8 dạng Toán lớp 3 thường gặp trong đề thi học kì 2

Các dạng Toán thông thường bắt gặp vô đề thi đua học tập kì 2 lớp 3 sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 3 tìm hiểu thêm, tóm có thể những dạng Toán, nhằm đạt thành phẩm cao vô kỳ thi đua học tập kì hai năm 2022 - 2023.

Có 8 dạng Toán thông thường bắt gặp vô đề thi đua học tập kì 2 là: Đọc và ghi chép những số đem 4 chữ số, 5 chữ số, bài bác luyện về đối chiếu, tính, triển khai quy tắc tính, dò la X, bài bác luyện tương quan cho tới đại lượng, câu hỏi đem câu nói. văn, câu hỏi đem nguyên tố hình học tập. Bên cạnh đó, còn tồn tại cả đề ôn thi đua học tập kì 2 môn Toán 3 cho những em luyện giải, rồi đối chiếu thành phẩm thuận tiện rộng lớn. Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài bác viết:

Bạn đang xem: 8 dạng Toán lớp 3 thường gặp trong đề thi học kì 2

Các dạng Toán lớp 3 nổi bật vô đề thi đua học tập kì 2

Dạng 1: Đọc và ghi chép những số đem 4 chữ số, đem 5 chữ số

Bài 1: Điền vô khu vực rỗng theo đòi mẫu

64284Sáu mươi tư ngàn nhì trăm tám mươi tư
30481
89329
Mười thân phụ ngàn sáu trăm chín mươi hai
Hai mươi nhì ngàn một trăm bảy mươi ba

Bài 2: Điền vô khu vực rỗng theo đòi mẫu

6482Sáu ngàn tư trăm tám mươi hai
2834
8390
Năm ngàn tư trăm bảy mươi
Chín ngàn sáu trăm chín mươi bảy

Dạng 2: Bài luyện về sánh sánh

Bài 3: Điền vệt <, >, = tương thích vô khu vực chấm

a, 63578 … 63859 b, 83982 … 82648

c, 73528 … 72546 d, 60728 … 60274

e, 82944 - 12834 … 68274 f, 14576 + 15472 … 30278

g, 70000 + 30000 … 100000 h, 90000 - 30000 … 20000 + 40000

Bài 4: Viết những số tiếp sau đây theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

a, 28429, 58937, 68274, 92774, 52647

b, 78489, 83789, 25464, 39582, 13935

c, 63882, 90039, 13849, 34958, 49028

Bài 5: Viết những số tiếp sau đây theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn

a, 29479, 62457, 82756, 35375, 18930

b, 82308, 24895, 84748, 93784, 72547

c, 17384, 29573, 84933, 28495, 54483

Dạng 3: Tính

Bài 6: Đặt rồi tính:

a, 50330 : 7b, 72300 : 4c, 7439 x 6d, 16373 x 2
e, 62847 + 17384f, 39792 + 52747g, 89249 - 18492h, 92949 - 37495

Bài 7: Tính:

a, 72947 + 18832b, 27348 + 38548c, 62849 - 27838
d, 82957 - 28485e, 6287 x 7f, 8758 x 4
g, 11106 : 9h, 62842 : 2

Dạng 4: Thực hiện tại quy tắc tính

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a, 627 x 8 + 618b, 738 x 2 - 299c, 624 x (2 - 2) + 3929
d, 525 - 175 : 5e, 37 x 8 - 120f, 53 x 7 + 120

Bài 9: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a, 135 x 4 + 129 : 3b, 696 : 3 + 528 x 2
c, 682 x 2 - 525 : 5d, 270 : 9 + 482 x 3

Dạng 5: Tìm X

Bài 10: Tìm X, biết:

a, (X + 5) x 6 = 54b, (56 - X) : 6 = 9
c, (X - 1) x 7 = 21d, (4 + X) x 6 = 54

Bài 11: Tìm X, biết:

a, X + 28547 = 72643b, 14823 + X = 25462
c, X - 72847 = 14352d, 51687 - X = 27482

Dạng 6: Bài luyện tương quan cho tới những đại lượng

Bài 12: Điền số tương thích vô khu vực chấm:

a, 10m = …cmb, 3dm = …cmc, 4m = …dm
d, 2m30dm = …cme, 10kg40g = …gf, 2kg = …g
h, 3hg10g = …gi, 2 tiếng = … phútk, 3 ngày 12 giờ = … giờ

Dạng 7: Bài toán đem câu nói. văn

Bài 13: Một quầy luyện hóa đem 9 thùng ly. Sau Khi cung cấp chuồn 450 kiểu mẫu ly thì quầy cơ sót lại 6 thùng ly. Hỏi trước lúc cung cấp quầy cơ đem từng nào kiểu mẫu cốc

Bài 14: Để sẵn sàng cho 1 hội nghị người tớ cơ kê 9 sản phẩm ghế đầy đủ khu vực cho tới 81 người ngồi. Trên thực tiễn mang đến 108 người cho tới dự họp. Hỏi cần kê thêm thắt bao nhiêu sản phẩm ghế nữa mới mẻ đầy đủ chỗ

Bài 15: Có 360 cuốn sách xếp đều vô 2 tủ, từng tủ đem 3 ngăn. thạo rằng từng ngăn đem số sách như nhau. Số sách ở từng ngăn đem là từng nào quyển?

Bài 16: Trong một cuộc thi đua thực hiện hoa, chúng ta Hồng thực hiện được 25 nhành hoa. Như vậy Hồng thực hiện thấp hơn Mai 5 bông và chỉ vì chưng 50% số hoa của Tỳ. Hỏi thân phụ chúng ta thực hiện được từng nào nhành hoa vớ cả?

Bài 17: Ngày loại nhất bán tốt 2358kg gạo, ngày loại nhì bán tốt vội vàng 3 phiên ngày loại nhất. Cả nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Dạng 8: Bài toán đem nguyên tố hình học tập

Bài 18: Một hình chữ nhật đem diện tích S là 180 centimet, nếu như tăng chiều lâu năm 2 centimet thi đua chu vi tăng 28 centimet. Tính chu vi hình chữ nhật ban sơ.

Bài 19: Để tiếp cận ngôi trường thường ngày Linh cần trải qua 3 phần đường. Đoạn lối loại nhất lâu năm 4000cm, phần đường loại nhì lâu năm 755m và phần đường loại 3 lâu năm 90m. Hỏi phỏng lâu năm quãng lối nhưng mà Linh cần chuồn kể từ ngôi nhà cho tới ngôi trường thường ngày là bao nhiêu?

Bài 20: Tính chu vi hình tam giác ABC có tính lâu năm cạnh AB = 400mm, AC = 45cm, BC = 78cm

Bài 21: Hình tứ giác MNPQ đem những cạnh MN = 13cm, NP = 24cm, PQ = 31cm, MQ = 27cm. Tìm chu vi của tứ giác MNPQ.

Bài 22: Tính diện tích S của một miếng bìa hình vuông vắn. thạo cạnh hình vuông vắn vì chưng chiều rộng lớn của hình chữ nhật đem chu vi 6dm8cm, chiều lâu năm là một số trong những ngay số bất ngờ lớn số 1 mang trong mình 1 chữ số nhân với 3.

Đề ôn thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được phát âm là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tớ được số:

A. 3 050
B. 3 040
C. 3 000
D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích S hình chữ nhật có tính lâu năm những cạnh được cho tới vô hình vẽ bên dưới đây:

Câu 3

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2
D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 5 m, chiều lâu năm vội vàng 9 phiên chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật cơ là:

A. 14 m2
B. 50 m2
C. 225 m2
D. 100 m2

Câu 5. Tháng nào là tại đây đem 31 ngày?

A. Tháng 2
B. Tháng 4
C. Tháng 9
D. Tháng 12

Câu 6. Khả năng nào là tại đây không thể xẩy ra Khi gieo một con cái xúc xắc một lần

Câu 6

A. Mặt 1 chấm xuất hiện
B. Mặt 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhì tờ chi phí đem mệnh giá bán 10 000 đồng chuồn mua sắm cây bút chì. quý khách mua sắm không còn 15 000. quý khách Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận không biết trong những quy tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Xem thêm: Hình avatar buồn, phụ nữ khóc đầy cảm xúc

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đấy là báo giá được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu tổng hợp và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm nào là có mức giá vướng nhất? Sản phẩm nào là có mức giá rẻ rúng nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào kiểu mẫu cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn một vừa hai phải tròn trặn đôi mươi 000 đồng. Những tài năng rất có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của bác bỏ Hòa đem 4 khu vực nuôi gà, từng khu vực có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau thời điểm cung cấp chuồn một số trong những gà thì nông trại của bác bỏ sót lại 2800 con cái. Hỏi bác bỏ Hòa tiếp tục cung cấp chuồn từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm rất có thể mua sắm được không ít loại nhất.

Câu 13

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề ôn thi đua học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 9

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn một vừa hai phải tròn trặn đôi mươi 000 đồng. Những tài năng rất có thể xẩy ra là:

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai tiếp tục mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 kiểu mẫu thước kẻ.

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 kiểu mẫu thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của bác bỏ Hòa đem số con kê là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa tiếp tục cung cấp chuồn số con kê là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Xem thêm: Lý thuyết hình vuông | SGK Toán lớp 8

Câu 13.

- Em rất có thể tìm hiều để mua 1 xe hơi đồ dùng đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp color. Tổng số chi phí mua sắm thân phụ loại dụng cụ cơ là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)