Lý thuyết vị trí tương đối của hai đường thẳng toán 9

1. Các kỹ năng cần thiết nhớ

Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng

Bạn đang xem: Lý thuyết vị trí tương đối của hai đường thẳng toán 9

Cho hai tuyến đường trực tiếp $d:y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)$ và $d':y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)$.

+) $d{\rm{//}}d' \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.$

+) \(d\) rời $d'$\( \Leftrightarrow a \ne a'\).

+) \(d \equiv d' \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b = b'\end{array} \right.\).

2. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Chỉ đi ra địa điểm kha khá của hai tuyến đường trực tiếp mang lại trước. Tìm thông số $m$ nhằm những đường thẳng liền mạch vừa lòng địa điểm kha khá mang lại trước.

Phương pháp:

Cho hai tuyến đường trực tiếp $d:y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)$ và $d':y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)$.

+) $d{\rm{//}}d' \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b \ne b'\end{array} \right.$

+) \(d\) rời $d'$\( \Leftrightarrow a \ne a'\).

+) \(d \equiv d' \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = a'\\b = b'\end{array} \right.\).

Xem thêm: Ca-ta (Qatar) | Hồ sơ - Sự kiện - Nhân chứng

Dạng 2:  Viết phương trình đàng thẳng

Phương pháp:

+) Sử dụng địa điểm kha khá của hai tuyến đường trực tiếp nhằm xác lập thông số.

Ngoài đi ra tao còn dùng những kỹ năng sau

+) Ta có\(y = ax + b\) với \(a \ne 0\), \(b \ne 0\) là phương trình đường thẳng liền mạch rời trục tung bên trên điểm \(A\left( {0;b} \right)\), rời trục hoành bên trên điểm \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\).

+) Điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) nằm trong đường thẳng liền mạch \(y = ax + b\) khi và chỉ khi \({y_0} = a{x_0} + b\).

Dạng 3: Tìm điểm thắt chặt và cố định nhưng mà đường thẳng liền mạch $d$ luôn luôn trải qua với từng thông số $m$

Phương pháp:

Gọi $M\left( {x;y} \right)$ là vấn đề cần thiết dò la khi bại liệt tọa phỏng điểm $M\left( {x;y} \right)$ vừa lòng phương trình đường thẳng liền mạch $d$.

Đưa phương trình đường thẳng liền mạch $d$ về phương trình số 1 ẩn $m$.

Xem thêm: Tất cả công thức lý 11 học kì 1 : Những kiến thức cơ bản mà bạn cần nắm vững

Từ bại liệt nhằm phương trình số 1 $ax + b = 0$ luôn luôn trúng thì $a = b = 0$

Giải ĐK tao tìm kiếm ra $x,y$.

Khi bại liệt $M\left( {x;y} \right)$ là vấn đề thắt chặt và cố định cần thiết dò la.

BÀI VIẾT NỔI BẬT