QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

-

Cổng thông tin điện tử bộ Công an vấn đáp về giải pháp xử lý trường hợp fan dưới 16 tuổi vi phạm luật giao thông đường đi bộ và kháng đối lại bạn thi hành công vụ, phương án ngăn chặn tình trạng này.


Quy định chung về xử lý vi phạm luật hành chính so với người bên dưới 16 tuổi 

Tại điểm a khoản 1 Điều 5 qui định Xử lý vi phạm hành chính thời điểm năm 2012 (sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2020) quy định: "Người từ đầy đủ 14 tuổi mang đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành thiết yếu về vi phạm luật hành chính do cố ý".

Bạn đang xem: Xử lý vi phạm giao thông đường bộ

Tại Điều 22 quy định: "Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chủ yếu không nghiêm trọng, tất cả tình tiết sút nhẹ với theo phép tắc thì bị áp dụng vẻ ngoài xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi phạm luật hành chính bới người chưa thành niên từ đầy đủ 14 tuổi mang lại dưới 16 tuổi thực hiện".

Tại khoản 3 Điều 134 quy định: "Trường hợp người từ đầy đủ 14 tuổi mang lại dưới 16 tuổi vi phạm hành bao gồm thì ko áp dụng vẻ ngoài phạt tiền".

Ngoài ra, tại Điều 138, Điều 139, Điều 140 với Điều 140a cũng biện pháp về những biện pháp thay thế sửa chữa xử lý vi phạm luật hành chính so với người bên dưới 16 tuổi gồm: kể nhở, thống trị tại gia đình và giáo dục dựa vào cộng đồng.

Tại khoản 1 Điều 21 quy định: "Phạt cảnh cáo tín đồ từ đầy đủ 14 tuổi mang đến dưới 16 tuổi tinh chỉnh xe tế bào tô, xe thêm máy (kể cả xe trang bị điện) và những loại xe tương tự xe xe máy hoặc tinh chỉnh xe ô tô, lắp thêm kéo và những loại xe tựa như xe ô tô".

Bên cạnh đó, tại điểm đ khoản 5 và điểm h khoản 8 Điều 30 quy định: phân phát tiền từ bỏ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng so với cá nhân, tự 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với tổ chức là nhà xe mô tô, xe gắn thêm máy, những loại xe tương tự như xe tế bào tô và phạt chi phí từ 4.000.000 đồng mang đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, tự 8.000.000 đồng cho 12.000.000 đồng đối với tổ chức là nhà xe ô tô, sản phẩm công nghệ kéo, những loại xe tương tự như xe ô tô triển khai hành vi giao xe hoặc để cho những người không đủ điều kiện theo công cụ tại khoản 1 Điều 58 của Luật giao thông vận tải đường bộ điều khiển và tinh chỉnh xe tham gia giao thông. 

Quy định về xử phạt so với người dưới 16 tuổi chống fan thi hành công vụ

Căn cứ phương tiện tại Điều 12 Bộ khí cụ Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2017), tín đồ từ đầy đủ 14 tuổi cho dưới 16 tuổi không hẳn chịu trách nhiệm hình sự về tội chống tín đồ thi hành công vụ. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể bị vận dụng biện pháp cách xử trí hành chính giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn trong ngôi trường hợp lý lẽ tại khoản 2 Điều 90 chính sách Xử lý vi phạm luật hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2020): "Người từ đầy đủ 14 tuổi mang đến dưới 16 tuổi triển khai hành vi có dấu hiệu của một tù nhân nghiêm trọng bởi vì cố ý quy định tại Bộ giải pháp Hình sự".

Thực hiện nghiêm biện pháp của luật pháp liên quan đến bạn chưa thành niên

Thời gian tới, cỗ Công an tiếp tục chỉ huy các đối kháng vị tiến hành nghiêm lý lẽ của lao lý liên quan liêu đến fan chưa thành niên theo nguyên tắc vấn đề xử lý vi phạm hành thiết yếu phải bảo vệ lợi ích giỏi nhất cho tất cả những người chưa thành niên và chỉ còn được triển khai trong ngôi trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, hỗ trợ họ thay thế sai lầm, cải cách và phát triển lành khỏe khoắn và trở thành công dân hữu dụng cho xóm hội.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền pháp luật, giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn tương xứng với từng đối tượng, độ tuổi để nâng cao nhận thức. 

Bên cạnh đó, cỗ Công an lãnh đạo công an cơ sở phối phù hợp với nhà trường, gia đình trong công tác làm việc quản lý, giáo dục, góp phần nâng cấp ý thức chấp hành lao lý đối với người chưa thành niên.

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: / /TT-BCA

Hà Nội, tháng ngày năm

DỰ THẢO 02

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNHTUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNHSÁT GIAO THÔNG

Căn cứ Luật
Giao thông đường đi bộ ngày 13 mon 11 năm 2008;

Căn cứ Luật
Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ luật pháp Xửlý viphạm hành chínhngày đôi mươi tháng 6 năm 2012; vẻ ngoài sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cách thức Xử lý vi phạmhành bao gồm ngày 13 mon 11 năm 2020;

Căn cứ Nghịđịnh số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2010 của thiết yếu phủquy định về bài toán huy động các lực lượng cảnh sát khác cùng Công an thôn phối hợpvới cảnh sát giao thông đường đi bộ tham gia tuần tra, kiểm soát và điều hành trật tự, an toàngiao thông đường bộ trong ngôi trường hợp yêu cầu thiết;

Căn cứ Nghị định số100/2019/NĐ-CPngày 30 mon 12 năm 2019của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề giao thôngđường cỗ và con đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 mon 12 năm 2021của chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsốđiều của những Nghị định hình thức xử phạt viphạm hành thiết yếu trong lĩnh vực hàng hải; giao thông vận tải đường bộ, mặt đường sắt; hàngkhông dân dụng;

Căn cứ Nghị địnhsố 118/2021/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể mộtsố điều và biện pháp thi hành phép tắc Xử lý vi phạm luật hành chính;

Căn cứ Nghị địnhsố 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của chính phủ quy định về danh mục,việc quản lí lý, áp dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thuthập, sử dụng tài liệu thu được từ bỏ phương tiện, máy kỹ thuật vày cá nhân, tổ chứccung cung cấp để vạc hiện vi phạm luật hành chính;

Căn cứ Nghị địnhsố 59/2022/TT-BCA ngày thứ 5 tháng 9 năm 2022 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về định danhvà xác xắn điện tử;

Theo đề nghịcủa cục trưởng Cục cảnh sát giao thông;

Bộ trưởng cỗ Công anban hành Thông tư nguyên tắc nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, câu chữ và quy trìnhtuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật hành bao gồm về giao thông đường đi bộ của Cảnhsát giao thông.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này chế độ nhiệmvụ, quyền hạn, hình thức, văn bản và quytrình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật hànhchính về giao thông đường đi bộ của cảnh sát giao thông.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tư này vận dụng đốivới:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệpvụ cảnh sát giao thông (sau trên đây viết gọn gàng là cán bộ công an giao thông) thựchiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật hành chính về giao thông vận tải đườngbộ (sau phía trên viết gọn là tuần tra, kiểm soát, giải pháp xử lý vi phạm).

2. Công an những đơn vị, địaphương.

3. Cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ trên khu vực nước cùng hoàxã hội nhà nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Yêu cầu đối vớicán bộ cảnh sát giao thông tiến hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cách xử trí vi phạmhành bao gồm về giao thông vận tải đường bộ

1. Tiến hành đúng quy địnhcủa điều khoản giao thông mặt đường bộ; pháp luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tưnày và những quy định khác của điều khoản có liên quan.

2. Triển khai đúng, đầy đủ,có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công theo giải pháp của pháp luật, kếhoạch tuần tra, kiểm soát điều hành đã được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt; thực hiện dân chủtrong công tác bảo vệ trật tự, bình an giao thông với Điều lệnh Công an nhândân.

3. Khi tiếp xúc cùng với Nhândân và người dân có hành vi vi bất hợp pháp luật về giao thông đường bộ, phải có tácphong, thái độ, văn hóa truyền thống ứng xử đúng mực cùng phù hợp.

4. Vạc hiện, ngăn chặn,xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường đi bộ và hành vi viphạm luật pháp khác có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyđịnh.

5. Bảo đảm các yêu cầu,quy định khác của bộ Công an.

Điều 4. Biểu chủng loại dùngtrong vận động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chủ yếu về giao thôngđường bộ

Ban hành kèmtheo Thông tứ này những biểu mẫu:

1. Chủng loại quyết địnhphân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật hành chínhvề giao thông đường bộ (Mẫu số 01).

2. Phiếu chuyển kết quả thu thập được bởi phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ về hành vi vi phạm luật hành chính về trơ thổ địa tự, an toàngiao thông (Mẫu số 02).

3. Thông báo vi phạm hành bao gồm về cô đơn tự, an toàngiao thông (Mẫu số 03).

4. Sổ tiếpnhận thông tin, hình hình ảnh phản ánh vi phạm hành thiết yếu về trơ tráo tự, an ninh giao thôngđường cỗ (Mẫu số 04).

5. Thông tin thôngtin, hình ảnh phản ánh phạm luật hành bao gồm về cá biệt tự, bình an giao thông (Mẫusố 05).

6. Phiếu báo (Mẫusố 06).

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TUYẾN, ĐỊA BÀN TUẦNTRA, KIỂM SOÁT; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁTCỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Mục 1. PHÂNCÔNG, PHÂN CẤP TUYẾN, ĐỊA BÀN TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 5. Tuyến,địa bàn tuần tra, kiểm soát và điều hành của Cục cảnh sát giao thông

1. Cục Cảnh sátgiao thông bố trí lực lượng, tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trêncác tuyến phố cao tốc trải qua địa giới hành thiết yếu từ 02 tỉnh, thành phố trựcthuộc tw trở lên.

2. Trường hòa hợp cầnthiết, tổ chức lực lượng tiến hành hoặc chủ trì, phối hợp với Công an các đơnvị, địa phương, những lực lượng liên quan thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soátđược bộ trưởng liên nghành Bộ Công an, viên trưởng Cục cảnh sát giao thông phê để mắt tới trêncác tuyến đường giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Điều 6. Tuyến,địa bàn tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc tw

1. Chống Cảnhsát giao thông, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng cảnh sát giao thôngđường cỗ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc tw (sau đây gọichung là Phòng cảnh sát giao thông) sắp xếp lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểmsoát, xử lý vi phạm trên những tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giớihành thiết yếu của địa phương, gồm:

a) những tuyếnđường cao tốc chỉ phía bên trong phạm vi địa giới hành bao gồm của 01 tỉnh, thành phốtrực trực thuộc Trung ương;

b) những tuyếnquốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình trạng trật tự, an toàn giao thông phức tạp(bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, tp thuộc tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương và thị xã thuộc huyện); các tuyến giao thông đườngbộ có vị trí quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển tài chính - xóm hội, bảo đảm an ninh, quốc chống tại địa phương;

c) những tuyếnđường city thuộc tp trực trực thuộc Trung ương, gồm: những tuyến mặt đường chính,tuyến đường có thực trạng trật tự, an ninh giao thông phức tạp;

d) Trườnghợp bắt buộc thiết, tổ chức lực lượng tiến hành hoặc nhà trì, phối hợp với Công anhuyện, quận, thị xã, tp trực ở trong tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương(sau đây gọi thông thường là Công an cấp huyện), các lực lượng liên quan triển khai kế hoạch tuần tra, điều hành và kiểm soát trêncác tuyến đường giao thông đường bộ theo kếhoạch của giám đốc Công an tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương (sau đây gọi thông thường là giám đốc Công an cấp cho tỉnh).

2. Công an cấphuyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý phạm luật trên những tuyếngiao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính, gồm:

a) các tuyếnquốc lộ, đoạn quốc lộ ko thuộc trường hợp qui định tại điểm b khoản 1 Điềunày;

b) những đoạn quốclộ thuộc các tuyến quốc lộ dụng cụ tại điểm b khoản 1 Điều này đi qua thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã thuộc huyện theo kế hoạch của giám đốc Công ancấp tỉnh;

c) các tuyếnđường tỉnh; đường huyện; mặt đường xã; đường chuyên dùng; đường đô thị không thuộctrường hợp luật pháp tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) kết hợp với
Phòng công an giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật trên các tuyến giaothông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chủ yếu theo kế hoạch của Giám đốc
Công an cấp tỉnh.

3. địa thế căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này cùng tìnhhình thực tiễn các con đường giao thông đường đi bộ của địa phương, chủ tịch Công an cấptỉnh đưa ra quyết định phân công, phân cấp cho tuyến, địabàn tuầntra, kiểm soát, xử lý phạm luật hành bao gồm về giao thông vận tải đường bộgiữa Phòng cảnh sát giao thông cùng Công an cấp cho huyện (theo chủng loại số 01 ban hànhkèm theo Thông tứ này). đưa ra quyết định gửi về bộ Công an (qua Cục công an giaothông) nhằm theo dõi, chỉ đạo.

Mục 2. NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG vào TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 7. Nhiệmvụ của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát

1. Thực hiệnmệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật đã được cấp tất cả thẩm quyềnphê duyệt.

2. Tuần tra,kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự, an ninh giao thông đường bộ thuộc phạm vi đường đường,địa bàn được phân công.

3. Vạc hiện,ngăn chặn kịp thời và xử trí nghiêm những hành vi phạm luật về đơn lẻ tự, bình an giaothông đường bộ và các hành vi vi phạm luật khác theo lao lý của pháp luật; phốihợp với cơ quan cai quản đường cỗ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm luật quy địnhbảo vệ dự án công trình đường cỗ và hành lang bình an đường bộ.

4. Điều tra,giải quyết tai nạn giao thông vận tải theo cách thức của luật pháp và của cục Công an.

5. Dữ thế chủ động hoặcphối phù hợp với các đơn vị trong và quanh đó lực lượng Công an quần chúng phòng ngừa,đấu tranh phòng tội phạm và các hành vi vi bất hợp pháp luật không giống trên những tuyếngiao thông con đường bộ, phương tiện đi lại giao thông đường đi bộ và gia nhập phòng chốngkhủng bố, phòng biểu tình gây rối, phòng kháng dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn,cứu nạn, cứu giúp hộ, giải quyết và xử lý cháy nổ trên những tuyến giao thông đường bộ theo quyđịnh của pháp luật.

6. Trải qua côngtác tuần tra, kiểm soát, xử trí vi phạm triển khai các trọng trách sau:

a) phát hiệnnhững bất cập trong làm chủ nhà nước về an ninh, chơ vơ tự và giao thông vận tải đường bộđể báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền, kiến nghị với phòng ban chức năngcó giải pháp khắc phục kịp thời;

b) Hướngdẫn, tuyên truyền, chuyển động Nhân dân tham gia bảo đảm an toàn trật tự, an ninh giao thôngđường cỗ và chấp hành điều khoản về giao thông vận tải đường bộ.

7. Thực hiệncác trách nhiệm khác của lực lượng Công an quần chúng theo qui định của pháp luật.

Điều 8. Quyềnhạn của Cảnh sát giao thông vận tải trong tuần tra, kiểm soát

1. Được dừngcác phương tiện tham gia giao thông đường đi bộ (sau phía trên viết gọn gàng là phương tiệngiao thông) theo qui định của Luật giao thông đường bộ, Thông bốn này với quyđịnh khác của lao lý có liên quan. Kiểm soát người và phương tiện đi lại tham giagiao thông mặt đường bộ, giấy tờ của người tinh chỉnh phương một thể giao thông, giấytờ của phương tiện giao thông vận tải và sách vở tùy thân của fan trên phương tiệngiao thông đang điều hành và kiểm soát theo phép tắc của pháp luật; kiểm soát và điều hành việc thực hiệncác pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ theo phương tiện của pháp luật.

2. Được áp dụngcác biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm luật về giao thông đường bộ,trật tự làng mạc hội và các hành vi vi phạm khác theo luật pháp của pháp luật.

3. Được yêu thương cầucơ quan, tổ chức, cá thể phối hợp, cung ứng giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trởgiao thông hoặc trường thích hợp khác khiến mất bơ vơ tự, bình yên giao thông mặt đường bộ.Trong trường hợp thúc bách để bảo vệ bình an quốc gia, bảo vệ trật tự, an toànxã hội hoặc để ngăn chặn hậu trái thiệt hại đến xã hội đang xẩy ra hoặc tất cả nguycơ xảy ra, công an giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và điều hành đượchuy động phương tiện giao thông, phương tiện tin tức liên lạc, phương tiệnkhác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bạn đang điều khiển, sử dụng phươngtiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới hiệ tượng yêu cầu trực tiếp hoặcbằng văn bản.

4. Được trangbị, đính đặt, sử dụng phương tiện đi lại giao thông, phương tiện, máy kỹ thuậtnghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo hiện tượng của lao lý và của bộ Công an.

5. Được nhất thời thờiđình chỉ chuyển vận ở một trong những đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyếnvà chỗ tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông vận tải khi có trường hợp ách tắc giao thông,tai nạn giao thông vận tải hoặc khi có yêu cầu quan trọng khác về bảo đảm an toàn an ninh, trậttự, bình an xã hội.

Xem thêm: Sách giáo khoa địa lý lớp 7 bài 11, giải sgk địa lí 7

6. Thực hiệncác quyền hạn khác của lực lượng Công an dân chúng theo lao lý của pháp luật.

Mục 3. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 9. Hìnhthức tuần tra, kiểm soát

1. Tuần tra, kiểmsoát cơ động

Cảnh gần kề giao thôngdi đưa trên tuyến, địa phận được phân công bằng phương tiện giao thông hoặcđi bộ thực hiện tuần tra, điều hành và kiểm soát theo chiến lược đã được cấp có thẩm quyền phêduyệt, trực tiếp giám sát hoặc thông qua sử dụng phương tiện, vật dụng kỹ thuậtnghiệp vụ để giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử trí nghiêmcác hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi phạm luật khác theo quyđịnh của pháp luật.

2. Kiểm soát tại
Trạm cảnh sát giao thông hoặc trên một điểm trên tuyến đường giao thông

a) cảnh sát giaothông tổ chức lực lượng trên Trạm công an giao thông hoặc trên một điểm trênđường giao thông theo chiến lược đã được cấp tất cả thẩm quyền phê chăm sóc để thực hiện:Tổng kiểm soát phương tiện giao thông vận tải đường bộ; kiểm soát, xử lý vi phạm thựchiện du lịch tuần tra, kiểm soát; kiểm soát, xử lý phạm luật theo chuyên đề;kiểm soát trải qua phương tiện, đồ vật kỹ thuật nghiệp vụ; phối hợp với các đơnvị, cơ quan tương quan phòng ngừa, đương đầu chống tội phạm, đảm bảo trật tự, antoàn giao thông, an ninh, trơ trọi tự, bình an xã hội; triển khai những nhiệm vụkhác theo chỉ huy của cấp tất cả thẩm quyền theo vẻ ngoài của pháp luật;

b) tại Trạm Cảnhsát giao thông, gắn thêm đặt, sử dụng thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ ghi hình quần thể vựckiểm soát;

c) trên một điểm trên đường giao thông, chọn lựa địa điểm, mặtđường rộng, thoáng, không đậy khuất tầm chú ý và đúng cơ chế của pháp luật;

d) Khi kiểm soát điều hành vào buổi tối, ban đêm phải có đèn chiếu sángvà bảo đảm đủ ánh sáng.

3. Tuần tra,kiểm thẩm tra cơ động kết hợp với điều hành và kiểm soát tại một điểm hoặc tại Trạm Cảnh sátgiao thông

Khi tuần tra, kiểmsoát cơ cồn được kiểm soát và điều hành tại một điểm trên đường giao thông, trên Trạm Cảnhsát giao thông vận tải hoặc khi kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại Trạm
Cảnh sát giao thông được tuần tra, kiểm soát và điều hành cơ hễ nhưng yêu cầu ghi rõ trong kếhoạch tuần tra, kiểm soát và điều hành đã đượccấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10.Nội dung tuần tra, kiểm soát

1. Văn bản tuầntra

a) Giám sát, nắmtình hình trơ tráo tự, bình an giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ; phòngngừa vi phạm, gia hạn trật tự, an toàn giao thông;

b) phạt hiện, ngănchặn, cách xử trí vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm luật kháctheo dụng cụ của pháp luật;

c) đảm bảo an toàn an ninh,trật tự trên tuyến giao thông vận tải đường bộ;

d) hướng dẫn, điềukhiển, giải quyết và xử lý ùn tắc giao thông hoặc phối hợp xử lý ùn tắc, sự rứa giaothông trên tuyến giao thông đường đi bộ khi tuần tra, kiểm soát;

đ) phía dẫn, tuyêntruyền luật pháp về lẻ loi tự, bình an giao thông đường đi bộ khi tuần tra, kiểmsoát;

e) tiến hành cácnội dung công tác làm việc khác được cấp có thẩm quyền giao theo chế độ của pháp luật;

Nội dung tuần traphải miêu tả trong planer tuần tra, điều hành và kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

2. Nội dung kiểmsoát

a) Kiểm soátcác sách vở có liên quan đến fan và phương tiện giao thông, gồm: Giấy phéplái xe; chứng từ bồi chăm sóc kiến thức lao lý về giao thông vận tải đường bộ, Bằnghoặc chứng chỉ tinh chỉnh và điều khiển xe máy chăm dùng; Giấy đk xe; Giấy chứng nhậnkiểm định bình an kỹ thuật và bảo đảm môi trường đối với xe cơ giới, xe thứ chuyêndùng (đối với đời xe có quy định cần kiểm định); Giấy ghi nhận bảo hiểmtrách nhiệm dân sự của công ty xe cơ giới với các sách vở khác có liên quan theo quyđịnh của pháp luật;

b) Kiểm soátcác điều kiện tham gia giao thông vận tải của phương tiện đi lại giao thông

Thực hiện kiểmsoát theo trình tự tự trước ra sau, tự trái qua phải, từ ko kể vào trong, từtrên xuống dưới;

Kiểm kiểm tra hìnhdáng, form size bên ngoài, màu sơn, biển số phía trước, phía sau cùng hai bênthành phương tiện giao thông vận tải theo quy định;

Kiểm kiểm tra điềukiện bình yên kỹ thuật và bảo đảm an toàn môi ngôi trường của phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ, xe cộ máy siêng dùng;

c) Kiểm soátviệc chấp hành các quy định của quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Điều 11.Trang phục; phương tiện giao thông; phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ và vũ khí, công cụhỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông

1. Phục trang của
Cảnh cạnh bên giao thông

a) công an giaothông lúc tuần tra, kiểm soát, xử lý phạm luật sử dụng phục trang Cảnh sát, đeosố hiệu Công an quần chúng theo quy định của bộ Công an. Khi kiểm soát điều hành vào buổitối, ban đêm hoặc buổi ngày trong điều kiện thời tiết sương mù, khí hậu xấulàm tiêu giảm tầm nhìn phải mặc áo phản bội quang;

b) Trường đúng theo kiểmsoát trải qua phương tiện, thứ kỹ thuật nghiệp vụ, được sắp xếp một bộphận cảnh sát giao thông mặc hay phục để vận hành, áp dụng phương tiện, thiếtbị kỹ thuật nghiệp vụ, tính toán tình hình đơn lẻ tự, an toàn giao thông, pháthiện các hành vi vi bất hợp pháp luật về giao thông đường đi bộ và hành vi vi phạmpháp giải pháp khác. Lúc phát hiện vi phạm phải thông tin ngay cho bộ phận tuần tra,kiểm soát công khai minh bạch để thực hiện kiểm soát, giải pháp xử lý theo luật pháp của pháp luật;

Trưởngphòng lí giải tuần tra, điều hành và kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục cảnh sát giaothông (sau phía trên viết gọn gàng là Trưởng phòng giải đáp tuần tra, kiểm soát giaothông đường bộ), Trưởng phòng cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp cho huyện trởlên ra quyết định việc mang trang phục công an hoặc thường xuyên phục khi thực hiện phươngtiện, thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ và phải ghi rõ trong planer tuần tra, kiểmsoát.

2. Phương tiệngiao thông: xe ô tô, xe máy tuầntra, kiểm soát, xe chăm dùng, xe pháo đạp

a) xe pháo ô tô, tế bào tôtuần tra, kiểm soát (màu sơntrắng), xe chăm dùng, gồm dòng chữ công an giao thông song ngữ (tiếng Việt vàtiếng Anh), lắp đặt đèn, cờ hiệu Côngan, còi phát dấu hiệu ưu tiên theo quy định của pháp luật;

b) hai bên thànhxe xe hơi tuần tra, điều hành và kiểm soát có vun sơn bội phản quang màu xanh da trời nước biển, sinh hoạt giữacó loại chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” màu trắng (bằng làm từ chất liệu phản quang), có kíchthước chữ 10cm x 10cm, nét chữ 03cm, phẳng phiu hai bên thành xe; phía hai bên cánh cửaphía trước gồm dòng chữ “TRAFFIC POLICE” greed color (bằng gia công bằng chất liệu phản quang),kích thước khổ chữ về tối đa bằng hai phần tía khổ chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” vàhình phù hiệu cảnh sát giao thông chính giữa hai chữ “TRAFFIC” và “POLICE”. Tuỳtừng đời xe được sắp xếp khoảng phương pháp giữa các chữ, các từ cho phẳng phiu và phùhợp;

c) phía 2 bên bìnhxăng hoặc phía hai bên sườn hoặc ở phía hai bên cốp xe xe máy tuần tra, kiểm soát, bêntrên tất cả dòng chữ “C.S.G.T” màu xanh da trời (bằng gia công bằng chất liệu phản quang), dưới có dòngchữ “TRAFFIC POLICE” blue color (bằng làm từ chất liệu phản quang), size khổ chữtối đa bởi hai phần tía khổ chữ “C.S.G.T”. Tuỳ từng loại xe được bố trí kíchthước chữ và khoảng cách giữa những chữ cho cân đối và phù hợp;

d) bé phát tínhiệu ưu tiên được sử dụng theo lý lẽ của pháp luật. Đèn phát tín hiệu ưu tiênđược sử dụng tiếp tục trong các trường phù hợp sau: Tuần tra, kiểm soát điều hành cơ động;tuần tra, kiểm soát vào buổi tối, đêm tối hoặc ban ngày trong điềukiện khí hậu sương mù, khí hậu xấu làm tinh giảm tầm nhìn.

4. Vũ khí, phương pháp hỗ trợ, gồm: Súng ngắn, súng trường,súng tiểu liên, súng bắn đạn caosu, súng phun đạn khá cay, súng bắn đạn ghi lại sơn, lọ xịt hơi cay, dùi cuiđiện, áo giáp, khóa số 8.

5. Phương tiện tin tức liên lạc, gồm: bộ đàm, điệnthoại, đồ vật fax, laptop lưu trữ, truyền nhận dữliệu, máy in.

6. Gậy lãnh đạo giao thông, còi, loa, ràochắn, cọc tiêu hình chóp nón, đại dương báo hiệu, dây căng, đènchiếu sáng, valy khámnghiệm hiện trường con đường bộ.

7. Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ khác được trangbị theo quy định của điều khoản và cỗ Công an.

8. Việc trangbị, gắn thêm đặt, áp dụng phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát, phương tiện,thiết bị nghệ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ cung cấp phải tiến hành theo quyđịnh của pháp luật.

Chương III

TRÌNH TỰ TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM

Mục 1. BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUẦNTRA, KIỂM SOÁT

Điều 12. Thẩmquyền ban hành kế hoạch tuần tra, điều hành và kiểm soát của Cục công an giao thông

1. Cục trưởng
Cục công an giao thông:

a) Tham mưu,chỉ đạo, phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, kiểm soát, cách xử trí viphạm trong phạm vi toàn quốc;

b) tư vấn với
Bộ trưởng cỗ Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch thựchiện trong phạm vi đất nước hình chữ s sau đây:

Kế hoạch tổng kiểmsoát phương tiện giao thông vận tải đường bộ;

Kế hoạch cao điểmtuần tra, kiểm soát, cách xử trí vi phạm;

Kế hoạch tuần tra,kiểm soát, xử lý vi phạm luật theo chuyên đề;

Kế hoạch tuầntra, kiểm soát, xử lý phạm luật trên tuyến phố cao tốc;

Kế hoạch phối hợpvới những đơn vị, phòng ban liên quan bảo vệ trật tự, bình yên giao thông, an ninh,trật tự, an toàn xã hội.

2. Trưởng phòng
Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát điều hành giao thông mặt đường bộ:

a) tham vấn với
Cục trưởng Cục công an giao thông thực hiện các trọng trách quy định tại khoản 1Điều này;

b) xây dừng kếhoạch tổ chức tiến hành các kế hoạch điều khoản tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) gây ra kếhoạch tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, cách xử trí vi phạm tiếp tục hoặc chợt xuất trêntuyến, địa phận được phân công;

d) Phê duyệtkế hoạch công tác tuần của những Đội tuần tra, kiểm soát và điều hành giao thông đường đi bộ caotốc trực thuộc.

3. Đội trưởng
Đội tuần tra, điều hành và kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc:

a) tham mưu với
Trưởng phòng trả lời tuần tra, điều hành và kiểm soát giao thông con đường bộ triển khai nhiệmvụ hình thức tại điểm c khoản 2 Điều này;

b) tạo kếhoạch công tác làm việc tuần (theo mẫu mã quy định của cục Công an) của đối chọi vị thực hiện cáckế hoạch theo quy định, trình Trưởng phòng giải đáp tuần tra, điều hành và kiểm soát giaothông đường bộ phê duyệt;

c) địa thế căn cứ kếhoạch công tác tuần đã có phê duyệt, lập chiến lược cho Tổ công an giao thông(theo chủng loại quy định của bộ Công an) của đơn vị chức năng và thực hiện cho từng tổ trướckhi thực hiện;

Chỉ được lậptừng kế hoạch cho một đội Cảnh giáp giao thông; khi thực hiện ngừng kế hoạch mớiđược lập mưu hoạch tiến hành tiếp theo.

Điều 13. Thẩmquyền phát hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Công an cấp cho tỉnh

1. Giám đốc Công an cung cấp tỉnh:

a) chỉ đạo lực lượng Cảnhsát giao thông của địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý phạm luật trong phạm viquản lý;

b) Chỉ đạo, phối phù hợp với lực lượng tuần tra, điều hành và kiểm soát của Cục
Cảnh sát giao thông vận tải khi tất cả yêu cầu;

c) ban hành cáckế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo điều khoản tại điểm b khoản 1Điều 12 Thông tư này trong phạm vi quản lí lý.

2. Trưởng phòng
Cảnh giáp giao thông:

a) tham mưu với
Giám đốc Công an cấp cho tỉnh triển khai các trách nhiệm quy định tại khoản 1Điều này;

b) hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc lực lượng cảnh sát giao thông Công an cấp huyện thực hiệntuần tra, kiểm soát, cách xử lý vi phạm;

c) thiết kế kếhoạch tổ chức tiến hành các kế hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) tạo ra kếhoạch tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, cách xử lý vi phạm liên tục hoặc bỗng xuất trêntuyến, địa bàn được phân công;

đ) Phê duyệtkế hoạch công tác làm việc tuần của các Đội công an giao thông, Đội công an giao thôngđường bộ, Đội Tuần tra, dẫn đoàn, Trạm cảnh sát giao thông trực thuộc.

3. Trưởng Côngan cung cấp huyện:

a) thi công kếhoạch tổ chức thực hiện các kế hoạch hiện tượng tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) xây dựng kếhoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, cách xử lý vi phạm tiếp tục hoặc bỗng dưng xuất trêntuyến, địa phận được phân công;

c) Phê duyệtkế hoạch công tác tuần của Đội cảnh sát giao thông - chơ vơ tự trực thuộc.

4. Đội trưởng
Đội cảnh sát giao thông, Đội trưởng Đội công an giao thông đường bộ, Độitrưởng Đội công an giao thông - riêng lẻ tự, Đội trưởng Đội Cảnh sát làm chủ hànhchính về trơ trọi tự thôn hội, giao thông, trơ trẽn tự, Đội trưởng Đội Tuần tra, dẫn đoàn,Trạm trưởng Trạm công an giao thông:

a) tư vấn với
Trưởng phòng công an giao thông hoặc Trưởng Công an cấp huyện tiến hành nhiệmvụ quy định tại điểm d khoản 2 hoặc điểm b khoản 3 Điều này;

b) tạo kếhoạch công tác tuần (theo mẫu mã quy định của cục Công an) của đối kháng vị triển khai cáckế hoạch theo quy định, trình Trưởng phòng công an giao thông hoặc Trưởng Côngan cấp cho huyện phê duyệt;

c) địa thế căn cứ kếhoạch công tác tuần đã có được phê duyệt, lập planer cho Tổ cảnh sát giao thông(theo chủng loại quy định của bộ Công an) của đơn vị và triển khai cho từng tổ trướckhi thực hiện;

Chỉ được lậptừng kế hoạch cho một đội Cảnh sát giao thông; lúc thực hiện ngừng kế hoạch mớiđược lập kế hoạch tiến hành tiếp theo.

Điều 14. Tổ chức thực hiệnkế hoạch tuần tra, kiểm soát

1. Tổ trưởng
Tổ cảnh sát giao thông: trước lúc tuần tra, kiểm soát, Tổ trưởng yêu cầu phổ biến,quán triệt cho những tổ viên vào tổ về văn bản kế hoạch tuần tra, kiểm soát và điều hành vànhững nội dung khác gồm liên quan; soát sổ công tác sẵn sàng phục vụ bài toán tuầntra, kiểm soát, giải pháp xử lý vi phạm; điểm danh quân số; chất vấn trang phục; số hiệu
Công an nhân dân; điều lệnh nội vụ; phương tiện đi lại giao thông, phương tiện, thiếtbị nghệ thuật nghiệp vụ, vũ khí, giải pháp hỗ trợ; những biểu mẫu có liên quan; nhắclại địa chỉ công tác, trách nhiệm của từng tổ viên; phát lệnh triển khai tuần tra,kiểm thẩm tra khi những điều kiện đã bảo đảm đầy đủ theo yêu mong và an toàn.

2. Tổ viên:Nắm vững câu chữ kế hoạch, nhiệm vụ, vị trí, hiệ tượng thông tin liên lạc; chủđộng thực hiện công tác chuẩn bị theo sự cắt cử của Tổ trưởng.

3. Phương tiệngiao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí khí cụ hỗ trợtrang bị cho một nhóm Cảnh sát giao thông vận tải phải được quản lí lý, sử dụng theo quy địnhcủa pháp luật; được thống kê cụ thể trong Sổ giao nhấn và thực hiện phương tiệngiao thông, phương tiện, lắp thêm kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, dụng cụ hỗ trợ(theo mẫu quy định của bộ Công an).

Mục 2. TIẾNHÀNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15.Dừng phương tiện giao thông vận tải để kiểm soát

1. Cảnh sát giaothông triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát điều hành theo planer được dừng phươngtiện giao thông vận tải để kiểm soát điều hành trong các trường thích hợp sau:

a) Trực tiếpphát hiện hoặc thông qua phương tiện, lắp thêm kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện,thu thập được các hành vi vi phi pháp luật về giao thông vận tải đường bộvà các hành vi vi phi pháp luật khác;

b) Thực hiệnmệnh lệnh, chiến lược tổng kiểm soát và điều hành phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạchtuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật theo chăm đề đã làm được cấp có thẩm quyền phêduyệt;

c) gồm văn bảnđề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng phòng ban điều tra; văn bản đề nghị của cơquan tính năng liên quan về giới hạn phương tiện giao thông vận tải để kiểm soát điều hành phục vụcông tác đảm bảo an toàn an ninh, cô đơn tự, chiến đấu phòng chống tội phạm và các hànhvi vi bất hợp pháp luật khác. Văn bạn dạng đề nghị nên ghi cụ thể thời gian, tuyếnđường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng gia nhập phốihợp;

d) Tin báo, phảnánh, con kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá thể về hành vi vi bất hợp pháp luật củangười và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

2. Vấn đề dừng,kiểm rà phương tiện giao thông phải đảm bảo an toàn các yêu ước sau:

a) An toàn, đúngquy định của pháp luật, không gây cản trở đến chuyển động giao thông. Khi sẽ dừngphương tiện giao thông phải tiến hành việc kiểm soát, xử lý vi phạm luật (nếu có)theo giải pháp của pháp luật;

b) khi dừng,kiểm soát tại một điểm trê tuyến phố giaothông, trên Trạm cảnh sát giaothông, phải bảo đảm an toàn yêu cầu chế độ tại điểm a Khoản này cùng yêu ước sau đây:

Đặt rào chắnbằng những cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng dọc theo chiều đường ở vị trí đường,làn đường cạnh bên lề con đường hoặc vỉa hè để xuất hiện khu vực đảm bảo an toàn trật tự, antoàn giao thông vận tải theo quy định của bộ Công an về triển khai dân nhà trong côngtác đảm bảo trật tự, bình yên giao thông. Chiều dài đoạn rào chắn tối thiểu 100mđối với con đường cao tốc, 50m đối với quốc lộ và 30m đối với đường tỉnh, đườnghuyện, đường đô thị, mặt đường xã cùng đường chăm dùng;

Khu vực bảo đảmtrật tự, an toàn giao thông phải tuân thủ cácquy định của luật pháp về giao thông đường bộ và quy định của điều khoản khác cóliên quan; đủ diện tích s để bố trí, gắn thêm đặt những phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹthuật nghiệp vụ, kiểm soát, cách xử trí phương tiện giao thông vi phạm; căn cứ tìnhhình thực tiễn tại quanh vùng kiểm soát, bao gồm thể bố trí Cảnh sát giao thông vận tải hướngdẫn, ổn định giao thông, bảo đảm bình an giao thông. Ngôi trường hợp điều hành và kiểm soát trênđường cao tốc, quốc lộ phải kê biển báo số 245a “Đi chậm” hoặc đại dương báosố 245b (đối với tuyến phố đối ngoại) về phía trước Tổ cảnh sát giao thôngtheo hướng phương tiện giao thông cần kiểm soát và điều hành đi cho tới theo hình thức của phápluật thông báo đường bộ;

c) lúc dừng,kiểm soát phương tiện đi lại giao thông trên phố cao tốc, phải bảo đảm yêu mong quy địnhtại điểm a, điểm b Khoản này cùng yêu cầu sau đây:

Khi kiểm soáttại một lăn tay được giới hạn phương tiện giao thông vận tải để kiểm soát, cách xử lý vi phạmtại các vị trí: khoanh vùng Trạm thu phí, điểm đầu, điểm cuối đường cao tốc;

Khi tuần tra,kiểm soát cơ rượu cồn chỉ được ngừng phương tiện giao thông vận tải vào làn dừng phương tiệnkhẩn cấp để kiểm soát, giải pháp xử lý vi phạm trong các trường hợp: Phát hiện tại vi phạmtrật tự, an ninh giao thông nghiêm trọng, nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh giao thôngtức thời; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm; tin báo, tố cáo về hành vivi bất hợp pháp luật của người và phương tiện giao thông đang lưu giữ thông bên trên đườngcao tốc; phát hiện nay phương tiện giao thông vận tải dừng, đỗ ko đúng phương pháp trênđường cao tốc. Lúc giải quyết xong vụ câu hỏi phải thu dọn cọc tiêu, dây căng,biển báo cho biết và dịch chuyển ngay.

Điều 16.Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông

1. Hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông của công an giao thông được thực hiện thông quamột trong số tín hiệu hoặc phối kết hợp đồng thời những tín hiệu sau đây:

a) Gậy chỉ huygiao thông, còi, loa, dấu hiệu ưu tiên của phương tiện giao thông tuần tra,kiểm soát;

b) các tínhiệu khác theo dụng cụ của pháp luật, gồm: biển cả báo hiệu, cọc tiêu, hàng ràochắn.

2. Hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông vận tải khi điều hành và kiểm soát tại Trạm công an giao thông hoặc tạimột điểm trê tuyến phố giao thông:

a) Cảnh sátgiao thông tuyển lựa vị trí phù hợp, đứng nghiêm, hướng về phía phương tiện giaothông buộc phải kiểm soát;

Phát hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông vận tải ở khoảng chừng cách đảm bảo an toàn an toàn; tay nên cầm gậy chỉhuy giao thông đưa lên và chỉ vào phương tiện giao thông vận tải cần kiểm soát, đồngthời thổi hồi còi xong khoát, hướng dẫn người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện giao thôngcần kiểm soát dừng vào vị trí phù hợp để kiểm soát;

b) Ngườiđiều khiển phương tiện giao thông vận tải khi nhận thấy tín hiệu đề xuất giảm tốc độ vàdừng phương tiện giao thông vận tải vào vị trí theo hướng dẫn của công an giao thông.

3. Hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông vận tải khi sẽ ngồi bên trên phương tiện giao thông tuần tra,kiểm rà soát cơ động

a) Trườnghợp phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát và điều hành đi thuộc chiều cùng ở phía trước phươngtiện giao thông cần kiểm soát

Cảnh ngay cạnh giaothông vắt gậy lãnh đạo giao thông gửi sang ngang phía bên nên hoặc mặt tráiphương tiện giao thông vận tải tuần tra, kiểm soát (tùy theo phần đường, làn đường phươngtiện giao thông vận tải cần kiểm soát và điều hành đang giữ thông), sau đó đưa lên theo phương thẳngđứng, vuông góc với mặt đất; áp dụng loa, phát biểu đạt ưu tiên của phương tiệngiao thông tuần tra, kiểm soát, chỉ dẫn người điều khiển phương nhân thể giaothông cần kiểm soát dừng vào vị trí tương xứng để kiểm soát;

Người điều khiểnphương tiện giao thông khi nhận thấy tín hiệu buộc phải giảm vận tốc và dừng phươngtiện giao thông vận tải vào vị trí theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông;

b) Trườnghợp phương tiện giao thông vận tải tuần tra, điều hành và kiểm soát đi cùng chiều với ở phía đằng sau phươngtiện giao thông cần kiểm soát

Cảnh liền kề giaothông thực hiện loa, phát biểu thị ưu tiên của phương tiện giao thông vận tải tuần tra,kiểm soát; lí giải người điều khiển phương tiện giao thông vận tải cần kiểm soát và điều hành dừngvào vị trí phù hợp để kiểm soát;

Người điều khiểnphương tiện giao thông vận tải khi nhận ra tín hiệu nên giảm vận tốc và dừng phươngtiện giao thông vận tải vào vị trí theo hướng dẫn của công an giao thông.

Điều 17.Tiến hành điều hành và kiểm soát

Khi phương tiệngiao thông cần kiểm soát điều hành đã ngừng đúng vị trí theo phía dẫn, cảnh sát giao thôngđược phân công có tác dụng nhiệm vụ kiểm soát đứng ở trong phần phù hợp, an toàn, thực hiệnnhư sau:

1. Thông báovà ý kiến đề nghị người điều khiển và tinh chỉnh phương nhân thể giao thông triển khai các biện pháp bảođảm an toàn, xuống phương tiện và xuất trình các sách vở và giấy tờ có liên quan theo quyđịnh.

2. Thực hiệnđộng tác chào theo Điều lệnh Công an quần chúng (trừ trường thích hợp biết fan đóthực hiện hành động có tín hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, đang có lệnhtruy nã, có hành vi thiếu hụt văn hóa, cảntrở, chống đối bài toán kiểm tra, kiểm soát).

3. Tiếp nhậnđược các sách vở và giấy tờ (nếu có), thông báo cho người điều khiển phương tiện đi lại giao thôngvà những người trên phương tiện giao thông vận tải biết lý do kiểm soát, sau đó thựchiện kiểm soát điều hành những nội dung hình thức tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

4. Sau khi kiểmsoát xong, cán bộ cảnh sát giao thông report Tổ trưởng về hiệu quả kiểm soát,thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người dân trên phươngtiện giao thông vận tải biết hiệu quả kiểm soát, hành vi vi phạm luật (nếu có), biện pháp xửlý. Đối với phương tiện giao thông vận tải chở tín đồ từ 10 số chỗ ngồi trở lên, phải trựctiếp lên khoang chở fan để thực hiện kiểm soát và thông báo hiệu quả kiểm soát.

5. Khi bao gồm căn cứ nhận định rằng trong người thamgia giao thông, phương tiện vận tải, đồ vật có cất giấu tang vật,phương tiện, tài liệu được áp dụng để vi phạm hành thiết yếu thì được khámngười, khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo qui định của pháp luậtxử lý phạm luật hành chính.

6. Trường phù hợp phát hiện nay có tín hiệu tội phạm thì triển khai theo pháp luật của pháp luật về tố tụnghình sự.

Điều 18. Kiểm soát trải qua phương tiện, đồ vật kỹ thuật nghiệpvụ

1. Công an giao thông vận hành, sử dụng phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo luật của pháp luật, để phát hiện, thu thậphành vi vi bất hợp pháp luật về giao thông đường đi bộ của tín đồ và phương tiện thamgia giao thông đường bộ, tổ chức kiểm soát, xử lý phạm luật theo biện pháp củapháp luật. Người điều khiển phương một thể tham gia giao thông có trách nhiệm hợptác theo yêu cầu kiểm tra, kiểm soát và điều hành thông qua phương tiện, máy kỹ thuậtnghiệp vụ của công an giao thông.

2. Công dụng thu thập đượcbằng phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuật nhiệm vụ là bạn dạng ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉsố đo, tài liệu lưu trong bộ nhớ lưu trữ của các phương tiện, đồ vật kỹ thuật nghiệpvụ; được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc phiên bản ghithu về hành vi vi phạm và gìn giữ trong hồ sơ vụ việc phạm luật hành thiết yếu theo quyđịnh của luật pháp và của cục Công an về công tác làm việc hồ sơ.

3. Khi điều hành và kiểm soát thông qua phương tiện, máy kỹ thuậtnghiệp vụ, ví như phát hiện, tích lũy được thông tin, hình hình ảnh về hành động vi phạmpháp vẻ ngoài của người, phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải đường bộ, người có thẩmquyền xử phát thực hiện:

a) tổ chức lực lượng dừng phương tiện giao thông để kiểmsoát, xử lý vi phạm luật theo mức sử dụng của pháp luật. Trường thích hợp người phạm luật đềnghị được coi như thông tin, hình ảnh, hiệu quả thu thập được về hành vi vi phạm luật thìcho xem nếu như đã tất cả thông tin, hình ảnh, hiệu quả tại đó; nếu chưa xuất hiện thì hướngdẫn người vi phạm xem thông tin, hình ảnh, tác dụng khi mang đến xử lý phạm luật tạitrụ sở đối kháng vị;

b)Trường đúng theo không ngừng được phương tiện giao thông vi phạm để kiểm soát, xử lývi phạm hành chính thì tiến hành theo lý lẽ tại Điều đôi mươi Thông tứ này.

Điều 19. Trình tự xử lý tác dụng thu thậpđược bằng phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ so với trường hợp vi phạmnhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hànhchính

1. Trong thời hạn 10 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày phát hiện nay hànhvi vi phạm, người dân có thẩm quyền xử phát của phòng ban Công an chỗ phát hiện tại viphạm hành bao gồm thực hiện:

a) xác định thông tin về phương tiện đi lại giao thông, chủ phươngtiện, tổ chức, cá thể có liên quan đến vi phạm hành chính trải qua cơ quanđăng ký xe, các đại lý dữ liệu tổ quốc về dân cư;

b) trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá thể có liên quanđến vi phạm luật hành chính không cư trú, đóng góp trụ sở tại địa bàn cấp huyện địa điểm cơquan Công an sẽ phát hiện phạm luật hành chính, nếu xác minh vi phạm hành chínhđó nằm trong thẩm quyền xử vạc của Trưởng Công an cung cấp xã thì chuyển công dụng thuthập được bởi phương tiện, đồ vật kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cung cấp xã nơichủ phương tiện, tổ chức, cá thể có tương quan đến vi phạm hành chính cư trú,đóng trụ sở (theo mẫu mã số 02 phát hành kèm theo Thông tư này) nhằm giải quyết, xửlý vụ việc vi phạm luật (khi được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thứcđiện tử).

Trường hợp vi phạm luật hành chủ yếu không thuộc thẩm quyền xử phạtcủa Trưởng Công an cấp cho xã hoặc trực thuộc thẩm quyền xử vạc của Trưởng Công an cấpxã tuy vậy Công an cấp xã chưa được trang bị khối hệ thống mạng liên kết thì chuyển kếtquả thu thập được bởi phương tiện, máy kỹ thuật nhiệm vụ đến Công an cấphuyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm luật hành chínhcư trú, đóng trụ sở (theo chủng loại số 02 ban hành kèm theo Thông bốn này) nhằm giảiquyết, cách xử trí vụ vấn đề vi phạm;

c) Gửi thông báo (theo chủng loại số 03 phát hành kèm theo Thông tưnày) yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá thể có tương quan đến vi phạm hànhchính mang lại trụ sở cơ sở Công an vị trí phát hiện phạm luật hành bao gồm hoặc mang đến trụsở Công an cấp cho xã, Công an cung cấp huyện địa điểm cư trú, đóng góp trụ sở để xử lý vụviệc phạm luật hành thiết yếu nếu câu hỏi đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trựctiếp mang lại trụ sở cơ sở Công an địa điểm phát hiện phạm luật hành chủ yếu theo quy địnhtại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ qui định về danh mục, câu hỏi quản lý, sử dụng phương tiện, đồ vật kỹthuật nghiệp vụ và các bước thu thập, sử dụng tài liệu thu được trường đoản cú phương tiện,thiết bị kỹ thuật bởi vì cá nhân, tổ chức hỗ trợ để phát hiện phạm luật hành chính(sau trên đây viết gọn gàng là Nghị định số 135/2021/NĐ-CP).

2. Khi chủ phương tiện, tổ chức, cá thể có tương quan đến viphạm hành chính đến cơ sở Công an để giải quyết vụ việc vi phạm luật thì bạn cóthẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành chính của ban ngành Công an nơi phát hiện tại vi phạmhoặc Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện triển khai giải quyết, xửlý vụ việc vi phạm luật theo hiện tượng tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị địnhsố 135/2021/NĐ-CP .

3. Trường vừa lòng vụ việc vi phạm luật do Công an cấp xã, Công an cấphuyện giải quyết, cách xử lý thì phải thông tin ngay (trên hệ thống quản lý, xử lývi phạm hành chính) công dụng giải quyết, cách xử lý vụ việc cho cơ quan Công an chỗ pháthiện vi phạm. Đồng thời, cập nhật trạng thái vẫn giải quyết, xử trí vụ việc trên
Trang thông tin điện tử của Cục cảnh sát giao thông với gửi ngay thông báo kếtthúc lưu ý phương tiện giao thông vi phạm luật cho phòng ban đăng kiểm, gỡ bỏ trạngthái đã gửi thông tin cảnh báo mang đến cơ quan đăng kiểm trên khối hệ thống quản lý, xửlý phạm luật hành thiết yếu (nếu đã gồm thông tin lưu ý từ phòng ban Công an địa điểm pháthiện vi phạm đối với vụ việc quy định trên khoản 4 Điều này).

Trường hợp vụ việc vi phạm luật do cơ quan Công an chỗ phát hiệnvi phạm giải quyết, xử trí thì phải thông báo ngay (trên khối hệ thống quản lý, xử lývi phạm hành chính) tác dụng giải quyết vụ bài toán cho Công an cấp cho xã hoặc Công ancấp huyện đang nhận hiệu quả thu thập được bởi phương tiện, lắp thêm kỹ thuật nghiệpvụ. Đồng thời, update trạng thái đã giải quyết, xử lý vụ vấn đề trên Trangthông tin năng lượng điện tử của Cục cảnh sát giao thông với gửi ngay thông báo kết thúccảnh báo phương tiện đi lại giao thông phạm luật cho cơ sở đăng kiểm, gỡ quăng quật trạng tháiđã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan tiền đăng kiểm trên khối hệ thống quản lý, xử lý viphạm hành chính đối với vụ câu hỏi quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Quá thời hạn 20 ngày tính từ lúc ngày gửi thông tin vi phạm, chủphương tiện, tổ chức, cá thể có liên quan đến vi phạm hành chính không đến trụsở ban ngành Công an chỗ phát hiện phạm luật để giải quyết vụ việc hoặc cơ quan
Công an chỗ phát hiện vi phạm chưa cảm nhận thông báo hiệu quả giải quyết, xửlý vụ vấn đề của Công an cấp xã, Công an cấp huyện vẫn nhận công dụng thu thập đượcbằng phương tiện, máy kỹ thuật nghiệp vụ thì người dân có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính của ban ngành Công an địa điểm phát hiện vi phạm luật thực hiện:

a) cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm(loại phương tiện; biển cả số, màu biển khơi số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vivi phạm; đơn vị chức năng phát hiện nay vi phạm; đối chọi vị xử lý vụ việc, số điện thoại cảm ứng liênhệ) lên Trang thông tin điện tử của Cục công an giao thông để chủ phương tiện,tổ chức, cá nhân có tương quan đến phạm luật hành thiết yếu biết, tương tác giải quyết theoquy định;

b) Gửi thông tin cảnh báo phương tiện đi lại giao thông phạm luật chocơ quan tiền đăng kiểm (đối với phương tiện giao thông phạm luật là xe pháo ô tô, rơ moóc,sơ mày rơ moóc, xe cộ máy chăm dùng); đồng thời, update trạng thái đang gửi thôngbáo cảnh báo cho phòng ban đăng kiểm trên khối hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hànhchính.

5.Việc chuyển tác dụng thu thập được bởi phương tiện, đồ vật kỹ thuật nghiệpvụ, thông báo hiệu quả giải quyết vụ việc vi phạm được thực hiện bằng phươngthức năng lượng điện tử.

Điều 20. Giảiquyết, xử lý vi phạm luật hành chính

Việc giải pháp xử lý viphạm hành bao gồm được tiến hành theo hình thức của pháp luật về giải pháp xử lý vi phạmhành chính và các quy định sau đây:

1. Cách xử trí vi phạmtrong lúc tuần tra, kiểm soát

a) Xử phạt viphạm hành chủ yếu không lập biên bản:

Thực hiện ra ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính tại chỗ theoquy định. Trường đúng theo cá nhân, tổ chứcvi phạm chưa triển khai ngay quyết địnhxử phân phát thì tạm giữ sách vở có liênquan theo vẻ ngoài để bảo đảm cho câu hỏi chấp hành đưa ra quyết định xử phát vi phạmhành chính;

b) Xử phạt phạm luật hành thiết yếu có lập biên bản:

Luật Xử lý phạm luật hành chính;

Khi lập xong xuôi biên phiên bản vi phạm hành chính, cán cỗ lập biên phiên bản đọc lại đến nhữngngười có tên trong biên phiên bản cùng nghe; hướngdẫn quyền, thời hạn giải trình vềvi phạm hành chính so với hành vi vi phạm hành bao gồm mà cá nhân, tổ chức triển khai cóquyền giải trình theo hiện tượng tại Điều 61 dụng cụ