Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là:

Điều khiếu nại cơ phiên bản đáp ứng cho việc DT song lập những cặp tính trạng là:

Điều khiếu nại cơ phiên bản đáp ứng cho việc DT song lập những cặp tính trạng là:

Bạn đang xem: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là:

A. con số và mức độ sinh sống của đời lai cần rộng lớn.

B. từng cặp gen qui toan một cặp tính trạng cần tồn bên trên trên một cặp NST.

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

C. những gen hiệu quả riêng rẽ rẽ lên sự tạo hình tính trạng.

Xem thêm: Top 99+ hình nền iPhone 14 chất lượng 4k siêu đẹp

D. những gen trội cần lấn lướt trọn vẹn gen lặn.

Đáp án B

Để tính trạng DT song lập cần đảm bảo:
-Mỗi cặp gen qui toan 1tính trạng
-Các gen phía trên cặp NST tương đương, phân li song lập vô hạn chế phân
=> Đáp án B
Để tính trạng DT song lập cần đảm bảo:
-Mỗi cặp gen qui định 1tính trạng
-Các gen phía trên cặp NST tương đương, phân li độc lập vô hạn chế phân
=> Đáp án B