Bài 12: Thực hành điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài

1. Chuẩn bị

1.1. Dụng cụ, vật tư (Dùng mạch ảo)

Một mạch tạo nên xung nhiều hài đối xứng người sử dụng tranzito vẫn lắp đặt sẵn như hình 8-3(SGK) vẫn thay cho R1, R2 vày đèn LED chiếu sáng xanh rờn, đỏ hỏn và với chu kì 4 giây, với đầu hóng để thay thế thay đổi tụ và năng lượng điện trở.

Bạn đang xem: Bài 12: Thực hành điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài

 • Tụ hoá loại:100 micôfara - 25v : 2 chiếc

 • Tụ hoá loại: 50 micrôfara-25v : 2 chiếc 

 • Hai tụ hoá với trị số C1 không giống C2 để thay thế thay đổi phạm vi xung và chu kì xung

  • \({R_1} = {R_2} = 0,5K\) (2 chiếc), 

  • \({R_3} = {R_4} = 20K\) (có \({R_3} = 10K\) )

 • Nguồn năng lượng điện một chiều 4,5V

 • Một số linh phụ kiện nhập mạch tạo nên xung nhiều hài.

1.2. Những kiến thức và kỹ năng liên quan

 • Ôn lại Bài 8: Mạch khuếch tán - Mạch tạo nên xung

 • Chức năng mạch tạo nên xung:

  • Mạch tạo nên xung là mạch năng lượng điện tử nhằm chuyển đổi tích điện của loại năng lượng điện một chiều trở nên tích điện xấp xỉ năng lượng điện với dạng xung và tần số bám theo yêu thương cầu

 • Sơ vật và nguyên vẹn lí thao tác của mạch tạo nên xung nhiều hài tự động dao động:

  • Khái niệm: Mạch tạo nên xung nhiều hài tự động xấp xỉ là mạch năng lượng điện tử tạo nên những xung với hình trạng chữ nhật tái diễn bám theo chu kì và với nhị hiện trạng thăng bằng bất ổn định

  • Sơ vật mạch điện:hình 8-3: Ghép colectơ-bazơ

Nguyên lí thực hiện việc:

 • Đóng công tắc nguồn nguồn:

  • Lúc đầu loại nằm trong qua chuyện \({R_1}\) và \({R_2}\) ,tức là đều phải có \({I_c}_{_1}\) và \({I_c}_{_2}\)

  • Do kết cấu của mạch năng lượng điện nên tiếp sau đó \({I_c}_{_1}\) không giống \({I_c}_{_2}\) :

Ví dụ:

 • Khi T1 thông bão hoà thì T2 bị khoá: hiện trạng thăng bằng loại nhất và với xung ra 

 • Khi T2 thông bão hoà thì T1 bị khoá:Trạng thái thăng bằng loại nhị và với xung ra

Lí do: Quá trình tích- phóng tích điện của C1 và C2 thực hiện cho tới quy trình khoá -thông của T1 và T2 tiếp tục (như vật thị vẫn quan lại sát)

Nếu lựa chọn \({T_1} = {T_2},{R_1} = {R_2} = R,{\rm{ }}{C_1} = {C_2} = C\) thì sẽ tiến hành xung nhiều hài đối xứng:

 • Với phạm vi xung : \(\tau  \approx 0,7RC\)

và chu kì xung \({T_x} = 2\tau  \approx 1,4RC\) .

Dạng xung đi ra lí tưởng bên trên colectơ của những tranzito T1 và T2 như hình 8- 4.

2. Nội dung và tiến độ thực hành

 • Bước 1: Cấp mối cung cấp cho tới mạch sinh hoạt, tiếp sau đó để ý và kiểm đếm số phen sáng sủa của LED trong vòng 30 giây. Ghi thành phẩm nhập bảng khuôn report.

Mạch xấp xỉ nhiều hài người sử dụng tranzito triển khai ở bước 1

 • Bước 2: Cắt mối cung cấp, gắn 2 tụ năng lượng điện nhập tuy nhiên song với 2 tụ năng lượng điện nhập mạch tiếp sau đó cung cấp mối cung cấp và kiểm đếm số phen sáng sủa của LED nhập 30 giây.

Mạch xấp xỉ nhiều hài người sử dụng tranzito triển khai ở bước 2 

 • Bước 3: Cắt mối cung cấp và toá vứt 1 trong những 2 tụ năng lượng điện một vừa hai phải lắp đặt nhập, tiếp sau đó đóng góp năng lượng điện và kiểm đếm số phen sáng sủa của nhị LED ghi nhập khuôn report. 

Mạch xấp xỉ nhiều hài người sử dụng tranzito triển khai ở bước 3

Mẫu báo cáo thực hành

Họ và tên:…………………………

Lớp 12……

 • Điền thành phẩm số phen và thời hạn sáng sủa của những LED

 • Tự đánh giá cho tới tóm lại về khunh hướng thay cho thay đổi những thông số kỹ thuật của mạch năng lượng điện hoàn toàn có thể triển khai được những tình huống sau:

 • Kéo nhiều năm chu kì xấp xỉ cho tới đèn nháy chậm

…………………………………………………………

 • Rút cộc chu kì xấp xỉ cho tới đèn nháy nhanh

…………………………………………………………

 • Cho tín hiệu đèn đỏ sáng sủa lâu rộng lớn tín hiệu đèn xanh hoặc ngược lại

……………………………………………………......

Số liệu tham ô khảo

 • Kết trái ngược số phen sáng sủa của những LED nhập thời hạn 30 giây.

 

Bài 1:

Tại sao Khi vướng tuy nhiên song thêm thắt nhị tụ năng lượng điện với nhị tụ năng lượng điện ở nhập mạch năng lượng điện, thực hiện ở bước 2 lại thấy đèn LED chiếu sáng lừ đừ lại?

Hướng dẫn giải

 • Vì Khi vướng tuy nhiên song 2 tụ năng lượng điện, trị số năng lượng điện dung tương tự tiếp tục tạo thêm, thực hiện cho tới chu kì của xung \({T_x} = 2\tau  \approx 1,4RC\) . tiếp tục tăng trưởng, tức là tần số của xung \(f = \frac{1}{{Tx}}\) sẽ hạn chế và đèn LED chiếu sáng nháy ngưng trệ.

Bài 2

Tại sao chỉ vướng tuy nhiên song thêm thắt tụ năng lượng điện một phía tụ năng lượng điện của mạch năng lượng điện, ( như bước 3) lại thấy thời hạn sáng sủa, tối của nhị đèn LED chiếu sáng không giống nhau?

Hướng dẫn giải

 • Khi vướng tuy nhiên song một tụ năng lượng điện vào  1 trong những nhị tụ năng lượng điện C1, C2 của mạch tạo nên xung, thì thực hiện cho tới phạm vi xung t1 không giống t2  phát triển thành mạch nhiều hài ko đối xứng và thời hạn sáng sủa, tối của nhị LED nhiều năm, cộc không giống nhau.

  Xem thêm: Công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông, ví dụ minh họa

1. Chuẩn bị

1.1. Dụng cụ, vật tư (Dùng mạch ảo)

Một mạch tạo nên xung nhiều hài đối xứng người sử dụng tranzito vẫn lắp đặt sẵn như hình 8-3(SGK) vẫn thay cho R1, R2 vày đèn LED chiếu sáng xanh rờn, đỏ hỏn và với chu kì 4 giây, với đầu hóng để thay thế thay đổi tụ và năng lượng điện trở.

 • Tụ hoá loại:100 micôfara - 25v : 2 chiếc

 • Tụ hoá loại: 50 micrôfara-25v : 2 chiếc 

 • Hai tụ hoá với trị số C1 không giống C2 để thay thế thay đổi phạm vi xung và chu kì xung

  • \({R_1} = {R_2} = 0,5K\) (2 chiếc), 

  • \({R_3} = {R_4} = 20K\) (có \({R_3} = 10K\) )

 • Nguồn năng lượng điện một chiều 4,5V

 • Một số linh phụ kiện nhập mạch tạo nên xung nhiều hài.

1.2. Những kiến thức và kỹ năng liên quan

 • Ôn lại Bài 8: Mạch khuếch tán - Mạch tạo nên xung

 • Chức năng mạch tạo nên xung:

  • Mạch tạo nên xung là mạch năng lượng điện tử nhằm chuyển đổi tích điện của loại năng lượng điện một chiều trở nên tích điện xấp xỉ năng lượng điện với dạng xung và tần số bám theo yêu thương cầu

 • Sơ vật và nguyên vẹn lí thao tác của mạch tạo nên xung nhiều hài tự động dao động:

  • Khái niệm: Mạch tạo nên xung nhiều hài tự động xấp xỉ là mạch năng lượng điện tử tạo nên những xung với hình trạng chữ nhật tái diễn bám theo chu kì và với nhị hiện trạng thăng bằng bất ổn định

  • Sơ vật mạch điện:hình 8-3: Ghép colectơ-bazơ

Nguyên lí thực hiện việc:

 • Đóng công tắc nguồn nguồn:

  • Lúc đầu loại nằm trong qua chuyện \({R_1}\) và \({R_2}\) ,tức là đều phải có \({I_c}_{_1}\) và \({I_c}_{_2}\)

  • Do kết cấu của mạch năng lượng điện nên tiếp sau đó \({I_c}_{_1}\) không giống \({I_c}_{_2}\) :

Ví dụ:

 • Khi T1 thông bão hoà thì T2 bị khoá: hiện trạng thăng bằng loại nhất và với xung ra 

 • Khi T2 thông bão hoà thì T1 bị khoá:Trạng thái thăng bằng loại nhị và với xung ra

Lí do: Quá trình tích- phóng tích điện của C1 và C2 thực hiện cho tới quy trình khoá -thông của T1 và T2 tiếp tục (như vật thị vẫn quan lại sát)

Nếu lựa chọn \({T_1} = {T_2},{R_1} = {R_2} = R,{\rm{ }}{C_1} = {C_2} = C\) thì sẽ tiến hành xung nhiều hài đối xứng:

 • Với phạm vi xung : \(\tau  \approx 0,7RC\)

và chu kì xung \({T_x} = 2\tau  \approx 1,4RC\) .

Dạng xung đi ra lí tưởng bên trên colectơ của những tranzito T1 và T2 như hình 8- 4.

2. Nội dung và tiến độ thực hành

 • Bước 1: Cấp mối cung cấp cho tới mạch sinh hoạt, tiếp sau đó để ý và kiểm đếm số phen sáng sủa của LED trong vòng 30 giây. Ghi thành phẩm nhập bảng khuôn report.

Mạch xấp xỉ nhiều hài người sử dụng tranzito triển khai ở bước 1

 • Bước 2: Cắt mối cung cấp, gắn 2 tụ năng lượng điện nhập tuy nhiên song với 2 tụ năng lượng điện nhập mạch tiếp sau đó cung cấp mối cung cấp và kiểm đếm số phen sáng sủa của LED nhập 30 giây.

Mạch xấp xỉ nhiều hài người sử dụng tranzito triển khai ở bước 2 

 • Bước 3: Cắt mối cung cấp và toá vứt 1 trong những 2 tụ năng lượng điện một vừa hai phải lắp đặt nhập, tiếp sau đó đóng góp năng lượng điện và kiểm đếm số phen sáng sủa của nhị LED ghi nhập khuôn report. 

Mạch xấp xỉ nhiều hài người sử dụng tranzito triển khai ở bước 3

Mẫu báo cáo thực hành

Họ và tên:…………………………

Lớp 12……

 • Điền thành phẩm số phen và thời hạn sáng sủa của những LED

 • Tự đánh giá cho tới tóm lại về khunh hướng thay cho thay đổi những thông số kỹ thuật của mạch năng lượng điện hoàn toàn có thể triển khai được những tình huống sau:

 • Kéo nhiều năm chu kì xấp xỉ cho tới đèn nháy chậm

…………………………………………………………

 • Rút cộc chu kì xấp xỉ cho tới đèn nháy nhanh

…………………………………………………………

 • Cho tín hiệu đèn đỏ sáng sủa lâu rộng lớn tín hiệu đèn xanh hoặc ngược lại

……………………………………………………......

Số liệu tham ô khảo

 • Kết trái ngược số phen sáng sủa của những LED nhập thời hạn 30 giây.

 

Bài 1:

Tại sao Khi vướng tuy nhiên song thêm thắt nhị tụ năng lượng điện với nhị tụ năng lượng điện ở nhập mạch năng lượng điện, thực hiện ở bước 2 lại thấy đèn LED chiếu sáng lừ đừ lại?

Xem thêm: Lý thuyết Tính chất ba đường phân giác của tam giác lớp 7 (hay, chi tiết).

Hướng dẫn giải

 • Vì Khi vướng tuy nhiên song 2 tụ năng lượng điện, trị số năng lượng điện dung tương tự tiếp tục tạo thêm, thực hiện cho tới chu kì của xung \({T_x} = 2\tau  \approx 1,4RC\) . tiếp tục tăng trưởng, tức là tần số của xung \(f = \frac{1}{{Tx}}\) sẽ hạn chế và đèn LED chiếu sáng nháy ngưng trệ.

Bài 2

Tại sao chỉ vướng tuy nhiên song thêm thắt tụ năng lượng điện một phía tụ năng lượng điện của mạch năng lượng điện, ( như bước 3) lại thấy thời hạn sáng sủa, tối của nhị đèn LED chiếu sáng không giống nhau?

Hướng dẫn giải

 • Khi vướng tuy nhiên song một tụ năng lượng điện vào  1 trong những nhị tụ năng lượng điện C1, C2 của mạch tạo nên xung, thì thực hiện cho tới phạm vi xung t1 không giống t2  phát triển thành mạch nhiều hài ko đối xứng và thời hạn sáng sủa, tối của nhị LED nhiều năm, cộc không giống nhau.