Bộ phận đóng vai trò điều khiển các hoạt động sống của tế bào là Lưới tế bào

Câu hỏi:

22/05/2022 407

B. Chất tế bào

C. Nhân tế bào

Đáp án chủ yếu xác

D. Sở phận khác

Đáp án C

Nhân với tầm quan trọng điều khiển và tinh chỉnh từng hoạt động và sinh hoạt sinh sống của tế bào.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào quan liêu với công dụng nhập cuộc quy trình phân loại tế bào là:

Câu 2:

Bào quan liêu này với tầm quan trọng điều khiển và tinh chỉnh từng hoạt động và sinh hoạt sinh sống của tế bào ?

Câu 3:

Trong tế bào, thành phần này là cần thiết nhất ?

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

Câu 4:

Tế bào với độ dài rộng lớn số 1 là:

Câu 5:

Trong những tế bào tại đây, tế bào này với hình dạng sợi ?

Câu 6:

Tế bào bao gồm với từng nào thành phần chủ yếu ?

Câu 7:

Trong những tế bào tại đây, tế bào này với hình dạng đĩa ?

Câu 8:

Cấu tạo ra tế bào bao gồm bao nhiêu phần chủ yếu : 

Câu 9:

Nguyên tố chất hóa học này sẽ là thành phần đặc thù cho tới hóa học sinh sống ?

Câu 10:

Cấu tạo ra tế bào gồm:

Câu 11:

Trong khung người người, loại tế bào này với độ dài rộng lâu năm nhất ?

Câu 12:

Tế bào động vật hoang dã có

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình chóp

Câu 13:

Trong nhân tế bào, quy trình tổ hợp ARN ribôxôm ra mắt hầu hết ở đâu ?

Câu 14:

Chức năng của nhân là :

Câu 15:

Nơi tổ hợp prôtêin nhập tế bào là: