Cấu trúc nào sau đây có số lần cuộn xoắn nhiều nhất?

hint-header

Cập nhật ngày: 09-05-2022

Bạn đang xem: Cấu trúc nào sau đây có số lần cuộn xoắn nhiều nhất?


Chia sẻ bởi: Nguyễn hà


Cấu trúc này tại đây sở hữu số chuyến cuộn xoắn nhiều nhất?

Chủ đề liên quan

Sự link thân mật ADN với histôn vô cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST vô phân bào thuận tiện.

C

tổng hợp NST vô phân bào thuận tiện.

D

điều tiết sinh hoạt những ren vô ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể lâu năm vội vàng rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng vô nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó rất rất nhỏ.

B

nó được hạn chế trở nên nhiều đoạn.

C

nó được đóng góp xoắn ở nhiều Lever.

D

nó được dồn nén lai trở nên nhân con cái.

Phân tử ADN link với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu gọi là

Phân tử ADN link với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu, cấu hình này không thể trị hiện tại ở tế bào

Mức xoắn 3 vô cấu hình siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Trình tự động nuclêôtit vô ADN có công dụng đảm bảo và thực hiện những NST ko bám vô nhau ở ở

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực lớn để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Đơn vị nhỏ nhất vô cấu hình NST bao gồm đầy đủ 2 bộ phận ADN và prôtêin histon là

Điều không đúng vào lúc mang lại rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên vô tế bào sinh dục của khung hình.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới tê liệt.

C

không chỉ có đem ren quy lăm le nam nữ mà còn phải đem ren quy lăm le tính trạng thông thường.

D

Xem thêm: Công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần hình trụ

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo ra ĐK thuận tiện cho

A

sự phân li NST vô phân bào.

B

sự tổng hợp NST vô phân bào.

C

sự bộc lộ hình dáng NST ở kì thân mật.

D

sự phân li và tổng hợp NST vô phân bào.

Phân tử ADN link với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu, cấu hình này chỉ trị hiện tại ở tế bào

Trình tự động nuclêôtit đặc trưng vô ADN của NST, là địa điểm link với thoi phân bào được gọi là

D

điểm khởi động nhân song.

Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Mức cấu hình xoắn của NST sở hữu chiều ngang 30nm là

Cấu trúc này tại đây sở hữu số chuyến cuộn xoắn nhiều nhất?

Sự link thân mật ADN với histôn vô cấu hình của NST đáp ứng chức năng

A

lưu lưu giữ, bảo vệ, truyền đạt vấn đề DT.

B

phân li NST vô phân bào thuận tiện.

C

tổng hợp NST vô phân bào thuận tiện.

D

điều tiết sinh hoạt những ren vô ADN bên trên NST.

Nhiễm sắc thể lâu năm vội vàng rất nhiều lần đối với 2 lần bán kính tế bào, vẫn được xếp gọn gàng vô nhân vì

A

2 lần bán kính của chính nó rất rất nhỏ.

B

nó được hạn chế trở nên nhiều đoạn.

C

nó được đóng góp xoắn ở nhiều Lever.

Xem thêm: Lý thuyết Tính chất ba đường phân giác của tam giác lớp 7 (hay, chi tiết).

D

nó được dồn nén lai trở nên nhân con cái.

Phân tử ADN link với prôtêin tuy nhiên hầu hết là histon vẫn tạo thành cấu hình quánh hiệu gọi là