Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây? - Vu Thy

 • Chlorine đem 2 đồng vị: 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối khoảng của chlorine là 35,5

  giải chung em với ạ

  Bạn đang xem: Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây? - Vu Thy

  Chlorine đem 2 đồng vị: 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối khoảng của clorine là 35,5.

  a. Tính Tỷ Lệ lượng của đồng vị 37Cl nhập KClO3 (Cho K = 39; O = 16).

  b. Tính số nguyên vẹn tử 37Cl đem nhập 24,5 gam KClO3. (cho số Avogađro N=6,023.1023).

  c. Tính lượng đồng vị 37Cl đem nhập 27,7 gam KClO4

  20/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hợp hóa học Y là 1 trong những hóa học dùng để làm bảo vệ những loại mứt trái khoáy sấy thô nhờ tài năng ngăn chặn sự cải tiến và phát triển của một vài loại vi trùng, nấm tạo ra hỏng hoảng thực phẩm

  ai chung bản thân nhập tối ni với ạ, bản thân cảm ơn nhiều

  Hợp hóa học Y là 1 trong những hóa học dùng để làm bảo vệ những loại mứt trái khoáy sấy thô nhờ tài năng ngăn chặn sự cải tiến và phát triển của một vài loại vi trùng, nấm tạo ra hỏng hoảng đồ ăn. Y đem công thức ABx, nhập ê A rung rinh 50% về lượng. Trong phân tử nhân A và B đều phải có con số phân tử proton thông qua số phân tử neutron. Tổng những loại phân tử nhập phân tử ABx là 96. Xác toan công thức của ăn ý hóa học Y.

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong nguyên vẹn tử, lượng của phân tử nào là ko đáng chú ý đối với những phân tử còn lại?

  A. Neutron;

  B. Proton và electron;

  C. Proton;

  D. Electron.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hạt nhân nguyên vẹn tử được kết cấu bởi:

  A. Neutron và electron;

  B. Proton và electron;

  C. Proton và neutron;

  D. Electron.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong nguyên vẹn tử, phân tử nào là đem điện?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hạt nào là tại đây nằm tại vị trí lớp vỏ nguyên vẹn tử

  A. Hạt neutron;

  B. Hạt α;

  C. Hạt proton;

  D. Hạt electron.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Một nguyên vẹn tử đem 40 proton. Số electron của nguyên vẹn tử ê là?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khối lượng của proton cấp khoảng chừng từng nào chuyến lượng của electron? (biết lượng của proton là một,673.10-27 kilogam, lượng của electron là 9,109.10-31 kg)

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hiện ni nhân loại tiếp tục tìm kiếm được rời khỏi từng nào thành phần hóa học?

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tất cả nguyên vẹn tử đem số năng lượng điện phân tử nhân là 8 nằm trong thành phần nào?

  A. Carbon;

  B. Magnesium;

  C. Aluminium;

  D. Oxygen.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đồng vị là những nguyên vẹn tử đem nằm trong số proton tuy nhiên đem số ……. không giống nhau?

  A. Electron;

  B. Proton;

  C. Neutron;

  D. Nguyên tử.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Các đồng vị của thành phần chất hóa học được phân biệt bởi?

  A. Số neutron;

  B. Số proton và số electron;

  C. Số proton;

  D. Số electron.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào là sau đây ko đúng?

  A. Các đồng vị đem nằm trong số proton;

  B. Các đồng vị đem nằm trong số neutron;

  C. Các đồng vị đem số neutron không giống nhau;

  D. Các đồng vị đem số khối không giống nhau.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Kí hiệu \(X_Z^A\) cho thấy những vấn đề gì về thành phần chất hóa học X?

  A. Số khối của nguyên vẹn tử;

  B. Số hiệu nguyên vẹn tử;

  C. Số đơn vị chức năng năng lượng điện phân tử nhân;

  Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

  D. Nguyên tử khối khoảng của nguyên vẹn tử.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Số electron ở lớp bên ngoài nằm trong của từng nguyên vẹn tử thành phần halogen là

  A. 5.                     

  B. 7.                     

  C. 2.                     

  D. 8.

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tính hóa học hoá học tập đặc thù của những đơn hóa học halogen là

  A. tính khử.           

  B. tính base.

  C. tính acid.           

  D. tính oxi hoá

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong bất ngờ, thành phần fluorine tồn bên trên phổ cập nhất ở dạng ăn ý hóa học là

  A. Na3AlF6         

  B. NaF.         

  C. HF.         

  D. CaF2.

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Ở ĐK thông thường, halogen tồn bên trên ở thể rắn, có màu sắc đen thui tím là

  A. F2.                   

  B. Br2.                  

  C. I2.                    

  D. Cl2.

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Muối nào là có không ít nhất nội địa biển lớn với mật độ khoảng chừng 3%?

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Số oxi hoá tối đa nhưng mà nguyên vẹn tử chlorine thể hiện nay được trong những ăn ý hóa học là

  A. -1.                   

  B. +7.                   

  C. +5.                   

  D. +1.

  01/12/2022 |   1 Trả lời

 • Trong group halogen, đơn hóa học đem tính lão hóa mạnh mẽ nhất là

  A. F2.                   

  B Cl2.                   

  C. Br2.                  

  D. I2.

  01/12/2022 |   1 Trả lời

 • Khi đun rét, hóa học hưng phấn fake kể từ thể rắn lịch sự thể tương đối color tím là

  A. F2.                   

  B Cl2.                   

  C. Br2.                  

  D. I2

  30/11/2022 |   1 Trả lời

 • Halogen nào là tại đây được dùng để làm tiệt trùng nước sinh hoạt?

  A. F2.                   

  B. Cl2.                  

  C. Br2.                  

  D. I2.

  01/12/2022 |   1 Trả lời

 • Ở tình trạng lỏng, Một trong những phân tử hydrogen halide nào là tại đây tạo nên links hydrogen mạnh?

  A. HCl.                

  B. HI.                   

  C. HF.                  

  D. HBr.

  01/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hydrogen halide nào là tại đây đem sức nóng phỏng sôi tối đa ở áp suất thường?

  A. HCl.                

  B. HBr.                

  Xem thêm: Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập về Góc ở tâm. Số đo cung - HOCMAI

  C. HF.                  

  D. HI.

  30/11/2022 |   1 Trả lời