Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là (Miễn phí)

Câu hỏi:

03/08/2019 5,922

Bạn đang xem: Biểu hiện của chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế ở nước ta là (Miễn phí)

A. những khu vực công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được hình thành

Đáp án chủ yếu xác

B. nhiều hoạt động và sinh hoạt cty mới nhất Ra đời và tạo hình những vùng động lực

C. tỉ trọng của công nghiệp chế trở nên tăng, công nghiệp khai quật giảm

D. Nhà nước quản lí lí những ngành tài chính và những nghành tài chính then chốt

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn: SGK/85, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị với cơ cấu tổ chức tài chính nước ta?

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất vô cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước nhập vai trò loại yếu ớt vô nền kinh tế

D. Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế lúc lắc tỉ trọng nhỏ nhất

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây đích thị về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực tài chính của VN hiện nay nay?

A. Hình trở thành những vùng động lực trở nên tân tiến kinh tế

B. đa phần mô hình cty mới nhất Ra đời và phân phát triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt tự Nhà nước quản lí lí

D. Tỉ trọng chống công nghiệp và thiết kế tăng

Câu 3:

Ý nghĩa hầu hết của việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN là

A. đẩy mạnh hội nhập vô nền tài chính của khu vực vực

B. giục đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

Xem thêm: Cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đơn giản - kiến thức Toán 10

D. dùng phù hợp mối cung cấp làm việc đầy đủ vô nước

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với Xu thế vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN hiện nay nay?

A. Tốc phỏng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước quản lí lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng rất đầy đủ sự trở nên tân tiến khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Cơ cấu cương vực tài chính đang được vận động và di chuyển theo đòi hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

B. tạo hình những chống triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng nhanh quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính ở VN hiện nay nay?

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc phỏng vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành vô GDP ra mắt đặc biệt nhanh

C. Tỉ trọng của chống nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua chuyện những năm

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi trở nên tân tiến quốc gia hiện nay nay

Câu 7:

Biểu hiện nay của việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN là

A. những vùng phát triển thường xuyên canh được banh rộng

B. trở nên tân tiến nhiều khu vực công nghiệp luyện trung

C. những vùng tài chính trung tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức Vật lý 11 theo chương trình mới