Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa Top of Form A. Program. B. Procedure. C. Function. D. Var. (Miễn phí)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Lời giải:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C

Để khai báo hàm nhập Pascal chính thức bởi vì kể từ khóa Function (hàm). Cấu trúc khai báo hàm: Function < thương hiệu hàm > [(< list thông số >)] : < loại tài liệu >;

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mượt này tại đây ko nên là hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

A. Microsoft Access

B. Oracle

C. Microsoft SQL server

D. Microsoft Excel

Câu 2:

Câu này là đích thị. Sau Khi tạo ra cấu hình mang đến bảng thì:

A. Có thể khắc ghi cấu hình và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

C. Tạo kiểu chất vấn ngay

D. Phải nhập tài liệu ngay

Câu 3:

Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:

A. Đọc dữ liệu

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

C. Thêm dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

Câu 4:

Sau Khi tạo ra links Một trong những bảng nhập quy mô tài liệu mối liên hệ, hoàn toàn có thể tiến hành việc làm này bên dưới đây?

A. Tổng hợp ý tài liệu chỉ từ một bảng

B. Tổng hợp ý tài liệu chỉ với 2 bảng

C. Tổng hợp ý tài liệu chỉ với 3 bảng

D. Tổng hợp ý tài liệu từ khá nhiều bảng

Câu 5:

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs):

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Câu 6:

Xét về mặt mày cấu hình, tính chất ngôi trường (field) nhập quy mô tài liệu mối liên hệ được hiểu là

A. Cột của bảng

B. Hàng của bảng

C. Tính hóa học của trường

D. Mô mô tả trường

Câu 7:

Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ links cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết nên là khóa)

Xem thêm: Công thức tính Diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác...