Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O.

Phản ứng Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 dẫn đến CaCO3 kết tủa nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đã và đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập dượt với tương quan về Ca(OH)2 với câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O.

Điều khiếu nại phản ứng

- Không có

Cách tiến hành phản ứng

- Cho Ca(HCO3)2 ứng dụng với Ca(OH)2

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- Canxi hiđrocacbonat phản xạ với can xi hiđroxit tạo nên trở thành kết tủa White can xi cacbonat

Bạn với biết

Ba(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3 cũng có thể có phản xạ tương tự động tạo nên kết tủa CaCO3

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Phương pháp phù hợp pha trộn sắt kẽm kim loại Ca kể từ CaCl2 là:

A. nhiệt độ phân CaCl2

B. sử dụng Na khử Ca2+ vô hỗn hợp CaCl2

C. năng lượng điện phân hỗn hợp CaCl2

D. năng lượng điện phân CaCl2 rét chảy

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Giải thích

Phương pháp phù hợp nhằm pha trộn Ca kể từ CaCl2 là năng lượng điện phân CaCl2 rét chảy vì thế đấy là sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Khi mang lại sắt kẽm kim loại Ca vô những hóa học sau đây, tình huống nào là không với phản xạ của Ca với nước ?

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

A. hỗn hợp CuSO4 vừa vặn đầy đủ.       B. hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ.

C. hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ.       D. H2O.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Giải thích

- Khi mang lại Ca vô hỗn hợp HCl

Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

→ Ca ko phản xạ với H2O vô hỗn hợp HCl

Ví dụ 3: Điều nào là sai khi nói đến CaCO3

A. Là hóa học rắn, white color, ko tan nội địa.

B. Không bị nhiệt độ phân diệt.

C. Bị nhiệt độ phân diệt dẫn đến CaO và CO2.

D. Tan nội địa với chứa chấp khí cacbonic.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Giải thích

Phương trình nhiệt độ phân: CaCO3 → CaO + CO2

Xem thêm: Top 99+ hình nền iPhone 14 chất lượng 4k siêu đẹp

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HCl
 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaHClO
 • CaCl2 + BaS → BaCl2 + CaS ↓
 • CaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ca(COO)2
 • CaCl2 + (NH4)2C2O4 → 2NH4Cl + CaC2O4
 • Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2
 • Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4
 • Ca(OH)2 + 2H2SO4 → 2H2O + Ca(HSO4)2
 • Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ca(HS)2
 • Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 ↓ + 2H2O
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O
 • Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + CO → CaCO3 ↓ + H2
 • Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O
 • Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
 • Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
 • 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2
 • 6Ca(OH)2 + 6Cl2 → 6H2O + 5CaCl2 + Ca(ClO3)2
 • Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3
 • Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2
 • 2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + N2O5 → Ca(NO3)2 + H2O
 • Phản ứng nhiệt độ phân: Ca(OH)2 → CaO + H2O
 • Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2
 • Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2CN2 → 2H2O + Ca(HCN2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + Zn → H2 ↑ + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + ZnO → H2O + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH
 • Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + Na2CO3
 • Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + NaOH
 • Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 ↓ + 2KOH
 • Ca(OH)2 + 2KHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + K2CO3
 • Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + KOH
 • Ca(OH)2 + Li2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiOH
 • 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → 2CaCO3 ↓+ 2H2O + Mg(OH)2
 • Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4
 • Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH
 • Ca(OH)2 + Rb2CO3 → CaCO3 ↓+ 2RbOH
 • Ca(OH)2 + Cs2CO3 → CaCO3 ↓ + 2CsOH
 • Ca(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + 2CaSO4
 • 3Ca(OH)2 + 2FeCl3 → 3CaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl
 • Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl ⇌ 2H2O+ CaCl2 + 2(CH2CH2)O ↑
 • Ca(OH)2 + 2NaClO → 2NaOH + Ca(ClO)2
 • Ca(OH)2 + NH4HCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + NH3
 • 3Ca(OH)2 + 2NH4H2PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + 2NH4NO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2
 • 3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + 2HCOOC2H5 → 2C2H5OH + (HCOO)2Ca
 • Ca(OH)2 + Na2SiO3 → 2NaOH + CaSiO3
 • Ca(OH)2 + 2LiF → CaF2 ↓ + 2LiOH
 • Ca(OH)2 + 2NH4F → CaF2 ↓+ 2NH4OH
 • Ca(OH)2 + NH4HF2 → CaF2 ↓+ H2O + NH4OH
 • Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 ↓ + H2O + NaOH
 • 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → 4H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO3
 • (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓+ 2NH3

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-canxi-ca.jsp