Bài 6 tin học lớp 12 - Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn Khái niệm Biểu mẫu là một đối tượng trong CSDL - Studocu

Bài 6: Biu mu hay, ngn gn

Bạn đang xem: Bài 6 tin học lớp 12 - Bài 6: Biểu mẫu hay, ngắn gọn Khái niệm Biểu mẫu là một đối tượng trong CSDL - Studocu

1. Khái niệm

• Biểu khuôn mẫu là 1 trong đối tượng người dùng nhập CSDL Access được kiến thiết để:

• Hiển thị tài liệu nhập bảng bên dưới dạng tiện lợi nhằm xem, nhập và sửa dữ liệu

• Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút mệnh lệnh (do người kiến thiết tạo ra ra).

Lưu ý: các biểu mẫu ta xét đây chỉ dựa trên các bảng, biểu mẫu cũng thể

mẫu chất vấn.

• Để thao tác với biểu khuôn mẫu, lựa chọn Forms nhập bảng lựa chọn đối tượng:

2. Tạo biểu khuôn mẫu mới

• Có nhì cơ hội tạo ra biểu khuôn mẫu mới

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

+ Cách 1: Nháy lưu ban nhập Create size by Design view nhằm tự động thiết kế

+ Cách 2: Nháy lưu ban nhập Create size by using wizard nhằm người sử dụng thuật sĩ

• Cũng hoàn toàn có thể phối hợp cả nhì cơ hội cùng nhau, tiếp sau đây tao thực hiện như sau:

+ 1. Nháy nhập Form Wizard;

- 2. Trong vỏ hộp Form Wizard:

+ Chọn bảng (hoặc khuôn mẫu hỏi) kể từ dù Tables/Queries;

+ Chọn những ngôi trường tiến hành khuôn mẫu chất vấn kể từ dù Available Fiels;

Xem thêm: Nghiệm kép là gì (Miễn phí)

+ Nháy Next nhằm kế tiếp.

- 3. Trong các bước tiếp theo, chọn bố cục biểu mẫu (hình 3), chẳng hạn dạng Cột

(Columnar) rồi lựa chọn loại mang lại biểu khuôn mẫu, ví dụ điển hình loại Chun (Standard)