Xử Lý Vi Phạm Giao Thông - Thanh Toán Vi Phạm Giao Thông

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG AN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: / /TT-BCA

Hà Nội, ngày tháng năm

DỰ THẢO 02

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNHTUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA CẢNHSÁT GIAO THÔNG

Căn cứ Luật
Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật
Công an quần chúng ngày đôi mươi tháng 11 năm 2018;

Căn cứ chế độ Xửlý viphạm hành chínhngày trăng tròn tháng 6 năm 2012; qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của mức sử dụng Xử lý vi phạmhành bao gồm ngày 13 mon 11 năm 2020;

Căn cứ Nghịđịnh số 01/2018/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 8 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 3 năm 2010 của thiết yếu phủquy định về câu hỏi huy động các lực lượng công an khác và Công an làng mạc phối hợpvới cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàngiao thông đường đi bộ trong trường hợp đề xuất thiết;

Căn cứ Nghị định số100/2019/NĐ-CPngày 30 tháng 12 năm 2019của chính phủ quy định xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực giao thôngđường cỗ và con đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung mộtsốđiều của những Nghị định luật xử phát viphạm hành chủ yếu trong nghành nghề hàng hải; giao thông đường bộ, con đường sắt; hàngkhông dân dụng;

Căn cứ Nghị địnhsố 118/2021/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm 2021 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết mộtsố điều và biện pháp thi hành phép tắc Xử lý phạm luật hành chính;

Căn cứ Nghị địnhsố 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của chính phủ quy định về danh mục,việc quản lí lý, thực hiện phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ và tiến trình thuthập, sử dụng tài liệu thu được tự phương tiện, đồ vật kỹ thuật bởi vì cá nhân, tổ chứccung cấp để vạc hiện vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị địnhsố 59/2022/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2022 của chính phủ nước nhà quy định về định danhvà bảo đảm điện tử;

Theo đề nghịcủa viên trưởng Cục công an giao thông;

Bộ trưởng bộ Công anban hành Thông tư phương tiện nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, văn bản và quy trìnhtuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chủ yếu về giao thông đường bộ của Cảnhsát giao thông.

Bạn đang xem: Xử lý vi phạm giao thông

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông bốn này dụng cụ nhiệmvụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quytrình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hànhchính về giao thông đường đi bộ của cảnh sát giao thông.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông bốn này vận dụng đốivới:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệpvụ cảnh sát giao thông (sau phía trên viết gọn gàng là cán bộ công an giao thông) thựchiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật hành chủ yếu về giao thông vận tải đườngbộ (sau phía trên viết gọn là tuần tra, kiểm soát, giải pháp xử lý vi phạm).

2. Công an các đơn vị, địaphương.

3. Cơ quan, tổ chức, cánhân có tương quan đến hoạt động giao thông đường đi bộ trên phạm vi hoạt động nước cùng hoàxã hội nhà nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Yêu cầu đối vớicán bộ công an giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử trí vi phạmhành bao gồm về giao thông đường bộ

1. Tiến hành đúng quy địnhcủa điều khoản giao thông mặt đường bộ; luật pháp xử lý vi phạm luật hành chính; Thông tưnày và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện đúng, đầy đủ,có trách nhiệm so với nhiệm vụ được cắt cử theo nguyên tắc của pháp luật, kếhoạch tuần tra, kiểm soát điều hành đã được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt; thực hiện dân chủtrong công tác đảm bảo trật tự, bình an giao thông và Điều lệnh Công an nhândân.

3. Khi tiếp xúc với Nhândân và người có hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, phải bao gồm tácphong, thái độ, văn hóa ứng xử đúng mực cùng phù hợp.

4. Phạt hiện, ngăn chặn,xử lý kịp thời hành động vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi viphạm luật pháp khác có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyđịnh.

5. đảm bảo an toàn các yêu thương cầu,quy định khác của bộ Công an.

Điều 4. Biểu mẫu mã dùngtrong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý phạm luật hành chủ yếu về giao thôngđường bộ

Ban hành kèmtheo Thông tứ này những biểu mẫu:

1. Mẫu quyết địnhphân công, phân cấp cho tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật hành chínhvề giao thông đường đi bộ (Mẫu số 01).

2. Phiếu chuyển hiệu quả thu thập được bằng phương tiện,thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ về hành vi vi phạm luật hành chính về riêng biệt tự, an toàngiao thông (Mẫu số 02).

3. Thông tin vi phạm hành chủ yếu về trơ khấc tự, an toàngiao thông (Mẫu số 03).

4. Sổ tiếpnhận thông tin, hình ảnh phản ánh phạm luật hành bao gồm về riêng lẻ tự, bình yên giao thôngđường bộ (Mẫu số 04).

5. Thông tin thôngtin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về cá biệt tự, bình yên giao thông (Mẫusố 05).

6. Phiếu báo (Mẫusố 06).

Chương II

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TUYẾN, ĐỊA BÀN TUẦNTRA, KIỂM SOÁT; NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁTCỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Mục 1. PHÂNCÔNG, PHÂN CẤP TUYẾN, ĐỊA BÀN TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 5. Tuyến,địa bàn tuần tra, kiểm soát điều hành của Cục cảnh sát giao thông

1. Cục Cảnh sátgiao thông bố trí lực lượng, tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trêncác tuyến đường cao tốc trải qua địa giới hành thiết yếu từ 02 tỉnh, thành phố trựcthuộc tw trở lên.

2. Trường phù hợp cầnthiết, tổ chức triển khai lực lượng triển khai hoặc nhà trì, phối hợp với Công an các đơnvị, địa phương, các lực lượng liên quan thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soátđược bộ trưởng liên nghành Bộ Công an, viên trưởng Cục cảnh sát giao thông phê phê duyệt trêncác con đường giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Điều 6. Tuyến,địa bàn tuần tra, kiểm soát điều hành của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Chống Cảnhsát giao thông, Phòng cảnh sát giao thông mặt đường bộ, Phòng cảnh sát giao thôngđường cỗ - đường tàu Công an tỉnh, tp trực thuộc tw (sau trên đây gọichung là Phòng cảnh sát giao thông) sắp xếp lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểmsoát, xử lý vi phạm luật trên những tuyến giao thông đường đi bộ trong phạm vi địa giớihành bao gồm của địa phương, gồm:

a) các tuyếnđường cao tốc chỉ bên trong phạm vi địa giới hành thiết yếu của 01 tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương;

b) các tuyếnquốc lộ trọng điểm, quốc lộ có thực trạng trật tự, bình an giao thông phức tạp(bao gồm cả các đoạn mặt đường tránh quận, thị xã, tp thuộc tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương và thị xã thuộc huyện); những tuyến giao thông đườngbộ tất cả vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương;

c) những tuyếnđường thành phố thuộc tp trực thuộc Trung ương, gồm: các tuyến con đường chính,tuyến đường có tình trạng trật tự, bình an giao thông phức tạp;

d) Trườnghợp bắt buộc thiết, tổ chức lực lượng thực hiện hoặc chủ trì, phối phù hợp với Công anhuyện, quận, thị xã, thành phố trực nằm trong tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương(sau đây gọi thông thường là Công an cung cấp huyện), những lực lượng liên quan triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát và điều hành trêncác đường giao thông đường bộ theo kếhoạch của giám đốc Công an tỉnh, thànhphố trực thuộc tw (sau trên đây gọi thông thường là chủ tịch Công an cấp tỉnh).

2. Công an cấphuyện sắp xếp lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật trên những tuyếngiao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính, gồm:

a) các tuyếnquốc lộ, đoạn quốc lộ không thuộc ngôi trường hợp chính sách tại điểm b khoản 1 Điềunày;

b) các đoạn quốclộ thuộc các tuyến quốc lộ lao lý tại điểm b khoản 1 Điều này trải qua thị xã,thành phố ở trong tỉnh, thị xã thuộc thị xã theo chiến lược của người đứng đầu Công ancấp tỉnh;

c) những tuyếnđường tỉnh; mặt đường huyện; mặt đường xã; đường chăm dùng; đường thành phố không thuộctrường hợp hiện tượng tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) phối hợp với
Phòng công an giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật trên những tuyến giaothông đường bộ trong phạm vi địa giới hành bao gồm theo chiến lược của Giám đốc
Công an cấp tỉnh.

3. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này cùng tìnhhình thực tiễn các tuyến giao thông đường bộ của địa phương, người có quyền lực cao Công an cấptỉnh đưa ra quyết định phân công, phân cấp cho tuyến, địabàn tuầntra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật hành thiết yếu về giao thông vận tải đường bộgiữa Phòng cảnh sát giao thông với Công an cấp huyện (theo mẫu số 01 ban hànhkèm theo Thông tứ này). Ra quyết định gửi về bộ Công an (qua Cục công an giaothông) nhằm theo dõi, chỉ đạo.

Mục 2. NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG vào TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 7. Nhiệmvụ của Cảnh sát giao thông vận tải trong tuần tra, kiểm soát

1. Thực hiệnmệnh lệnh, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đã được cấp gồm thẩm quyềnphê duyệt.

2. Tuần tra,kiểm soát đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông đường đi bộ thuộc phạm vi con đường đường,địa bàn được phân công.

3. Phân phát hiện,ngăn ngăn kịp thời và giải pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cô quạnh tự, bình yên giaothông đường đi bộ và các hành vi vi phạm khác theo luật của pháp luật; phốihợp cùng với cơ quan quản lý đường bộ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm luật quy địnhbảo vệ công trình đường bộ và hành lang bình yên đường bộ.

4. Điều tra,giải quyết tai nạn giao thông vận tải theo dụng cụ của pháp luật và của cục Công an.

5. Dữ thế chủ động hoặcphối phù hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an dân chúng phòng ngừa,đấu tranh phòng tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật không giống trên các tuyếngiao thông mặt đường bộ, phương tiện đi lại giao thông đường đi bộ và thâm nhập phòng chốngkhủng bố, chống biểu tình tạo rối, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn,cứu nạn, cứu vãn hộ, giải quyết cháy nổ trên các tuyến giao thông đường đi bộ theo quyđịnh của pháp luật.

6. Thông qua côngtác tuần tra, kiểm soát, cách xử lý vi phạm triển khai các trọng trách sau:

a) vạc hiệnnhững chưa ổn trong quản lý nhà nước về an ninh, cá biệt tự và giao thông đường bộđể báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền, đề nghị với phòng ban chức năngcó biện pháp khắc phục kịp thời;

b) Hướngdẫn, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an toàn trật tự, bình an giao thôngđường bộ và chấp hành luật pháp về giao thông đường bộ.

7. Thực hiệncác trọng trách khác của lực lượng Công an dân chúng theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 8. Quyềnhạn của Cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát

1. Được dừngcác phương tiện tham gia giao thông đường bộ (sau đây viết gọn gàng là phương tiệngiao thông) theo nguyên tắc của Luật giao thông vận tải đường bộ, Thông bốn này cùng quyđịnh khác của luật pháp có liên quan. Kiểm soát điều hành người và phương tiện tham giagiao thông mặt đường bộ, sách vở và giấy tờ của người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện giao thông, giấytờ của phương tiện giao thông và sách vở và giấy tờ tùy thân của tín đồ trên phương tiệngiao thông đang kiểm soát điều hành theo phép tắc của pháp luật; kiểm soát việc thực hiệncác lý lẽ về hoạt động vận tải đường bộ đường bộ theo hình thức của pháp luật.

2. Được áp dụngcác biện pháp ngăn ngăn và xử lý những hành vi vi phạm về giao thông vận tải đường bộ,trật tự xóm hội và các hành vi phạm luật khác theo luật của pháp luật.

3. Được yêu cầucơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, cung cấp giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trởgiao thông hoặc trường phù hợp khác khiến mất chưa có người yêu tự, an ninh giao thông mặt đường bộ.Trong trường hợp thúc bách để bảo vệ an toàn quốc gia, đảm bảo trật tự, an toànxã hội hoặc để ngăn ngừa hậu quả thiệt hại mang đến xã hội đang xẩy ra hoặc gồm nguycơ xảy ra, công an giao thông đang tiến hành nhiệm vụ tuần tra, điều hành và kiểm soát đượchuy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiệnkhác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, áp dụng phươngtiện đó. Việc kêu gọi được triển khai dưới vẻ ngoài yêu mong trực tiếp hoặcbằng văn bản.

4. Được trangbị, gắn thêm đặt, sử dụng phương tiện đi lại giao thông, phương tiện, thứ kỹ thuậtnghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo nguyên tắc của pháp luật và của bộ Công an.

5. Được trợ thì thờiđình chỉ vận động ở một trong những đoạn đường nhất định, phân lại luồng, phân lại tuyếnvà nơi tạm dừng, đỗ phương tiện giao thông vận tải khi có tình huống ách tắc giao thông,tai nạn giao thông vận tải hoặc khi gồm yêu cầu quan trọng khác về bảo đảm an ninh, trậttự, an ninh xã hội.

6. Thực hiệncác quyền lợi và nghĩa vụ khác của lực lượng Công an quần chúng. # theo lý lẽ của pháp luật.

Mục 3. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUẦN TRA, KIỂM SOÁT

Điều 9. Hìnhthức tuần tra, kiểm soát

1. Tuần tra, kiểmsoát cơ động

Cảnh gần kề giao thôngdi gửi trên tuyến, địa bàn được phân vô tư phương tiện giao thông vận tải hoặcđi bộ tiến hành tuần tra, điều hành và kiểm soát theo chiến lược đã được cấp gồm thẩm quyền phêduyệt, trực tiếp đo lường hoặc thông qua sử dụng phương tiện, máy kỹ thuậtnghiệp vụ nhằm giám sát, phòng ngừa, phạt hiện, ngăn ngừa kịp thời, giải pháp xử lý nghiêmcác hành vi vi phạm về giao thông đường đi bộ và các hành vi vi phạm luật khác theo quyđịnh của pháp luật.

2. Kiểm soát và điều hành tại
Trạm công an giao thông hoặc tại một điểm trên tuyến đường giao thông

a) cảnh sát giaothông tổ chức lực lượng trên Trạm cảnh sát giao thông hoặc tại một điểm trênđường giao thông theo planer đã được cấp có thẩm quyền phê chăm bẵm để thực hiện:Tổng điều hành và kiểm soát phương tiện giao thông vận tải đường bộ; kiểm soát, xử lý phạm luật thựchiện du lịch tuần tra, kiểm soát; kiểm soát, xử lý phạm luật theo siêng đề;kiểm soát trải qua phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ; phối phù hợp với các đơnvị, cơ quan tương quan phòng ngừa, đương đầu chống tội phạm, bảo đảm an toàn trật tự, antoàn giao thông, an ninh, trơ thổ địa tự, an toàn xã hội; tiến hành những nhiệm vụkhác theo chỉ huy của cấp bao gồm thẩm quyền theo nguyên lý của pháp luật;

b) trên Trạm Cảnhsát giao thông, lắp đặt, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình khu vựckiểm soát;

c) tại một điểm trên tuyến đường giao thông, lựa chọn địa điểm, mặtđường rộng, thoáng, không bịt khuất tầm chú ý và đúng nguyên lý của pháp luật;

d) Khi điều hành và kiểm soát vào buổi tối, đêm tối phải tất cả đèn chiếu sángvà bảo vệ đủ ánh sáng.

3. Tuần tra,kiểm rà soát cơ động phối kết hợp với kiểm soát điều hành tại một điểm hoặc tại Trạm Cảnh sátgiao thông

Khi tuần tra, kiểmsoát cơ động được điều hành và kiểm soát tại một điểm trên tuyến đường giao thông, tại Trạm Cảnhsát giao thông hoặc khi kiểm soát và điều hành tại một điểm trê tuyến phố giao thông, tại Trạm
Cảnh sát giao thông được tuần tra, kiểm soát điều hành cơ đụng nhưng nên ghi rõ vào kếhoạch tuần tra, điều hành và kiểm soát đã đượccấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10.Nội dung tuần tra, kiểm soát

1. Ngôn từ tuầntra

a) Giám sát, nắmtình hình đơn nhất tự, bình an giao thông trên các tuyến giao thông vận tải đường bộ; phòngngừa vi phạm, bảo trì trật tự, bình an giao thông;

b) vạc hiện, ngănchặn, cách xử lý vi phi pháp luật về giao thông đường đi bộ và hành vi phạm luật kháctheo khí cụ của pháp luật;

c) bảo đảm an ninh,trật tự trên tuyến giao thông đường bộ;

d) hướng dẫn, điềukhiển, giải quyết và xử lý ùn tắc giao thông hoặc phối hợp giải quyết ùn tắc, sự cố kỉnh giaothông trên tuyến đường giao thông đường đi bộ khi tuần tra, kiểm soát;

đ) hướng dẫn, tuyêntruyền pháp luật về độc thân tự, an toàn giao thông đường đi bộ khi tuần tra, kiểmsoát;

e) thực hiện cácnội dung công tác khác được cấp có thẩm quyền giao theo hình thức của pháp luật;

Nội dung tuần traphải biểu đạt trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp gồm thẩm quyền phêduyệt.

2. Nội dung kiểmsoát

a) Kiểm soátcác sách vở và giấy tờ có tương quan đến tín đồ và phương tiện đi lại giao thông, gồm: Giấy phéplái xe; chứng từ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, Bằnghoặc bệnh chỉ tinh chỉnh xe máy chăm dùng; Giấy đăng ký xe; Giấy bệnh nhậnkiểm định bình an kỹ thuật và đảm bảo an toàn môi trường đối với xe cơ giới, xe vật dụng chuyêndùng (đối với dòng xe có quy định yêu cầu kiểm định); Giấy chứng nhận bảo hiểmtrách nhiệm dân sự của nhà xe cơ giới với các sách vở và giấy tờ khác có liên quan theo quyđịnh của pháp luật;

b) Kiểm soátcác điều kiện tham gia giao thông của phương tiện giao thông

Thực hiện nay kiểmsoát theo trình tự từ trước ra sau, tự trái qua phải, từ ko kể vào trong, từtrên xuống dưới;

Kiểm kiểm tra hìnhdáng, kích thước bên ngoài, màu sơn, biển khơi số phía trước, phía sau cùng hai bênthành phương tiện giao thông vận tải theo quy định;

Kiểm soát điềukiện bình an kỹ thuật và đảm bảo an toàn môi trường của phương tiện giao thông vận tải cơ giớiđường bộ, xe pháo máy chăm dùng;

c) Kiểm soátviệc chấp hành những quy định của luật pháp về vận động vận download đường bộ.

Điều 11.Trang phục; phương tiện giao thông; phương tiện, đồ vật kỹ thuật nhiệm vụ và vũ khí, công cụhỗ trợ của lực lượng công an giao thông

1. Bộ đồ của
Cảnh liền kề giao thông

a) công an giaothông lúc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật sử dụng bộ đồ Cảnh sát, đeosố hiệu Công an quần chúng theo quy định của bộ Công an. Khi kiểm soát điều hành vào buổitối, ban đêm hoặc ban ngày trong điều kiện thời tiết sương mù, thời tiết xấulàm tinh giảm tầm nhìn yêu cầu mặc áo phản quang;

b) Trường thích hợp kiểmsoát thông qua phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộphận công an giao thông mặc hay phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiếtbị chuyên môn nghiệp vụ, đo lường và thống kê tình hình đơn lẻ tự, bình yên giao thông, pháthiện các hành vi vi bất hợp pháp luật về giao thông đường đi bộ và hành vi vi phạmpháp vẻ ngoài khác. Lúc phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho phần tử tuần tra,kiểm soát công khai để thực hiện kiểm soát, giải pháp xử lý theo mức sử dụng của pháp luật;

Trưởngphòng chỉ dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường đi bộ thuộc Cục công an giaothông (sau phía trên viết gọn gàng là Trưởng phòng giải đáp tuần tra, kiểm soát điều hành giaothông đường bộ), Trưởng phòng công an giao thông, Trưởng Công an cấp cho huyện trởlên đưa ra quyết định việc khoác trang phục công an hoặc thường xuyên phục khi áp dụng phươngtiện, thứ kỹ thuật nghiệp vụ và đề nghị ghi rõ trong planer tuần tra, kiểmsoát.

Xem thêm: Những món ăn đặc sản quảng bình nức tiếng bốn phương, điểm danh món ngon đặc sản quảng bình từ a tới z

2. Phương tiệngiao thông: xe pháo ô tô, xe gắn máy tuầntra, kiểm soát, xe chăm dùng, xe pháo đạp

a) xe cộ ô tô, tế bào tôtuần tra, điều hành và kiểm soát (màu sơntrắng), xe siêng dùng, tất cả dòng chữ cảnh sát giao thông song ngữ (tiếng Việt vàtiếng Anh), lắp ráp đèn, cờ hiệu Côngan, bé phát biểu thị ưu tiên theo quy định của pháp luật;

b) phía 2 bên thànhxe ô tô tuần tra, kiểm soát và điều hành có gạch sơn phản bội quang màu xanh nước biển, làm việc giữacó cái chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” white color (bằng chất liệu phản quang), tất cả kíchthước chữ 10cm x 10cm, nét chữ 03cm, bằng vận hai mặt thành xe; 2 bên cánh cửaphía trước gồm dòng chữ “TRAFFIC POLICE” greed color (bằng chất liệu phản quang),kích thước khổ chữ về tối đa bằng hai phần bố khổ chữ “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” vàhình phù hiệu công an giao thông chính giữa hai chữ “TRAFFIC” và “POLICE”. Tuỳtừng mẫu xe được sắp xếp khoảng cách giữa những chữ, những từ cho cân đối và phùhợp;

c) phía hai bên bìnhxăng hoặc 2 bên sườn hoặc ở 2 bên cốp xe mô tô tuần tra, kiểm soát, bêntrên tất cả dòng chữ “C.S.G.T” màu xanh (bằng cấu tạo từ chất phản quang), dưới có dòngchữ “TRAFFIC POLICE” greed color (bằng làm từ chất liệu phản quang), size khổ chữtối đa bằng hai phần ba khổ chữ “C.S.G.T”. Tuỳ từng dòng xe được bố trí kíchthước chữ và khoảng cách giữa các chữ cho bằng vận và phù hợp;

d) bé phát tínhiệu ưu tiên được thực hiện theo dụng cụ của pháp luật. Đèn phát tín hiệu ưu tiênđược sử dụng liên tục trong những trường phù hợp sau: Tuần tra, điều hành và kiểm soát cơ động;tuần tra, điều hành và kiểm soát vào buổi tối, đêm hôm hoặc ban ngày trong điềukiện khí hậu sương mù, khí hậu xấu làm tinh giảm tầm nhìn.

4. Vũ khí, nguyên lý hỗ trợ, gồm: Súng ngắn, súng trường,súng đái liên, súng phun đạn caosu, súng phun đạn khá cay, súng bắn đạn khắc ghi sơn, bình xịt hơi cay, dùi cuiđiện, áo giáp, khóa số 8.

5. Phương tiện tin tức liên lạc, gồm: cỗ đàm, điệnthoại, lắp thêm fax, máy tính xách tay lưu trữ, truyền dìm dữliệu, thứ in.

6. Gậy chỉ đạo giao thông, còi, loa, ràochắn, cọc tiêu hình chóp nón, biển khơi báo hiệu, dây căng, đènchiếu sáng, valy khámnghiệm hiện nay trường đường bộ.

7. Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ cung ứng khác được trangbị theo quy định của quy định và bộ Công an.

8. Việc trangbị, gắn thêm đặt, áp dụng phương tiện giao thông vận tải tuần tra, kiểm soát, phương tiện,thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ cung cấp phải triển khai theo quyđịnh của pháp luật.

Chương III

TRÌNH TỰ TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM

Mục 1. BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUẦNTRA, KIỂM SOÁT

Điều 12. Thẩmquyền phát hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát điều hành của Cục cảnh sát giao thông

1. Cục trưởng
Cục cảnh sát giao thông:

a) Tham mưu,chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác làm việc tuần tra, kiểm soát, cách xử lý viphạm trong phạm vi toàn quốc;

b) tham vấn với
Bộ trưởng cỗ Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch thựchiện trong phạm vi đất nước hình chữ s sau đây:

Kế hoạch tổng kiểmsoát phương tiện giao thông vận tải đường bộ;

Kế hoạch cao điểmtuần tra, kiểm soát, cách xử lý vi phạm;

Kế hoạch tuần tra,kiểm soát, xử lý phạm luật theo chuyên đề;

Kế hoạch tuầntra, kiểm soát, xử lý phạm luật trên tuyến đường cao tốc;

Kế hoạch phối hợpvới các đơn vị, cơ quan liên quan đảm bảo trật tự, an ninh giao thông, an ninh,trật tự, bình an xã hội.

2. Trưởng phòng
Hướng dẫn tuần tra, điều hành và kiểm soát giao thông mặt đường bộ:

a) tham mưu với
Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông triển khai các nhiệm vụ quy định trên khoản 1Điều này;

b) xây dựng kếhoạch tổ chức thực hiện các kế hoạch giải pháp tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) chế tạo kếhoạch tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, giải pháp xử lý vi phạm liên tiếp hoặc bỗng xuất trêntuyến, địa phận được phân công;

d) Phê duyệtkế hoạch công tác tuần của những Đội tuần tra, kiểm soát điều hành giao thông đường bộ caotốc trực thuộc.

3. Đội trưởng
Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc:

a) tham vấn với
Trưởng phòng gợi ý tuần tra, kiểm soát và điều hành giao thông con đường bộ tiến hành nhiệmvụ dụng cụ tại điểm c khoản 2 Điều này;

b) thi công kếhoạch công tác làm việc tuần (theo mẫu mã quy định của cục Công an) của 1-1 vị tiến hành cáckế hoạch theo quy định, trình Trưởng phòng khuyên bảo tuần tra, điều hành và kiểm soát giaothông đường bộ phê duyệt;

c) địa thế căn cứ kếhoạch công tác tuần đã được phê duyệt, lập planer cho Tổ cảnh sát giao thông(theo chủng loại quy định của bộ Công an) của đơn vị và triển khai cho từng tổ trướckhi thực hiện;

Chỉ được lậptừng chiến lược cho một đội nhóm Cảnh gần kề giao thông; lúc thực hiện kết thúc kế hoạch mớiđược lập kế hoạch thực hiện tiếp theo.

Điều 13. Thẩmquyền ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát và điều hành của Công an cấp cho tỉnh

1. Giám đốc Công an cung cấp tỉnh:

a) lãnh đạo lực lượng Cảnhsát giao thông vận tải của địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật trong phạm viquản lý;

b) Chỉ đạo, phối phù hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát điều hành của Cục
Cảnh sát giao thông khi tất cả yêu cầu;

c) ban hành cáckế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật theo lao lý tại điểm b khoản 1Điều 12 Thông bốn này trong phạm vi quản ngại lý.

2. Trưởng phòng
Cảnh liền kề giao thông:

a) tham vấn với
Giám đốc Công an cấp cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1Điều này;

b) hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc lực lượng công an giao thông Công an cấp huyện thực hiệntuần tra, kiểm soát, xử trí vi phạm;

c) tạo kếhoạch tổ chức tiến hành các kế hoạch phương tiện tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) tạo ra kếhoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát, cách xử lý vi phạm tiếp tục hoặc bỗng dưng xuất trêntuyến, địa phận được phân công;

đ) Phê duyệtkế hoạch công tác tuần của các Đội cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát giao thôngđường bộ, Đội Tuần tra, dẫn đoàn, Trạm cảnh sát giao thông trực thuộc.

3. Trưởng Côngan cấp huyện:

a) tạo kếhoạch tổ chức thực hiện các kế hoạch qui định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) thành lập kếhoạch tổ chức triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên hoặc đột nhiên xuất trêntuyến, địa phận được phân công;

c) Phê duyệtkế hoạch công tác làm việc tuần của Đội công an giao thông - chưa có người yêu tự trực thuộc.

4. Đội trưởng
Đội cảnh sát giao thông, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông con đường bộ, Độitrưởng Đội cảnh sát giao thông - trơ tráo tự, Đội trưởng Đội Cảnh sát cai quản hànhchính về lẻ tẻ tự làng hội, giao thông, đơn côi tự, Đội trưởng Đội Tuần tra, dẫn đoàn,Trạm trưởng Trạm công an giao thông:

a) tham mưu với
Trưởng phòng cảnh sát giao thông hoặc Trưởng Công an cung cấp huyện triển khai nhiệmvụ phương pháp tại điểm d khoản 2 hoặc điểm b khoản 3 Điều này;

b) chế tạo kếhoạch công tác tuần (theo chủng loại quy định của bộ Công an) của solo vị triển khai cáckế hoạch theo quy định, trình Trưởng phòng công an giao thông hoặc Trưởng Côngan cấp cho huyện phê duyệt;

c) căn cứ kếhoạch công tác tuần đã có phê duyệt, lập kế hoạch cho Tổ công an giao thông(theo mẫu mã quy định của cục Công an) của đơn vị chức năng và triển khai cho từng tổ trướckhi thực hiện;

Chỉ được lậptừng chiến lược cho một đội Cảnh ngay cạnh giao thông; lúc thực hiện hoàn thành kế hoạch mớiđược đồ mưu hoạch triển khai tiếp theo.

Điều 14. Tổ chức thực hiệnkế hoạch tuần tra, kiểm soát

1. Tổ trưởng
Tổ cảnh sát giao thông: trước khi tuần tra, kiểm soát, Tổ trưởng nên phổ biến,quán triệt cho các tổ viên vào tổ về nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát và điều hành vànhững văn bản khác tất cả liên quan; khám nghiệm công tác chuẩn bị phục vụ việc tuầntra, kiểm soát, cách xử trí vi phạm; điểm danh quân số; soát sổ trang phục; số hiệu
Công an nhân dân; điều lệnh nội vụ; phương tiện giao thông, phương tiện, thiếtbị chuyên môn nghiệp vụ, vũ khí, lý lẽ hỗ trợ; những biểu mẫu gồm liên quan; nhắclại vị trí công tác, nhiệm vụ của từng tổ viên; phân phát lệnh tiến hành tuần tra,kiểm thẩm tra khi các điều kiện đã đảm bảo an toàn đầy đủ theo yêu cầu và an toàn.

2. Tổ viên:Nắm vững nội dung kế hoạch, nhiệm vụ, vị trí, bề ngoài thông tin liên lạc; chủđộng triển khai công tác chuẩn bị theo sự cắt cử của Tổ trưởng.

3. Phương tiệngiao thông, phương tiện, trang bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí biện pháp hỗ trợtrang bị cho một đội Cảnh sát giao thông vận tải phải được cai quản lý, áp dụng theo quy địnhcủa pháp luật; được thống kê rõ ràng trong Sổ giao dấn và áp dụng phương tiệngiao thông, phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, mức sử dụng hỗ trợ(theo mẫu mã quy định của bộ Công an).

Mục 2. TIẾNHÀNH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15.Dừng phương tiện giao thông để kiểm soát

1. Cảnh sát giaothông tiến hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo planer được giới hạn phươngtiện giao thông vận tải để kiểm soát trong các trường đúng theo sau:

a) Trực tiếpphát hiện nay hoặc trải qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện,thu thập được các hành vi vi bất hợp pháp luật về giao thông vận tải đường bộvà những hành vi vi phạm pháp luật khác;

b) Thực hiệnmệnh lệnh, planer tổng kiểm soát điều hành phương tiện giao thông vận tải đường bộ, kế hoạchtuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật theo chuyên đề đã được cấp tất cả thẩm quyền phêduyệt;

c) tất cả văn bảnđề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng phòng ban điều tra; văn phiên bản đề nghị của cơquan tính năng liên quan lại về dừng phương tiện giao thông vận tải để kiểm soát và điều hành phục vụcông tác bảo vệ an ninh, trơ thổ địa tự, đương đầu phòng chống tội phạm và những hànhvi vi phạm pháp luật khác. Văn phiên bản đề nghị phải ghi ví dụ thời gian, tuyếnđường, phương tiện giao thông dừng nhằm kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phốihợp;

d) Tin báo, phảnánh, con kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá thể về hành động vi phạm pháp luật củangười và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

2. Việc dừng,kiểm thẩm tra phương tiện giao thông phải đảm bảo an toàn các yêu mong sau:

a) An toàn, đúngquy định của pháp luật, không gây cản trở đến chuyển động giao thông. Khi sẽ dừngphương tiện giao thông vận tải phải tiến hành việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có)theo điều khoản của pháp luật;

b) lúc dừng,kiểm soát tại một điểm trê tuyến phố giaothông, trên Trạm cảnh sát giaothông, phải đảm bảo an toàn yêu cầu điều khoản tại điểm a Khoản này với yêu cầu sau đây:

Đặt rào chắnbằng các cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng dọc từ chiều đường tại phần đường,làn đường cạnh bên lề con đường hoặc vỉa hè để sinh ra khu vực bảo đảm an toàn trật tự, antoàn giao thông theo quy định của bộ Công an về triển khai dân chủ trong côngtác bảo đảm an toàn trật tự, bình yên giao thông. Chiều lâu năm đoạn rào chắn về tối thiểu 100mđối với con đường cao tốc, 50m so với quốc lộ với 30m đối với đường tỉnh, đườnghuyện, con đường đô thị, đường xã và đường siêng dùng;

Khu vực bảo đảmtrật tự, bình an giao thông phải tuân hành cácquy định của luật pháp về giao thông đường đi bộ và vẻ ngoài của lao lý khác cóliên quan; đủ diện tích s để cha trí, gắn đặt những phương tiện, vật dụng kỹthuật nghiệp vụ, kiểm soát, giải pháp xử lý phương tiện giao thông vi phạm; địa thế căn cứ tìnhhình thực tế tại khu vực kiểm soát, tất cả thể sắp xếp Cảnh sát giao thông hướngdẫn, điều hòa giao thông, bảo đảm an toàn giao thông. Trường hợp kiểm soát trênđường cao tốc, quốc lộ phải kê biển báo số 245a “Đi chậm” hoặc biển khơi báosố 245b (đối với tuyến đường đối ngoại) về vùng trước Tổ cảnh sát giao thôngtheo hướng phương tiện giao thông vận tải cần kiểm soát điều hành đi cho tới theo nguyên tắc của phápluật báo cáo đường bộ;

c) lúc dừng,kiểm soát phương tiện giao thông trên tuyến đường cao tốc, phải bảo đảm an toàn yêu ước quy địnhtại điểm a, điểm b Khoản này và yêu cầu sau đây:

Khi kiểm soáttại một lăn tay được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, cách xử trí vi phạmtại các vị trí: quanh vùng Trạm thu phí, điểm đầu, điểm cuối đường cao tốc;

Khi tuần tra,kiểm rà cơ động chỉ được giới hạn phương tiện giao thông vận tải vào làn ngừng phương tiệnkhẩn cung cấp để kiểm soát, cách xử trí vi phạm trong các trường hợp: Phát hiện tại vi phạmtrật tự, an ninh giao thông nghiêm trọng, nguy hại gây mất bình an giao thôngtức thời; phối hợp đấu tranh phòng kháng tội phạm; tin báo, tố giác về hành vivi phi pháp luật của fan và phương tiện giao thông vận tải đang lưu giữ thông bên trên đườngcao tốc; phát hiện phương tiện giao thông vận tải dừng, đỗ ko đúng mức sử dụng trênđường cao tốc. Lúc giải quyết hoàn thành vụ vấn đề phải dọn dẹp cọc tiêu, dây căng,biển thông báo và dịch chuyển ngay.

Điều 16.Hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông

1. Hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông của công an giao thông được tiến hành thông quamột trong những tín hiệu hoặc kết hợp đồng thời các tín hiệu sau đây:

a) Gậy chỉ huygiao thông, còi, loa, biểu thị ưu tiên của phương tiện giao thông tuần tra,kiểm soát;

b) các tínhiệu không giống theo nguyên lý của pháp luật, gồm: hải dương báo hiệu, cọc tiêu, sản phẩm ràochắn.

2. Hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông khi kiểm soát tại Trạm cảnh sát giao thông hoặc tạimột điểm trên phố giao thông:

a) Cảnh sátgiao thông gạn lọc vị trí phù hợp, đứng nghiêm, hướng tới phía phương tiện đi lại giaothông bắt buộc kiểm soát;

Phát hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông vận tải ở khoảng chừng cách đảm bảo an toàn; tay yêu cầu cầm gậy chỉhuy giao thông vận tải đưa lên và chỉ còn vào phương tiện giao thông vận tải cần kiểm soát, đồngthời thổi hồi còi kết thúc khoát, gợi ý người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện thể giao thôngcần kiểm soát điều hành dừng vào vị trí phù hợp để kiểm soát;

b) Ngườiđiều khiển phương tiện giao thông vận tải khi nhận thấy tín hiệu yêu cầu giảm vận tốc vàdừng phương tiện giao thông vào vị trí theo phía dẫn của công an giao thông.

3. Hiệu lệnhdừng phương tiện giao thông vận tải khi đang ngồi bên trên phương tiện giao thông tuần tra,kiểm rà soát cơ động

a) Trườnghợp phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát và điều hành đi thuộc chiều và ở vùng trước phươngtiện giao thông cần kiểm soát

Cảnh ngay cạnh giaothông cố kỉnh gậy chỉ huy giao thông gửi sang ngang phía bên đề xuất hoặc mặt tráiphương tiện giao thông vận tải tuần tra, kiểm soát và điều hành (tùy theo phần đường, làn con đường phươngtiện giao thông cần kiểm soát và điều hành đang lưu giữ thông), tiếp nối đưa lên theo phương thẳngđứng, vuông góc với mặt đất; sử dụng loa, phát biểu hiện ưu tiên của phương tiệngiao thông tuần tra, kiểm soát, chỉ dẫn người tinh chỉnh phương luôn tiện giaothông cần kiểm soát điều hành dừng vào vị trí phù hợp để kiểm soát;

Người điều khiểnphương tiện giao thông khi nhận được tín hiệu đề nghị giảm vận tốc và ngừng phươngtiện giao thông vào vị trí theo phía dẫn của cảnh sát giao thông;

b) Trườnghợp phương tiện giao thông vận tải tuần tra, kiểm soát và điều hành đi cùng chiều cùng ở vùng sau phươngtiện giao thông vận tải cần kiểm soát

Cảnh liền kề giaothông sử dụng loa, phát bộc lộ ưu tiên của phương tiện giao thông vận tải tuần tra,kiểm soát; lý giải người điều khiển phương tiện giao thông vận tải cần kiểm soát điều hành dừngvào vị trí tương xứng để kiểm soát;

Người điều khiểnphương tiện giao thông khi cảm nhận tín hiệu buộc phải giảm tốc độ và ngừng phươngtiện giao thông vào vị trí theo phía dẫn của cảnh sát giao thông.

Điều 17.Tiến hành kiểm soát

Khi phương tiệngiao thông cần kiểm soát và điều hành đã dừng đúng vị trí theo phía dẫn, cảnh sát giao thôngđược phân công làm cho nhiệm vụ kiểm soát điều hành đứng ở phần phù hợp, an toàn, thực hiệnnhư sau:

1. Thông báovà ý kiến đề nghị người điều khiển phương luôn tiện giao thông triển khai các biện pháp bảođảm an toàn, xuống phương tiện đi lại và xuất trình các sách vở có tương quan theo quyđịnh.

2. Thực hiệnđộng tác kính chào theo Điều lệnh Công an quần chúng (trừ trường vừa lòng biết fan đóthực hiện hành vi có tín hiệu của tội phạm, phạm tội quả tang, đang xuất hiện lệnhtruy nã, có hành vi thiếu thốn văn hóa, cảntrở, kháng đối câu hỏi kiểm tra, kiểm soát).

3. Tiếp nhậnđược các giấy tờ (nếu có), thông báo cho tất cả những người điều khiển phương tiện đi lại giao thôngvà những người trên phương tiện giao thông vận tải biết nguyên nhân kiểm soát, sau đó thựchiện kiểm soát những nội dung luật pháp tại khoản 2 Điều 10 Thông bốn này.

4. Sau thời điểm kiểmsoát xong, cán bộ công an giao thông report Tổ trưởng về công dụng kiểm soát,thông báo cho tất cả những người điều khiển phương tiện đi lại giao thông, những người dân trên phươngtiện giao thông vận tải biết hiệu quả kiểm soát, hành vi vi phạm (nếu có), biện pháp xửlý. Đối với phương tiện giao thông vận tải chở tín đồ từ 10 chỗ ngồi trở lên, đề xuất trựctiếp lên khoang chở fan để thực hiện điều hành và kiểm soát và thông báo kết quả kiểm soát.

5. Khi bao gồm căn cứ nhận định rằng trong người thamgia giao thông, phương tiện đi lại vận tải, đồ vật có đựng giấu tang vật,phương tiện, tài liệu được sử dụng để phạm luật hành chính thì được khámngười, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo giải pháp của pháp luậtxử lý vi phạm luật hành chính.

6. Trường đúng theo phát hiện nay có dấu hiệu tội phạm thì triển khai theo lao lý của điều khoản về tố tụnghình sự.

Điều 18. Kiểm soát trải qua phương tiện, thứ kỹ thuật nghiệpvụ

1. Cảnh sát giao thông vận hành, thực hiện phương tiện,thiết bị kỹ thuật nhiệm vụ theo chế độ của pháp luật, nhằm phát hiện, thu thậphành vi vi bất hợp pháp luật về giao thông đường đi bộ của bạn và phương tiện thamgia giao thông đường bộ, tổ chức kiểm soát, xử lý vi phạm theo mức sử dụng củapháp luật. Người điều khiển và tinh chỉnh phương một thể tham gia giao thông vận tải có nhiệm vụ hợptác theo yêu mong kiểm tra, kiểm soát điều hành thông qua phương tiện, sản phẩm kỹ thuậtnghiệp vụ của công an giao thông.

2. Kết quả thu thập đượcbằng phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ là bạn dạng ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉsố đo, tài liệu lưu trong bộ lưu trữ của những phương tiện, máy kỹ thuật nghiệpvụ; được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghithu về hành vi vi phạm luật và giữ gìn trong làm hồ sơ vụ việc vi phạm hành bao gồm theo quyđịnh của pháp luật và của cục Công an về công tác làm việc hồ sơ.

3. Khi điều hành và kiểm soát thông qua phương tiện, sản phẩm công nghệ kỹ thuậtnghiệp vụ, giả dụ phát hiện, tích lũy được thông tin, hình hình ảnh về hành động vi phạmpháp qui định của người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người dân có thẩmquyền xử phân phát thực hiện:

a) tổ chức lực lượng giới hạn phương tiện giao thông vận tải để kiểmsoát, xử lý vi phạm theo phương tiện của pháp luật. Trường thích hợp người vi phạm luật đềnghị được xem như thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập được về hành vi vi phạm thìcho xem giả dụ đã có thông tin, hình ảnh, công dụng tại đó; nếu chưa tồn tại thì hướngdẫn người vi phạm xem thông tin, hình ảnh, hiệu quả khi cho xử lý phạm luật tạitrụ sở đơn vị;

b)Trường vừa lòng không dừng được phương tiện đi lại giao thông vi phạm để kiểm soát, xử lývi phạm hành bao gồm thì triển khai theo phương tiện tại Điều đôi mươi Thông tứ này.

Điều 19. Trình trường đoản cú xử lý công dụng thu thậpđược bởi phương tiện, sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ đối với trường đúng theo vi phạmnhưng không ngừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý phạm luật hànhchính

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ lúc ngày phát hiện hànhvi vi phạm, người có thẩm quyền xử vạc của cơ sở Công an vị trí phát hiện tại viphạm hành chính thực hiện:

a) khẳng định thông tin về phương tiện đi lại giao thông, nhà phươngtiện, tổ chức, cá thể có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quanđăng cam kết xe, cửa hàng dữ liệu tổ quốc về dân cư;

b) trường hợp công ty phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quanđến phạm luật hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơquan Công an sẽ phát hiện vi phạm luật hành chính, nếu khẳng định vi phạm hành chínhđó nằm trong thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp cho xã thì chuyển hiệu quả thuthập được bằng phương tiện, thứ kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấp cho xã nơichủ phương tiện, tổ chức, cá thể có tương quan đến vi phạm luật hành chính cư trú,đóng trụ sở (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông bốn này) nhằm giải quyết, xửlý vụ việc phạm luật (khi được trang bị khối hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thứcđiện tử).

Trường hợp vi phạm hành chính không trực thuộc thẩm quyền xử phạtcủa Trưởng Công an cung cấp xã hoặc trực thuộc thẩm quyền xử vạc của Trưởng Công an cấpxã nhưng Công an cấp cho xã chưa được trang bị khối hệ thống mạng liên kết thì chuyển kếtquả thu thập được bằng phương tiện, lắp thêm kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấphuyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá thể có tương quan đến phạm luật hành chínhcư trú, đóng trụ sở (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) nhằm giảiquyết, xử lý vụ câu hỏi vi phạm;

c) Gửi thông tin (theo mẫu số 03 phát hành kèm theo Thông tưnày) yêu ước chủ phương tiện, tổ chức, cá thể có tương quan đến phạm luật hànhchính đến trụ sở cơ quan Công an địa điểm phát hiện vi phạm luật hành thiết yếu hoặc mang đến trụsở Công an cấp cho xã, Công an cấp cho huyện chỗ cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụviệc vi phạm hành chủ yếu nếu việc đi lại chạm chán khó khăn và không tồn tại điều khiếu nại trựctiếp cho trụ sở phòng ban Công an vị trí phát hiện vi phạm luật hành chính theo quy địnhtại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của
Chính phủ cơ chế về danh mục, việc quản lý, áp dụng phương tiện, lắp thêm kỹthuật nhiệm vụ và các bước thu thập, sử dụng tài liệu thu được từ phương tiện,thiết bị kỹ thuật vị cá nhân, tổ chức cung cấp để phân phát hiện vi phạm hành chính(sau trên đây viết gọn gàng là Nghị định số 135/2021/NĐ-CP).

2. Khi chủ phương tiện, tổ chức, cá thể có liên quan đến viphạm hành bao gồm đến phòng ban Công an để giải quyết và xử lý vụ việc vi phạm thì tín đồ cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành bao gồm của phòng ban Công an nơi phát hiện tại vi phạmhoặc Trưởng Công an cấp cho xã, Trưởng Công an cung cấp huyện thực hiện giải quyết, xửlý vụ việc phạm luật theo công cụ tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị địnhsố 135/2021/NĐ-CP .

3. Trường thích hợp vụ việc vi phạm luật do Công an cấp xã, Công an cấphuyện giải quyết, xử trí thì phải thông báo ngay (trên khối hệ thống quản lý, xử lývi phạm hành chính) công dụng giải quyết, giải pháp xử lý vụ bài toán cho cơ sở Công an địa điểm pháthiện vi phạm. Đồng thời, cập nhật trạng thái đang giải quyết, xử trí vụ việc trên
Trang thông tin điện tử của Cục cảnh sát giao thông với gửi ngay thông báo kếtthúc lưu ý phương luôn tiện giao thông vi phạm luật cho cơ quan đăng kiểm, gỡ bỏ trạngthái đã gửi thông tin cảnh báo cho cơ quan tiền đăng kiểm trên khối hệ thống quản lý, xửlý phạm luật hành thiết yếu (nếu đã bao gồm thông tin chú ý từ cơ quan Công an nơi pháthiện vi phạm so với vụ việc quy định tại khoản 4 Điều này).

Trường thích hợp vụ việc vi phạm luật do cơ quan Công an vị trí phát hiệnvi phạm giải quyết, cách xử trí thì phải thông tin ngay (trên hệ thống quản lý, xử lývi phạm hành chính) tác dụng giải quyết vụ bài toán cho Công an cấp xã hoặc Công ancấp huyện đã nhận công dụng thu thập được bởi phương tiện, trang bị kỹ thuật nghiệpvụ. Đồng thời, cập nhật trạng thái sẽ giải quyết, xử trí vụ vấn đề trên Trangthông tin năng lượng điện tử của Cục cảnh sát giao thông với gửi ngay thông tin kết thúccảnh báo phương tiện đi lại giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm, gỡ quăng quật trạng tháiđã gửi thông báo cảnh báo mang lại cơ quan đăng kiểm trên khối hệ thống quản lý, cách xử lý viphạm hành chính đối với vụ vấn đề quy định trên khoản 4 Điều này.

4. Vượt thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủphương tiện, tổ chức, cá nhân có tương quan đến phạm luật hành chính chưa tới trụsở ban ngành Công an địa điểm phát hiện vi phạm luật để giải quyết và xử lý vụ việc hoặc cơ quan
Công an khu vực phát hiện vi phạm luật chưa nhận ra thông báo tác dụng giải quyết, xửlý vụ câu hỏi của Công an cung cấp xã, Công an cung cấp huyện vẫn nhận kết quả thu thập đượcbằng phương tiện, vật dụng kỹ thuật nhiệm vụ thì người dân có thẩm quyền xử phạtvi phạm hành chính của ban ngành Công an địa điểm phát hiện phạm luật thực hiện:

a) cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm(loại phương tiện; hải dương số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vivi phạm; đơn vị chức năng phát hiện tại vi phạm; đơn vị xử lý vụ việc, số điện thoại thông minh liênhệ) lên Trang thông tin điện tử của Cục công an giao thông để chủ phương tiện,tổ chức, cá nhân có tương quan đến vi phạm luật hành bao gồm biết, liên hệ giải quyết theoquy định;

b) Gửi thông tin cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm luật chocơ quan lại đăng kiểm (đối với phương tiện giao thông phạm luật là xe pháo ô tô, rơ moóc,sơ mày rơ moóc, xe cộ máy chuyên dùng); đồng thời, update trạng thái đã gửi thôngbáo lưu ý cho cơ sở đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm luật hànhchính.

5.Việc chuyển hiệu quả thu thập được bởi phương tiện, trang bị kỹ thuật nghiệpvụ, thông báo hiệu quả giải quyết vụ việc phạm luật được tiến hành bằng phươngthức điện tử.

Điều 20. Giảiquyết, xử lý vi phạm hành bao gồm

Việc cách xử trí viphạm hành chính được tiến hành theo hiện tượng của lao lý về giải pháp xử lý vi phạmhành thiết yếu và các quy định sau đây:

1. Giải pháp xử lý vi phạmtrong lúc tuần tra, kiểm soát

a) Xử phạt viphạm hành chính không lập biên bản:

Thực hiện ra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chủ yếu tại chỗ theoquy định. Trường vừa lòng cá nhân, tổ chứcvi phạm chưa tiến hành ngay quyết địnhxử vạc thì tạm thời giữ giấy tờ có liênquan theo qui định để bảo vệ cho vấn đề chấp hành ra quyết định xử vạc vi phạmhành chính;

b) Xử phạt phạm luật hành chính có lập biên bản:

Luật Xử lý phạm luật hành chính;

Khi lập xong biên bản vi phạm hành chính, cán cỗ lập biên bản đọc lại mang lại nhữngngười có tên trong biên bản cùng nghe; hướngdẫn quyền, thời hạn giải trình vềvi phạm hành chính so với hành vi phạm luật hành thiết yếu mà cá nhân, tổ chức triển khai cóquyền giải trình theo luật pháp tại Điều 61 điều khoản Xử lý vi phạm hành chủ yếu (sửađổi, bổ sung cập nhật năm 2020) và ý kiến đề nghị người vi phạm luật hoặc thay mặt đại diện tổ chức vi phạm luật (sauđây gọi tầm thường là bạn vi phạm) cung cấp số năng lượng điện thoại liên hệ (nếu có) nhằm nhậnthông tin, xử phạt thông qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ công bộ Công an, ký kết vào biên phiên bản (trường hợp người vi phạm không cam kết được thì điểmchỉ), trừ trường hòa hợp biên bản được lập theo phép tắc tại khoản 7 Điều 58 Luật
Xử lý vi phạm luật hành thiết yếu (sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2020); nếu có tín đồ chứng kiến,người phiên dịch, người bị thiệt hại hoặc thay mặt đại diện tổ chức bị thiệt sợ hãi thìnhững người này cùng buộc phải ký vào biênbản;trường phù hợp biên phiên bản vi phạmhành chính với nhiều trang, thì yêu cầu ký hoặc lăn tay vào từng trang biên bản;

Trường phù hợp ngườivi phạm không có mặt tại nơi xảy ra vi phạm hoặc cố ý trốn kị hoặc do lýdo khách hàng quan mà không ký, lăn tay vào biên phiên bản hoặc xuất hiện nhưng từ chối ký,điểm chỉ vào biên phiên bản hoặc trường vừa lòng không xác định được đối tượng người tiêu dùng vi phạm thì
Tổ trưởng Tổ cảnh sát giao thông mời đại diện chính quyền cấp cho xã nơi xảyra vi phạm luật hoặc tối thiểu 01 người tận mắt chứng kiến ký vào biên bạn dạng xác nhận việc người vi phạm không ký, lăn tay vàobiên bản; trường hợp không có chữ ký kết của đại diện chính quyền cấp cho xã hoặc của bạn chứngkiến thì cán bộ cảnh sát giao thôngphải ghi rõ lý do vào biên bản, thực hiện phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệpvụ ghi dìm vụ việc và phảibáo cáo thủ trưởng đơn vị bằng văn phiên bản để làm cho cơ sở cho những người có thẩm quyền coi xét, quyếtđịnh xử phạt;

Biên bạn dạng vi phạmhành bao gồm phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành bao gồm 01 bản, trừtrường thích hợp không khẳng định được cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Ngôi trường hợpngười chưa thành niên vi phạm hành chính, thì biên bản còn được giữ hộ cho cha mẹhoặc người giám hộ của tín đồ đó. Ngôi trường hợp bạn vi phạm, thay mặt đại diện tổ chức viphạm không xuất hiện tại chỗ lập biên bản vi phạm hành thiết yếu hoặc xuất hiện nhưng từchối dấn hoặc tất cả căn cứ cho rằng cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh ko nhậnbiên bản, thì câu hỏi giao biên bản vi phạm hành chính được tiến hành theo quyđịnh tại Điều 70 nguyên tắc Xử lý vi phạm luật hành bao gồm về câu hỏi gửi ra quyết định xử phạtvi phạm hành bao gồm để thi hành.

2. Áp dụng các biện pháp phòng chặn phạm luật hành chínhvà bảo đảm an toàn việc xử lý phạm luật hành chính

a) Trường hợpcần ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hoặc để bảo đảm việc thi hành đưa ra quyết định xửphạt, thì Tổ trưởng Tổ cảnh sát giao thông hiện hành công vụ vận dụng theothẩm quyền hoặc báo cáo thủ trưởng đơn vị là người có thẩm quyền ra quyết định ápdụng những biện pháp ngăn chặn khi có căn cứ quy địnhtại
Luật Xử lý phạm luật hành thiết yếu (sửa đổi, bổsung năm 2020);

b) Khi pháthiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ tang vật, phương tiện đi lại viphạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì Tổ trưởng Tổ công an giaothông trực tiếp thông tin hoặc cắt cử cánbộ trong tổ thông báo cho người vi phạmvà các người xuất hiện tại đó biết, thực hiện lập biên phiên bản vi phạm hành chính;lập biên phiên bản tạm giữ tang vật, phương tiện phạm luật hành chính, giấy phép, chứngchỉ hành nghề. Trường hợp tang vật, phương tiện bị lâm thời giữ buộc phải niêm phong thìtiến hành niêm phong theo công cụ của pháp luật.

Trong thời hạn 24 giờ, kểtừ lúc lập biên bản, Tổ trưởng Tổ cảnh sát giao thông phải báo cáo thủ trưởngcủa bản thân là người dân có thẩm quyền tạm gi