Vì sao năm 1917 ở nước Nga lại tiến hành hai cuộc cách mạng? Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến Việt Nam?

Giải chi tiết:

* Năm 1917, ở Nga ra mắt nhị cuộc cách mệnh vì:

Bạn đang xem: Vì sao năm 1917 ở nước Nga lại tiến hành hai cuộc cách mạng? Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến Việt Nam?

- Cách mạng mon Hai năm 1917 tiếp tục lật sập chính sách quân ngôi nhà chuyên nghiệp chế (Nga hoàng) và dẫn cho tới hiện tượng nhị tổ chức chính quyền tuy vậy song tồn tại: nhà nước tư sản trợ thời và Xô ghi chép đại biểu người công nhân, dân cày và quân lính.

⟹ Hai tổ chức chính quyền thay mặt đại diện mang đến quyền lợi của những giai cung cấp không giống nhau nên ko thể nằm trong tồn bên trên lâu lâu năm.

Xem thêm: Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 6h là:

Xem thêm: Những tứ giác lồi được giải thích cặn kẽ và ví dụ minh họa

- Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích tiếp tục xác lập tiềm năng và lối lối đem kể từ cách mệnh dân ngôi nhà tư sản thanh lịch cơ hội social ngôi nhà nghĩa (lật sập tổ chức chính quyền tư sản lâm thời). Thiết lập tổ chức chính quyền thống nhất nhập cả nước của Xô Viết, đem nước Nga lao vào giai đoạn cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

⟹ Cách mạng mon Mười bùng phát (24-10-1917).

* Cách mạng mon Mười Nga thắng lợi đem đến không chỉ là nhiều ý nghĩa sâu sắc so với nước Nga mà còn phải những nước nằm trong địa không giống bên trên trái đất, nhập ê đem VN. Nhờ đem sự thắng lợi của cách mệnh mon Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc mới nhất nghe biết nước Nga, cơ hội social ngôi nhà nghĩa và nắm chắc Bản sơ thảo về yếu tố dân tộc bản địa và nằm trong địa của Lenin. Từ ê, người tiếp tục lần đi ra được tuyến đường cứu vãn nước chính đắn mang đến dân tộc bản địa VN. Đó là tuyến đường cách mệnh vô sản.