Bộ phận dân số nào thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế? 

 • Câu hỏi:

  Bộ phận số lượng dân sinh này tại đây nằm trong group số lượng dân sinh ko sinh hoạt kinh tế? 

  • A. Những người đang được thao tác trong số xí nghiệp sản xuất.
  • B. Những người dân cày đang được thao tác bên trên ruộng đồng.
  • C. Học sinh, SV. 
  • D. Có nhu yếu làm việc tuy nhiên chưa xuất hiện việc thực hiện.

  Lời giải tham ô khảo:

  Bạn đang xem: Bộ phận dân số nào thuộc nhóm dân số không hoạt động kinh tế? 

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Học sinh, SV là thành phần số lượng dân sinh nằm trong group số lượng dân sinh ko sinh hoạt tài chính.

  Giải thích: Mục II, SGK/91 địa lí 10 cơ phiên bản.

Mã câu hỏi: 143509

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: Bảng Nguyên Hàm Và Công Thức Nguyên Hàm Đầy Đủ Nhất Kèm Bài Tập

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Cơ cấu số lượng dân sinh được phân rời khỏi trở thành nhị loại là
 • Cho biểu thiết bị biểu thị : CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA ẤN ĐỘ, BRA – XIN VÀ ANH NĂM 2013 (%). phán xét này sau đó là trúng
 • Biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại cơ cấu tổ chức lao dộng phân theo đòi chống tài chính của tía nước bên trên năm năm trước là gì?
 • Nhìn nhập cơ cấu tổ chức làm việc phân theo đòi chống tài chính tớ hoàn toàn có thể hiểu rằng điều gì?
 • Bộ phận số lượng dân sinh này nằm trong group số lượng dân sinh ko sinh hoạt kinh tế? 
 • Bộ phận số lượng dân sinh này nằm trong group số lượng dân sinh sinh hoạt kinh tế? 
 • Nguồn làm việc được phân thực hiện nhị nhóm nào?
 • Bộ phận số lượng dân sinh nhập giới hạn tuổi quy lăm le đem kỹ năng nhập cuộc làm việc được gọi là  gì?
 • Kiểu tháp ổn định lăm le (Nhật) đem Điểm sáng là gì?
 • Sự khác lạ thân thích tháp thu hẹp với tháp không ngừng mở rộng là gì?