Xây dựng công thức tính đạo hàm của các hàm số y = tan x và y = cot x a) Bằng cách viết y= tan x= sinx/cosx9 x khác bi/2+k bi, k thuộc z) , tính đạo hàm của hàm số y = tanx. (Miễn phí)

Siêu phẩm 30 đề đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Bạn đang xem: Xây dựng công thức tính đạo hàm của các hàm số y = tan x và y = cot x a) Bằng cách viết y= tan x= sinx/cosx9 x khác bi/2+k bi, k thuộc z) , tính đạo hàm của hàm số y = tanx. (Miễn phí)

a) Ta có

y'=(tanx)'=sinxcosx'

=(sinx)'.cosxsinx.(cosx)'cos2x

=cos2x+sin2xcos2x=1cos2x.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a) y=ex2x ;

Câu 2:

Tính đạo hàm của những hàm số sau:

a) nó = x3 – 3x2 + 2x + 1;

Câu 3:

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

Một vật được phóng theo gót phương trực tiếp đứng lên bên trên kể từ mặt mũi khu đất với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ v0 = đôi mươi m/s. Trong Vật lí, tao hiểu được Khi bỏ dở mức độ cản của bầu không khí, chừng cao h đối với mặt mũi khu đất (tính vị mét) của vật bên trên thời gian t (giây) sau khoản thời gian ném được mang đến vị công thức sau:

h=v0t12gt2,

trong cơ, v0 là véc tơ vận tốc tức thời ban sơ của vật, g = 9,8 m/s2 là tốc độ rơi tự tại. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời của vật Khi nó đạt chừng cao cực to và Khi nó va vấp khu đất.

Câu 4:

Một vật hoạt động rơi tự tại sở hữu phương trình h(t) = 100 – 4,9t2, ở cơ chừng cao h đối với mặt mũi khu đất tính vị mét và thời hạn t tính vị giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật:

a) Tại thời gian t = 5 giây;

b) Khi vật va vấp khu đất.

Câu 5:

Chuyển động của một phân tử bên trên một chão lắc được mang đến vị s(t) = 12 + 0,5sin(4πt), vô cơ s tính vị centimét và t tính vị giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời của phân tử sau t giây. Vận tốc cực to của phân tử là từng nào ?

Câu 6:

Cho hàm số f(x) = 2sin23xπ4 . Chứng minh rằng |f'(x)| ≤ 6 với từng x.

Câu 7:

Xem thêm: Cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn đơn giản - kiến thức Toán 10

Tính đạo hàm của hàm số  y=2tan2x+3cotπ32x.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị : Khái niệm và phương pháp tính

Chủ đề Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là một khái niệm quan trọng trong toán học. Bằng cách xác định hai điểm đặc biệt trên đồ thị của hàm số, chúng ta có thể xác định được phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm đó. Việc này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm và biểu đồ của các hàm số, và áp dụng chúng vào các vấn đề thực tế.

Bài tập phương trình hóa học lớp 8

Bài tập phương trình hóa học lớp 8 được biến soạn có đáp án, hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh củng cố luyện tập biết cách cân bằng phường trình phản ứng.