại nhất.

D. Sự can thiệp của những nước đế quốc vô Nga.