Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo nên xung

Câu 1: Chức năng của mạch khuếch tán là:

Quảng cáo

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo xung.

A. Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mày năng lượng điện áp

B. Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mày dòng sản phẩm điện

C. Khuếch đại tín hiệu năng lượng điện về mặt mày công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Phát biểu này tại đây đúng

A. Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng tranzito

B. Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng IC

C. Mạch khuếch tán người sử dụng cả tranzito và IC

D. Mạch khuếch tán rất có thể người sử dụng tranzito hoặc IC

Đáp án: D

Câu 3: Tìm tuyên bố đúng: Trên kí hiệu của IC khuếch tán thuật toán

A. Ở nguồn vào hòn đảo kí hiệu vệt “-”

B. Ở nguồn vào ko hòn đảo kí hiệu vệt “-”

C. Ở nguồn vào ko hòn đảo kí hiệu “+”

D. Cả 3 đáp án bên trên đều đúng

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 4: Đầu nhập ko hòn đảo kí hiệu vệt “+” nghĩa là:

A. Tín hiệu mang lại nguồn vào ko hòn đảo thì tín hiệu đi ra ngược vệt với tín hiệu nhập.

B. Tín hiệu mang lại nguồn vào ko hòn đảo thì tín hiệu đi ra nằm trong vệt với tín hiệu nhập.

C. Không ý nghĩa gì, đơn thuần kí hiệu ngẫu nhiên

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án: B

Câu 5: Tìm tuyên bố đúng:

A. Tín hiệu đi ra tiếp tục nằm trong vệt hoặc ngược vệt tín hiệu nhập tùy nằm trong tín hiệu đi vào nguồn vào hòn đảo hay là không đảo

B. Tín hiệu nhập là tín hiệu một chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu xoay chiều

C. Tín hiệu nhập là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu một chiều

D. Tín hiệu nhập là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu đi ra là tín hiệu xoay chiều

Đáp án: A. Vì mạch khuếch tán chỉ khuếch tán tín hiệu, không còn tác dụng thay đổi năng lượng điện xoay chiều trở nên một chiều và ngược lại.

Câu 6: Hệ số khuếch tán được xem theo gót công thức nào:

A. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo nên xung

B. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo nên xung

C. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo nên xung

D. Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuyếch đại - Mạch tạo nên xung

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 7: Phát biểu này sau đó là đúng

A. Khuếch đại năng lượng điện áp là đem tín hiệu đem biên phỏng nhỏ nhập, Output tiếp tục nhận được tín hiệu đem biên phỏng to hơn rất nhiều lần.

B. Khuếch đại dòng sản phẩm năng lượng điện là đem tín hiệu đem độ mạnh rộng lớn nhập, Output tiếp tục nhận được tín hiệu mang lại độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện mạnh rất là nhiều đợt.

C. Khuếch đại năng suất là đem tín hiệu đem năng suất yếu ớt nhập, Output tiếp tục nhận được tín hiệu đem năng suất mạnh rất là nhiều đợt.

D. Cả 3 đáp án bên trên đều đúng

Đáp án: D

Câu 8: Để kiểm soát và điều chỉnh thông số khuếch tán của mạch năng lượng điện, người tao điều chỉnh:

A. Rht

B. R1

C. Rht hoặc R1

D. Không kiểm soát và điều chỉnh được thông số khuếch tán.

Đáp án: Vì công thức tính thông số khuếch tán là Kđ = Rht/R1 nên rất có thể kiểm soát và điều chỉnh thông số khuếch tán bằng phương pháp kiểm soát và điều chỉnh Rht hoặc R1.

Câu 9: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito ghép colecto – bazo, nếu như thay cho R1, R2 vày những điôt quang đãng, hiện tượng kỳ lạ xẩy ra là:

A. LED1, LED2 tắt

B. LED1, LED2 sáng

C. LED1, LED2 lập loè nằm trong tắt, nằm trong sáng sủa.

D. LED1, LED2 lập loè luân phiên

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 10: Đối với mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito ghép colecto – bazo, Khi T1 và T2 như là nhau, nhằm nhận được xung nhiều hài đối xứng thì:

A. R1 = R2

B. R3 = R4

C. C1 = C2

D. R1 = R2, R3 = R4, C1 = C2

Đáp án: D

Câu 11: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, nếu như thay cho những năng lượng điện trở R1 và R2 vày những đèn LED chiếu sáng thì hiện tượng kỳ lạ gì tiếp tục xảy ra?

A. Các đèn LED chiếu sáng tiếp tục luân phiên chớp tắt.

B. Mạch tiếp tục không thể sinh hoạt được nữa.

C. Xung đi ra tiếp tục không thể đối xứng nữa.

D. Các tranzito sẽ ảnh hưởng lỗi.

Đáp án đúng: A

Xem thêm: Công thức tính bán kính mặt cầu - Trắc nghiệm mặt cầu có đáp án

Giải thích: Các đèn LED chiếu sáng tiếp tục luân phiên chớp tắt do tranzito khi thông khi khóa.

Câu 12: Người tao rất có thể làm cái gi để thay thế thay đổi thông số khuếch tán của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA?

A. Chỉ cần thiết thay cho thay đổi độ quý hiếm của năng lượng điện trở hồi tiếp (Rht).

B. Thay thay đổi tần số của năng lượng điện áp nhập.

C. Thay thay đổi biên phỏng của năng lượng điện áp nhập.

D. Đồng thời đội giá trị của năng lượng điện trở R1 và Rht lên gấp hai.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chỉ cần thiết thay cho thay đổi độ quý hiếm của năng lượng điện trở hồi tiếp (Rht) do:

Câu 13:Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, người tao đang được dùng những loại linh phụ kiện năng lượng điện tử nào?

A. Tranzito, năng lượng điện trở và tụ năng lượng điện.

B. Tirixto, năng lượng điện trở và tụ năng lượng điện.

C. Tranzito, đèn LED chiếu sáng và tụ năng lượng điện.

D. Tranzito, điôt và tụ năng lượng điện.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, người tao đang được dùng những loại linh phụ kiện năng lượng điện tử :Tranzito, năng lượng điện trở và tụ năng lượng điện.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo nên xung

Câu 14: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, sự thông – khóa của nhì tranzito T1 và T2 là vì sự…

A. Giảm năng lượng điện dung của những tụ năng lượng điện.

B. Tăng năng lượng điện dung của những tụ năng lượng điện.

C. Tăng trị số của những năng lượng điện trở.

D. Giảm trị số của những năng lượng điện trở.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, sự thông – khóa của nhì tranzito T1 và T2 là tự sự tăng năng lượng điện dung của những tụ năng lượng điện.

Câu 15: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, nhằm chuyển đổi xung nhiều hài đối xứng trở nên xung nhiều hài ko đối xứng thì tao rất cần được thực hiện gì?

A. Chỉ cần thiết tăng năng lượng điện dung của những tụ năng lượng điện.

B. Chỉ cần thiết rời năng lượng điện dung của những tụ năng lượng điện.

C. Chỉ cần thiết thay cho thay đổi độ quý hiếm của những năng lượng điện trở R3 và R4.

D. Chỉ cần thiết thay cho thay đổi nhì tụ năng lượng điện đang được dùng vày nhì tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung không giống nhau.

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, nhằm chuyển đổi xung nhiều hài đối xứng trở nên xung nhiều hài ko đối xứng thì tao cần thiết thay cho thay đổi nhì tụ điện có trị số năng lượng điện dung không giống nhau.

Câu 16: Trong mạch tạo nên xung nhiều hài tự động kích người sử dụng tranzito, để sở hữu xung nhiều hài đối xứng thì tao rất cần được thực hiện gì?

A. Chỉ nên cần chọn nhì tụ năng lượng điện đem năng lượng điện đều nhau.

B. Chỉ nên cần chọn những nhiều năng lượng điện trở đem trị số đều nhau.

C. Chỉ nên cần chọn những tranzito và những tụ năng lượng điện đem thông số kỹ thuật kỹ năng như là nhau.

D. Chỉ nên cần chọn những tranzito, năng lượng điện trở và tụ năng lượng điện như là nhau.

Đáp án đúng: D

Giải thích: để đem xung nhiều hài đối xứng thì: R1 = R2; R3 = R4 = R; C1 = C2 = C; T1 và T2 như là nhau

Câu 17: Trong mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA, tín hiệu đi ra và tín hiệu nhập luôn?

A. Cùng vệt và nằm trong trộn nhau.

B. Ngược vệt và ngược trộn nhau.

C. Ngược vệt và nằm trong trộn nhau.

D. Cùng vệt và ngược trộn nhau.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA, tín hiệu tiếp cận nguồn vào hòn đảo nên tín hiệu đi ra tiếp tục ngược vệt, ngược trộn với tín hiệu nhập.

Câu 18: Hệ số khuếch tán của mạch khuếch tán năng lượng điện áp người sử dụng OA dựa vào vào:

A. Chu kì và tần số của tín hiệu đi vào.

B. Độ rộng lớn của năng lượng điện áp nhập.

C. Trị số của những năng lượng điện trở R1 và Rht

D. Độ rộng lớn của năng lượng điện áp đi ra.

Đáp án đúng: B

Giải thích: Ta đem công thức sau: 

Tức là Kđ dựa vào R1 và Rht

Câu 19: IC khuếch tán thuật toán đem từng nào nguồn vào và từng nào đầu ra?

A. Một nguồn vào và một Output.

B. Hai nguồn vào và một Output.

C. Một nguồn vào và nhì Output.

D. Hai nguồn vào và nhì Output.

Đáp án đúng: B

Giải thích: IC khuếch tán thuật toán đem nhì nguồn vào và một Output.

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 8 (có đáp án): Mạch khuyếch đại - Mạch tạo nên xung

Câu 20: Chức năng của mạch tạo nên xung là:

A. Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện một chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện đem xung và tần số theo gót đòi hỏi.

B. Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện xoay chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện đem xung và tần số theo gót đòi hỏi.

C. Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện một chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện đem sóng và tần số theo gót đòi hỏi.

D. Biến thay đổi tín hiệu năng lượng điện xoay chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện không tồn tại tần số.

Đáp án đúng: A

Giải thích: Chức năng của mạch tạo nên xung là chuyển đổi tín hiệu năng lượng điện một chiều trở nên tín hiệu năng lượng điện đem xung và tần số theo gót đòi hỏi.

Xem thêm: Ảnh gái xinh che mặt

Xem tăng những bài xích Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 đem đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 9: Thiết kế tiếp mạch năng lượng điện tử giản dị (hay, chi tiết)
  • Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 9 (có đáp án): Thiết kế tiếp mạch năng lượng điện tử đơn giản
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 10: Thực hành: Mạch mối cung cấp năng lượng điện một chiều (hay, chi tiết)
  • Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 11: Thực hành: Lắp mạch mối cung cấp chỉnh lưu cầu đem đổi mới áp mối cung cấp và tụ thanh lọc (hay, chi tiết)

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's đi ra hình mẫu mới mẻ xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-8-mach-khuyech-dai-tao-xung.jsp


BÀI VIẾT NỔI BẬT


a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O_3}}}$ C2H4

Công thức tính thể tích khối chóp dễ hiểu nhất

Khối chóp là một hình học trong không gian ba chiều được tạo thành từ một hình bình hành ở đáy và các mặt tam giác kết nối từ các cạnh của hình bình hành đó đến một điểm gọi là đỉnh. Đỉnh này không nằm trên mặt phẳng của hình bình hành. Các mặt tam giác của khối chóp là các tam giác đều hoặc tam giác cân.