Tính độ dài của sợi dây thép dùng để uốn thành bông hoa như hình bên

Với giải bài xích 1 trang 15 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 2 cụ thể nhập Bài 99: Luyện luyện công cộng hùn học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích luyện nhập VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 Bài 99: Luyện luyện chung

Bạn đang xem: Tính độ dài của sợi dây thép dùng để uốn thành bông hoa như hình bên

Bài 1 trang 15 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 2: Tính phỏng nhiều năm của sợi chão thép dùng làm uốn nắn trở nên nhành hoa như hình mặt mũi.

Bài 99.1.docx (ảnh 1)

Lời giải

Chu vi hình trụ 2 lần bán kính 9cm là:

9 × 3,14 = 28,26 (cm)

Nửa chu vi hình trụ là:

28,26 : 2 = 14,13 (cm)

Độ nhiều năm sợi chão thép đó là tư nửa chu vi hình trụ.

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức công thức hạ bậc lượng giác không thể bỏ qua

14,13 × 4 = 56,52 (cm)

Đáp số: 56,52cm

Xem tăng những bài xích giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 hoặc, cụ thể khác:

Bài 2 trang 15 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 2: Hai hình trụ đem nằm trong tâm O như hình mặt mũi. Hình tròn xoe bé bỏng đem nửa đường kính 5m. Chu vi của hình trụ rộng lớn là 40,82m. Hỏi nửa đường kính hình trụ rộng lớn dài hơn nữa nửa đường kính hình trụ bé bỏng từng nào mét?...

Bài 3 trang 16 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 2: Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:...

Bài 4 trang 16 Vở bài xích luyện Toán lớp 5 Tập 2: Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:...

Xem thêm: Tính độ dài đoạn thẳng bằng tính chất đường phân giác.

Xem tăng

Tính phỏng nhiều năm của sợi chão thép dùng làm uốn nắn trở nên nhành hoa như hình mặt mũi (trang 1)

Trang 1

Tài liệu có một trang. Để coi toàn cỗ tư liệu, vui mừng lòng chuyên chở xuống