Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Câu 1. Các quy luật này tại đây đa số bởi nội lực tạo ra nên?

A. Đai cao, tuần trả.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án): Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

B. Thống nhất, địa đới.

C. Địa dù, đai cao.

D. Địa đới, địa dù.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

Nguyên tự tạo đi ra quy luật phi địa đới (địa dù và đai cao) là doc những quy trình nội lực vẫn đưa đến châu lục, hồ nước và địa hình núi cao. Các bộ phận ngẫu nhiên ở bờ đông đúc, bờ tây châu lục, ở phỏng cao núi không giống nhau sẽ sở hữu những điểm sáng rất khác nhau.

Câu 2. Quy luật địa dù là sự việc thay cho thay đổi với tính quy luật của những đối tượng người dùng địa lí theo

A. vĩ phỏng.

B. kinh phỏng.

C. độ cao.

D. các mùa.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

Quy luật địa dù là sự việc phân hoá bám theo độ kinh của những bộ phận ngẫu nhiên và cảnh sắc địa lí tuỳ bám theo cường độ xa thẳm bờ hồ nước cho tới trung tâm châu lục.

Câu 3. Trong ngẫu nhiên, những bộ phận đột nhập nhập nhau, trao thay đổi vật hóa học và tích điện cùng nhau là thể hiện của quy luật

A. thống nhất.

B. đai cao.

C. địa đới.

D. địa dù.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Quy luật thống nhất và hoàn hảo là quy luật về quan hệ quy tấp tểnh cho nhau trong những bộ phận của toàn cỗ hao hao của từng thành phần bờ cõi nhập vỏ địa lí -> Trong ngẫu nhiên, những bộ phận đột nhập nhập nhau, trao thay đổi vật hóa học và tích điện cùng nhau là thể hiện của quy luật thống nhất.

Câu 4. Quy luật đai cao là sự việc thay cho thay đổi với tính quy luật của những đối tượng người dùng địa lí theo

A. đông tây.

B. độ cao.

C. các mùa.

D. vĩ phỏng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

Quy luật đại cao là sự việc thay cho thay đổi với quy luật của những bộ phận ngẫu nhiên và những cảnh sắc bám theo phỏng cao của địa hình.

Câu 5. Sự thay cho thay đổi với quy luật của những bộ phận địa lí và cảnh sắc địa lí kể từ xích đạo về cực kì thể hiện của quy luật địa lí nào?

A. Quy luật nhịp độ.

B. Quy luật địa đới.

C. Quy luật thống nhất.

D. Quy luật phi địa đới.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

Sự thay cho thay đổi với quy luật của những bộ phận địa lí và cảnh sắc địa lí kể từ xích đạo về cực kì thể hiện của quy luật địa đới. tại sao kéo đến quy luật địa đới là vì hình trạng cầu của Trái Đất và sự phản xạ Mặt Trời.

Câu 6. tại sao đa số với những đai cao ở miền núi là do

A. sự giảm tốc khá nhanh nhiệt độ phỏng và sự thay cho thay đổi nhiệt độ, lượng mưa bám theo phỏng cao.

B. sự giảm tốc khá nhanh lượng sự phản xạ kể từ Mặt Trời chiếu xuống phân bám theo phỏng cao.

C. sự giảm tốc khá nhanh nhiệt độ phỏng, lượng mưa và tỷ lệ bầu không khí bám theo phỏng cao.

D. sự giảm tốc khá nhanh lượng mưa, khí áp và nhiệt độ phỏng bầu không khí bám theo phỏng cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Nguyên nhân tạo thành những đai cao ở miền núi là vì sự giảm tốc khá nhanh nhiệt độ phỏng, sự thay cho thay đổi nhiệt độ và lượng mưa bám theo phỏng cao.

Câu 7. Phát biểu này tại đây trúng về những bộ phận ngẫu nhiên của Trái Đất?

A. Thành phần này không tuân theo quy luật địa đới thì bám theo quy luật phi địa đới.

B. Thành phần này không tuân theo quy luật địa đới thì bám theo quy luật đai cao.

C. Thành phần này không tuân theo quy luật địa dù thì bám theo quy luật đai cao.

D. Thành phần này không tuân theo quy luật địa dù thì bám theo quy luật địa đới.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Trong những bộ phận ngẫu nhiên của Trái Đất bộ phận này không tuân theo quy luật địa đới thì bám theo quy luật phi địa đới. Ví dụ: Tại vùng núi, quy luật đai cao thể hiện tại rõ ràng hơn hết.

Câu 8. Quy luật địa đới là sự việc thay cho thay đổi với tính quy luật của những đối tượng người dùng địa lí theo

A. vĩ phỏng.

B. các mùa.

C. độ cao.

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

D. kinh phỏng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Quy luật địa đới là quy luật về sự việc thay cho thay đổi của những bộ phận ngẫu nhiên và cảnh sắc địa lí bám theo vĩ phỏng (từ xích đạo về nhị cực).

Câu 9. Loại dông này bên dưới đây không biểu hiện tại mang lại quy luật địa đới?

A. Gió mậu dịch.

B. Gió tây ôn đới.

C. Gió mùa.

D. Gió đông đúc đặc biệt.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

Biểu hiện tại mang lại quy luật địa đới là những đới dông chủ yếu bên trên Trái Đất, bao gồm 6 đới gió: 2 đới dông mậu dịch, 2 đới dông ôn đới (gió Tây ôn đới), 2 đới dông Đông đặc biệt. Gió mùa là dông thổi bám theo mùa ko cần là đới dông chủ yếu thổi xung quanh năm bên trên Trái Đất.

Câu 10. Phát biểu này sau đây không đúng với những quy luật địa lí công cộng của Trái Đất?

A. Mỗi quy luật phân bổ mạnh toàn bộ những phía cách tân và phát triển ngẫu nhiên.

B. Các quy luật địa đới và phi địa đới không tồn tại hiệu quả riêng biệt rẽ.

C. Các quy luật địa đới và phi địa đới ra mắt bên cạnh đó cùng nhau.

D. Mỗi quy luật với tầm quan trọng cốt lõi vào cụ thể từng tình huống ví dụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Các quy luật địa đới và phi địa đới ra mắt bên cạnh đó và với hiệu quả cho nhau. Tuy nhiên, quy luật này đẩy mạnh mạnh rộng lớn, phân bổ vạn vật thiên nhiên nhiều hơn thế lại tùy thuộc vào từng tình huống ví dụ. Ví dụ: Tại vùng núi, quy luật đai cao thể hiện tại rõ ràng hơn hết.

Câu 11. Năng lượng bên phía trong Trái Đất vẫn phân loại Trái Đất đi ra châu lục, hồ nước và địa hình núi cao là nguyên vẹn nhân sâu sắc xa thẳm tạo thành quy luật này bên dưới đây?

A. Quy luật địa mạo.

B. Quy luật địa đới.

C. Quy luật phi địa đới.

D. Quy luật thống nhất.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

Nguyên nhân tạo hình quy luật phi địa đới là vì mối cung cấp tích điện bên phía trong Trái Đất vẫn phân loại Trái Đất đi ra châu lục, hồ nước và địa hình núi cao.

Câu 12. Quy luật này tại đây bên cạnh đó bởi cả nội lực và nước ngoài lực tạo ra nên?

A. Đai cao.

B. Thống nhất.

C. Địa đới.

D. Địa dù.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

Mỗi bộ phận và bờ cõi địa lí đều Chịu hiệu quả bên cạnh đó thẳng hoặc con gián tiếp của mối cung cấp tích điện sự phản xạ mặt mũi trời và những mối cung cấp tích điện bên phía trong Trái Đất. Tuy bọn chúng với quy trình đột biến và cách tân và phát triển riêng biệt tuy nhiên luôn luôn trực tiếp Chịu tác động và hiệu quả cho nhau, tùy thuộc vào nhau tạo thành luôn thể thống nhất và hoàn hảo.

Câu 13. Nằm trong những vĩ tuyến 300B và 300N là vành đai này bên dưới đây?

A. Vòng đai rét mướt.

B. Vòng đai nhu hòa.

C. Vòng đai rét.

D. Vòng đai băng giá chỉ vĩnh cửu.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

Vòng đai rét bên trên Trái Đất nằm tại nằm trong lòng những vĩ tuyến 300B và 300N.

Câu 14. Trên Trái Đất không có vành đai nhiệt độ này bên dưới đây?

A. Vòng đai rét.

B. Vòng đai nhiệt đới gió mùa.

C. Vòng đai rét mướt.

D. Vòng đai nhu hòa.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

Số lượng những vòng đai nhiệt độ kể từ Bắc đặc biệt cho tới Nam cực kì bảy vòng đai: vành đai rét ở thân thuộc, nhị vành đai nhu hòa, nhị vành đai rét mướt và nhị vành đai băng giá chỉ vĩnh cửu.

Câu 15. Theo phía kể từ xích đạo về đặc biệt, những group khu đất phân bổ bám theo trật tự này sau đây?

A. Đất pốt dôn, đài nguyên vẹn, đen kịt, xám.

B. Đất pốt dôn, đài nguyên vẹn, đen kịt, xám.

C. Đất đen kịt, xám, pốt dôn, đài nguyên vẹn.

D. Đất xám, pốt dôn, đài nguyên vẹn, đen kịt.

Xem thêm: Top 200+ hình nền Rồng cho điện thoại và máy tính: Mang đến may mắn và tài lộc

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

Sự phân bổ của những thảm thực vật bên trên toàn cầu dựa vào nhiều nhập nhiệt độ. Đất Chịu hiệu quả mạnh mẽ và tự tin của nhiệt độ và loại vật. Do vậy, sự phân bổ của khu đất và thực vật bên trên châu lục cũng thay cho thay đổi kể từ xích đạo về nhị đặc biệt. Theo phía kể từ xích đạo về đặc biệt, những group khu đất phân bổ bám theo trật tự là khu đất đen kịt, xám, pốt dôn, đài nguyên vẹn.