Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động lượng của vật sẽ:

Câu hỏi:

06/01/2024 19

B. tăng gấp hai.

Đáp án chủ yếu xác

C. giảm cút 1/2.

D. đổi chiều.

Đáp án chính là: B

Biểu thức động lượng: p=mv

Độ rộng lớn động lượng tỉ trọng thuận với véc tơ vận tốc tức thời.

Xem thêm: Tìm hiểu về nguyên hàm cos bình x và ứng dụng trong toán học

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật lượng m đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v. Nếu mặt khác hạn chế lượng của vật còn 1/2 và tăng véc tơ vận tốc tức thời lên gấp hai thì sự cân đối động lượng của vật sẽ:

Câu 2:

Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng

Câu 3:

Phát biểu nào tại đây không đúng?

Câu 4:

Chọn tuyên bố chính về động lượng của một vật:

Câu 5:

Hai vật với động lượng đều nhau. Chọn Tóm lại sai:

Câu 6:

Lực này thực hiện thay cho thay đổi động lượng của một xe hơi nhập quy trình xe hơi tăng tốc:

Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Trong Không Gian: Lý Thuyết Và Bài Tập

Câu 7:

Động lượng của một vật bằng:

Câu 8:

Một xe hơi với lượng 2T đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h. Động lượng của xe hơi là:

Câu 9:

Trong quá trình nào tại đây, động lượng của vật ko thay cho đổi?