We arrived too late to see the first film. (Miễn phí)

Câu hỏi:

11/09/2022 1,152

Bạn đang xem: We arrived too late to see the first film. (Miễn phí)

Finish the second sentence ví that it has a similar meaning to lớn the first one, beginning with the given words

We arrived too late to lớn see the first film.

A.We didn’t arrive enough early to lớn see the first film

B.We didn’t arrive early enough to lớn see the first film

Đáp án chủ yếu xác

C.We didn’t arrive late enough to lớn see the first film

D.We didn’t arrive too early to lớn see the first film

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We started cooking for the các buổi tiệc nhỏ four hours ago. (HAVE)

A. We have been cooked for the các buổi tiệc nhỏ for four hours

B. We have been cooking for the các buổi tiệc nhỏ since four hours

C. We have cooking for the các buổi tiệc nhỏ for four hours

D. We have been cooking for the các buổi tiệc nhỏ for four hours

Câu 2:

Choose the best answer to lớn complete each of the following sentences from 5 to lớn 14

My friend, _____bicycle was stolen last week, has decided to lớn buy a motorbike

A. whom

B. which

C. who

D. whose

Câu 3:

The artisan ______ this statue in bronze.

A. moulded

B. cast

C. carved

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

D. knitted

Câu 4:

Sally is the cleverest student in the class.

A. Nobody is cleverer than thở Sally in the class

B. Nobody is more cleverer than thở Sally in the class

C. Nobody is cleverer as Sally in the class

D. Nobody is cleverest than thở Sally in the class

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, D to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part from 15 to lớn 16

It will be fine tomorrow. But if it should rain tomorrow, the match will be postponed.

A. turned off

B. put off

C. sold off

D. taken off

Câu 6:

I was downing, but he saved mạ.

A. If he hadn’t save mạ, I would have been downing

B. If he had saved mạ, I would have been downing

C. If he hadn’t saved mạ, I would have been downing

D. If he hadn’t saved mạ, I wouldn't have been downing

Câu 7:

There has been no rain for a long time, ví land is getting more and more barren.

A. wet

B. dry

C. windy

D. hot

Xem thêm: Lý thuyết Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Toán 11 Cánh diều | SGK Toán 11 - Cánh diều

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Ảnh gái xinh che mặt

Hình ảnh gái xinh che mặt tạo nên nét bí ẩn và hấp dẫn khi họ muốn chụp ảnh "sống ảo" trên mạng xã hội. Cùng khám phá những mẫu chụp ảnh gái xinh che mặt đẹp nhất dưới đây.

Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

Chủ đề: cos x cos 2x Phương trình cosx - cos2x = 0 có tất cả bảy nghiệm thuộc đoạn [0;2pi]. Đây là một vấn đề quan trọng trong toán học vì nó liên quan đến các hàm lượng giác và đồ thị của chúng. Việc giải phương trình này không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về tính chất của các hàm lượng giác mà còn có thể áp dụng trong nhiều bài toán thực tế.

Những hình nền quê hương đẹp nhất để làm nền cho điện thoại của bạn

Chủ đề hình nền quê hương Hãy ngắm nhìn những hình nền quê hương tuyệt đẹp của Việt Nam, nơi đất trời thanh bình, yên tĩnh. Cánh đồng làng, mái nhà đơn sơ, những bức ảnh này sẽ đưa chúng ta trở về tuổi thơ ngọt ngào. Mời bạn cùng lắng đọng và khám phá vẻ đẹp đặc biệt này qua những hình ảnh tuyệt vời này.