we leave we will arrive.

we leave we will arrive.

________ we leave ________ we will arrive.

Bạn đang xem: we leave we will arrive.

A. Earlier – sooner

B. The earliest – the soonest

Xem thêm: Top 99+ hình nền iPhone 14 chất lượng 4k siêu đẹp

C. The earliest – the sooner

Xem thêm: Chu vi hình chữ nhật lớp 4: Tổng hợp kiến thức và bài tập tính chu vi hay nhất

D. the earlier - the sooner

Đáp án D

Cấu trúc đối chiếu “càng … càng”: “The + comparative + S + V the + comparative + S + V”
Trong bại “The + comparative” = The + kể từ ở dạng đối chiếu hơn”
Hai tính kể từ sau “the” đều nên là kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn nên tao lựa chọn đáp án đích nhất là đáp án D (the earlier – the sooner).
Tạm dịch: Chúng tao chuồn càng nhanh thì tất cả chúng ta càng cho tới sớm.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Công thức tính thể tích khối tứ diện

Công thức tính thể tích khối tứ diện là một phần quan trọng của hình học không gian. Khối tứ diện là một loại đa diện mà có bốn mặt phẳng, bốn góc và bốn cạnh. Công thức này rất hữu ích trong nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực toán học và cơ học. Bài viết sau sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về cách tính toán thể tích của khối tứ diện.

Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên

Tìm m để phương trình có nghiệm nguyên, GiaiToan xin giới thiệu tới các bạn tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm nguyên giúp học sinh bổ sung và nâng cao