Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật.

Với Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng và kiến thức kể từ cơ biết phương pháp thực hiện những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 8 Chương 4: Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Toán 8.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng bài: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Bạn đang xem: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật.

A. Phương pháp giải

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng chu vi lòng nhân với độ cao.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng.

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng tích của phụ vương kích thước

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

+) điều đặc biệt, so với hình lập phương thì:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: 

a) Tính những độ cao thấp của một hình vỏ hộp chữ nhật, hiểu được bọn chúng tỉ lệ thành phần với 3, 4, 5 và thể tích của hình vỏ hộp này là 480m3.

b) Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 486m2. Thể tích của chính nó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Gọi a, b, c là những độ cao thấp của hình chữ nhật (đơn vị: cm).

Theo đề bài bác, tớ có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Suy rời khỏi a=6; b=8; c=10.

Vậy những độ cao thấp của hình vỏ hộp chữ nhật là; 

      a=6cm; b=8cm; c=10cm.

b) Hình lập phương đem 6 mặt mày là hình vuông vắn đều bằng nhau.

Gọi a là cạnh của hình vuông vắn (đơn vị: mét).

Ta đem, diện tích S của hình vuông vắn là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Vậy, thể tích của khối lập phương là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Câu 2: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm vì chưng 6cm, chiều rộng lớn vì chưng 50% chiều nhiều năm và độ cao vội vàng 3 phiên chiều rộng lớn. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Lời giải:

Để tính được diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình chữ nhật, tớ cần phải biết không thiếu phụ vương độ cao thấp của chính nó là chiều nhiều năm, chiều rộng lớn, độ cao, từ fake thiết tớ có:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Khi đó:

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

        Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: Chu vi hình chữ nhật lớp 4: Tổng hợp kiến thức và bài tập tính chu vi hay nhất

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

        Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

- Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là: 

        Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Câu 3: Một bể nước hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 2m. Lúc đầu bể không tồn tại nước. Sau khi ụp nhập bể 120 thùng nước, từng thùng chứa chấp đôi mươi lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

a) Tính chiều rộng lớn của bể nước.

b) Người tớ ụp thêm vô bể 60 thùng nước nữa thì đẫy bể. Hỏi bể cao từng nào mét?

Lời giải:

a) Lượng nước ụp nhập bể khi đầu là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích lòng của bể là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Đáy bể là hình chữ nhật nên Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Suy rời khỏi, chiều rộng lớn của lòng bể là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

b) Lượng nước ụp nhập bể cả nhị phiên là:

Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật

Vậy, độ cao của bể là: Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

C. Bài tập dượt tự động luyện

Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1, biết Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình cơ.

Câu 2: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1. thạo AB=4cm, AC=5cm và A1C=13cm. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Câu 3: Một hình vỏ hộp chữ nhật đem lối chéo cánh rộng lớn vì chưng 17cm, những độ cao thấp của lòng vì chưng 9cm và 12cm. Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật.

Câu 4: Một bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem độ cao thấp những số đo trong thâm tâm bể là: nhiều năm 4m, rộng lớn 3m, cao 2,5m. thạo ¾ bể đang được chứa chấp nước. Hỏi thể tích phần bể ko chứa chấp nước là bao nhiêu?

Câu 5: Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật vì chưng kính (không nắp) đem chiều nhiều năm 80cm, chiều rộng lớn 50cm. Mực nước nhập bể cao 35cm. Người tớ mang đến nhập bể một hòn đá thì thể tích tăng 20000 cm3. Hỏi mực nước nhập bể thời điểm hiện nay cao bao nhiêu?

Câu 6: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1. thạo AB=4cm, AC=5cm và A1C=13cm. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Câu 7: Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1. thạo AB=3cm, AA1=6cm và Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Tìm số mặt mày, số đỉnh, số cạnh của hình lăng trụ đứng
 • Tìm những nguyên tố tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc nhập hình lăng trụ đứng
 • Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Tính số mặt mày, số đỉnh, số cạnh của hình chóp đều
 • Chứng minh mối liên hệ tuy nhiên tuy nhiên, vuông góc, đều bằng nhau nhập hình chóp đều

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác tập dượt Toán 8
 • Giải sách bài bác tập dượt Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 đem đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Viết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan (Miễn phí)

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài tập dượt Toán lớp 8 đem câu nói. giải chi tiết đem không thiếu Lý thuyết và những dạng bài bác đem câu nói. giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Những tứ giác lồi được giải thích cặn kẽ và ví dụ minh họa

Chủ đề: tứ giác lồi Tứ giác lồi là một khái niệm quen thuộc trong hình học và rất hữu ích trong các bài toán liên quan đến diện tích và chu vi. Với định nghĩa chính xác của nó, tứ giác lồi luôn mang đến những tính chất độc đáo và thuận lợi trong tính toán và giải quyết các vấn đề. Vì vậy, kiến thức về tứ giác lồi là cực kỳ hữu ích cho học sinh, sinh viên và những ai đam mê toán học và hình học.

Tổng hợp nguyên hàm sin bình và các bước giải đơn giản

Chủ đề: nguyên hàm sin bình Nguyên hàm sin bình là một trong những dạng nguyên hàm lượng giác thường gặp. Với kiến thức và kỹ năng tính toán chính xác, bạn có thể dễ dàng tìm được nguyên hàm của hàm số này. Việc nắm vững dạng nguyên hàm này sẽ giúp bạn giải quyết các bài toán liên quan đến tính diện tích, khối lượng, và tốc độ trong các bài toán vật lý, toán cao cấp. Với nguyên hàm sin bình, bạn sẽ trang bị thêm kiến thức cần thiết để hoàn thành xuất sắc các bài toán thực tế.

Công thức tính thể tích hình trụ và hướng dẫn giải bài tập

&nbsp;Công thức tính thể tích hình trụ là một kiến thức quan trọng không chỉ trong học tập mà cũng trong nhiều ứng dụng thực tế. Trong bài viết này, Viện đào tạo Vinacontrol sẽ giúp bạn&nbsp;hiểu rõ cách tính thể tích hình trụ và hướng dẫn giải&nbsp;các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao.1. Công thức tính thể tích hình trụHình trụ là một trong những hình khối được nghiên cứu nhiều nhất trong hình học không gian. Để tích thể tích hình trụ, bạn thực hiện lấy chiều cao của khối trụ nhân với bình phương độ dài bán kính đáy hình tròn và nhân hằng số Pi.Nói cách khác, thể tích hình trụ bằng tích diện tích mặt đáy nhân với chiều caoCông thức tính như sau:V =&nbsp;π x r^2&nbsp;x hTrong đó:V là thể tích của hình trụr là bán kính mặt đáyh là chiều caoπ là hằng số PiCông thức tính thể tích hình trụTa có thể thấy, công thức tính thể tích trình trụ có sự tương đồng với công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật vì đều lấy diện tích mặt đáy nhân với chiều cao✍&nbsp;Xem thêm: Công thức tính diện tích hình trụ và bài tập có lời giải2. Cách giải các dạng bài tập tính thể tích hình trụ từ cơ bản đến nâng caoTrong bài tập tính thể tích hình trụ, chúng ta sẽ thường gặp đề bài yêu cầu tính các đại lượng sau bao gồm: Thể tích,&nbsp;bán kính đáy, chiều cao. Với đại lượng thể tích, bạn có thể sử dụng công thức tính đã được trình bày ở trên. Nhưng với đại lượng bán kính đáy và chiều&nbsp;cao, chúng ta sẽ thực hiện tính như thế nào? Tất cả sẽ được hướng dẫn thông qua 3 dạng bài tập sau.2.1 Tính bán kính đáy của hình trụVới dạng bài tập này bạn&nbsp;cần chú ý đến dữ kiện đề bài cho:TH1: Nếu đề bài cho đường kính mặt tròn, bạn thực hiện chia cho 2 để tính bán kính.TH2: Nếu đề bài cho chu vi mặt đáy, bạn lấy chu vi chia 2π để tính bán kính.TH3: Nếu mặt đáy hình trụ là đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Bạn sử dụng một trong những cách sau để tính bán kính:Phương pháp 1:&nbsp;Sử dụng đinh lý sin trong tam giácCho tam giác ABC có BC = a, CA = b và AB = c, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó: a/sin A = b/sin B = c/sin C = 2RBán kính đáy được tính theo công thức:&nbsp;R = a/2sin A = b/2sin B = c/2sin CPhương pháp 2:&nbsp;Sử dụng diện tích tam giácTam giác ABC với&nbsp;các cạnh a, b, c&nbsp;có diện tích là: S = abc/4RBán kính đấy sẽ được tính là: R = abc/4SVới&nbsp;S của tam giác ABC sẽ được tính theo công thức Hê-rông:&nbsp;S = √[(a+b+c)(a+b−c)(a−b+c)(−a+b+c)​]/4​&nbsp;Phương pháp 3:&nbsp;Sử dụng trong hệ tọa độTìm tọa độ tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABCTìm tọa độ một trong ba đỉnh A, B, C (nếu chưa có)Tính khoảng cách từ tâm O tới một trong ba đỉnh A, B, C, đây chính là bán kính cần tìmR = OA = OB = OC.Phương pháp 4:&nbsp;Sử dụng trong tam giác vuôngTâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền, do đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông chính bằng nửa độ dài cạnh huyền.TH4: Nếu mặt đáy hình trụ là đường tròn nội&nbsp;tiếp của tam giác. Bạn sử dụng một trong những cách sau để tính bán kính:Sử dụng diện tích tam giác: Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b và AB = c, r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC,p = (a + b + c)/2 là nửa chu vi. Khi đó diện tích tam giác là S = p.rBán kính đường tròn nội tiếp sẽ được tính như sau: r = S/p2.2 Tính diện tích đáy hình trònVới dạng bài này, bạn chỉ cần thực hiện tính bán kính theo những cách được trình bày như trên. Rồi sau đó áp dựng công thức tính diện tích hình tròn S =&nbsp;π x r^22.3 Tính chiều cao của hình trụĐể tính được chiều cao hình trụ, ta sẽ dựa vào những dữ kiện đề bài cho.TH1: Nếu đề bài cho độ dài đường chéo nối từ tâm của một đáy đến đường tròn của đáy còn lại. Ta sử dụng định lý Py-ta-go để tính chiều cao.TH2: Nếu hình trụ được cắt bởi một mặt cắt tứ giác có thể là&nbsp;hình vuông, hình chữ nhật,.... thì dựa vào những dữ kiện đề bài cho. Ta thực hiện tích độ dài cách cạnh của hình tứ giác có liên quan đến đề bài. Từ đó suy ra chiều cao của hình trụ.3. Tổng hợp bài tập tính thể tích hình trụ có lời giảiBài 1:&nbsp;Tính thể tích của hình trụ biết bán kính hai mặt đáy bằng 7,1 cm; chiều cao bằng 5 cm.Giải:Ta có V=πr²hthể tích của hình trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)Bài 2:Một hình trụ có diện tích xung quanh là 20π cm² và diện tích toàn phần là 28π cm². Tính thể tích của hình trụ đó.Giải:Diện tích toàn phần hình trụ là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²Suy ra, 2πr² = 28π - 20π = 8πDo đó, r = 2cmDiện tích xung quanh hình trụ là Sxq = 2πrh<=> 20π = 2π.2.h<=> h = 5cmThể tích hình trụ là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³Bài 3:Một hình trụ có chu vi đáy bằng 20 cm, diện tích xung quanh bằng 14 cm². Tính chiều cao của hình trụ và thể tích của hình trụ.Giải:Chu vi đáy của hình trụ là&nbsp;chu vi của hình tròn&nbsp;= 2rπ = 20 cmDiện tích xung quanh của hình trụ: Sxq = 2πrh= 20 x h = 14→ h = 14/20 = 0,7 (cm)2rπ = 20 => r ~ 3,18 cmThể tích của hình trụ: V = π r² x h ~ 219,91 cm³Trên đây là toàn bộ nội dung về công thức tính thể tích hình trụ. Mong rằng những thông tin và Viện đào đạo Vinacontrol cung đã đã hữu ích tới bạn.Tham khảo các công thức&nbsp;toán học khác:✍&nbsp;Xem thêm:&nbsp;Quy đổi đơn vị đo thể tích✍&nbsp;Xem thêm:&nbsp;Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật✍&nbsp;Xem thêm:&nbsp;Công thức tích diện tích và thể tích hình cầu✍&nbsp;Xem thêm: Công thức tính thể tích hình lập phương