Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 vì:...

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

Bạn đang xem: Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 vì:...

Hình hình họa tại đây tế bào mô tả quy trình tạo hình loại không giống điểm địa lí ở kỳ giông kể từ quần thể kỳ giông Oregon. Hãy nghiên cứu và phân tích hình hình họa và bố trí những quá trình sau theo đuổi trình tự động đúng? (1) Các quần thể sinh sống nhập nhì môi trường thiên nhiên không giống nhau, ko giao hợp được cùng nhau và được tinh lọc bất ngờ thu thập những đột trở thành, những trở thành dị tổng hợp theo đuổi những phía không giống nhau. (2) Hình trở thành những nòi địa lí không giống nhau. (3) Quần thể Oregon (quần thể ban đầu) sinh sống nhập môi trường thiên nhiên kha khá hệt nhau không ngừng mở rộng khu vực phân bổ. (4)Các nòi địa lí trải qua loa những thay cho thay đổi DT mà đến mức vốn liếng ren của từng quần thể được cơ hội li trọn vẹn ko thể giao hợp với những thành viên của quần thể không giống và với chiếc quần thể ban sơ thì loại mới nhất tạo hình. (5)Các quần thể bị cơ hội li bởi những vật cản vật địa lí.

1.2 K 07/05/2023 Xem đáp án