Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là

Ý nghĩa lớn số 1 của chiến dịch Tây Nguyên là

trùng Ý nghĩa lớn số 1 của chiến dịch Tây Nguyên là

Bạn đang xem: Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là

A. tạo nên ĐK nhằm tao banh chiến dịch Sài Gòn.

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

Xem thêm: So sánh camera iPhone 14 Pro Max và iPhone 13 Pro Max

B. thắng lợi oanh liệt nhất nhập cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu giúp nước.

C. làm mất đi ý thức và năng lực đánh nhau của quân thù.

D. trả cuộc kháng chiến kể từ tấn công kế hoạch thanh lịch tổng tấn công kế hoạch.