Các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu hỏi:

17/01/2024 170

B. kí hiệu.

Đáp án chủ yếu xác

C. bản đồ vật - biểu đồ vật.

D. đường vận động.

Đáp án trúng là: B

- Phương pháp kí hiệu dùng làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo gót điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm dân ở,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vày cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình trạng học).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với những môn học tập không giống, môn Địa lí đem điểm khác lạ này sau đây?

Câu 2:

Các mỏ tài nguyên thông thường được thể hiện vày phương pháp

Xem thêm: Tính độ dài đoạn thẳng bằng tính chất đường phân giác.

Câu 3:

Xác xác định trí địa lí của một vị trí bên trên phiên bản đồ vật đa số dựa vào

Câu 4:

Các khu đô thị thông thường được thể hiện vày phương pháp

Câu 5:

Trên phiên bản đồ vật tỉ lệ thành phần 1:300 000, 3cm trên phiên bản đồ vật ứng với từng nào km ngoài thực địa?

Câu 6:

Trước khi dùng phiên bản đồ vật, nên nghiên cứu và phân tích kĩ

Câu 7:

Phương pháp lối vận động dùng làm thể hiện nay những đối tượng người sử dụng

Câu 8:

GPS và phiên bản đồ vật số dùng làm quản lý điều hành sự dịch rời của những đối tượng người sử dụng đem gắn khí giới xác định với không đem công dụng này sau đây?

Câu 9:

GPS vì thế vương quốc này tại đây xây cất, vận hành và quản lí lí?

Câu 10:

Học Địa lí gom người học tập nắm rõ rộng lớn về

Câu 12:

Thiết bị này tại đây cất cánh xung quanh Trái Đất và trị tín hiệu đem vấn đề xuống Trái Đất?

Câu 13:

Đối với nghành nghề dịch vụ quân sự chiến lược, phiên bản vật dụng để

Câu 14:

Kiến thức địa lí tài chính - xã hội kim chỉ nan group ngành nghề ngỗng này sau đây?