Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ | Trắc nghiệm Hóa 9

Xuất bản: 28/05/2020 - Tác giả: Huyền Chu

Chất này tại đây thuộc tính với nước tạo nên hỗn hợp bazơ? Oxit này thuộc tính với nước tạo nên hỗn hợp bazơ?

Bạn đang xem: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ | Trắc nghiệm Hóa 9

Chất thuộc tính với nước tạo nên hỗn hợp bazơ là:

A. CO₂

B. Na₂O

C. SO₂

D. P₂O₅.

Tương tự: 

Chất này tại đây thuộc tính với nước tạo nên hỗn hợp bazơ?

A. K₂O

B. CuO

C. CO

D. SO₂.

Đáp án

Câu 1. B

Na₂O + H₂O → 2NaOH

Câu 2. A

K₂O + H₂O → 2KOH

Để vấn đáp được những thắc mắc tương quan cho tới chất tác dụng với nước tạo nên hỗn hợp bazơ thì những em cần thiết ghi ghi nhớ những kỹ năng sau:

Lý thuyết cần thiết ghi nhớ:

- Oxit bazơ: là những oxit thuộc tính với axit tạo ra trở thành muối bột và nước

- Một số oxit bazơ thuộc tính với nước ở sức nóng chừng thông thường là: Na₂O, CaO, K₂O, BaO tạo nên bazơ tan tương ứng

Xem thêm: Lý thuyết hình vuông | SGK Toán lớp 8

Na₂O + H₂O → 2NaOH

CaO + H₂O → Ca(OH)₂

K₂O + H₂O → 2KOH

BaO + H₂O → Ba(OH)₂

- Chỉ với những Oxit bazơ của sắt kẽm kim loại kiềm (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) và kiềm thổ (Ca, Sr, Ba, Ra) nước ngoài trừ Be và Mg kết phù hợp với nước sẽ khởi tạo trở thành baz

Câu chất vấn liên quan:

1. Chất khí này Lúc tan nội địa tạo ra trở thành hỗn hợp bazơ?

A. Cacbon đioxit.

B. Nitơ đioxit.

C. Amoniac.

D. Nitơ monooxit.

Đáp án: C

2. Dãy hóa học bao gồm những oxit bazơ:

A. CuO, NO, MgO, CaO.

B. CuO, CaO, MgO, Na₂O.

C. CaO, COv, K₂O, Na2O.

D. K₂O, FeO, P₂O5, Mn₂O₇.

Đáp án: B.

Xem thêm: Tính thể tích của khối lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 6h là:

Trên đó là đáp án một số câu chất vấn trắc nghiệm hóa 9 về oxitbazơ, ngoài tư liệu giải hóa 9, những em hoàn toàn có thể xem thêm những môn học tập không giống bên trên Đọc Tài Liệu nhằm ôn luyện trọn vẹn. Chúc những em học tập tốt!

Bạn còn yếu tố gì băn khoăn?

Vui lòng cung ứng tăng vấn đề nhằm Shop chúng tôi chung bạn