It was a mistake of you to lose your passport.

It was a mistake of you to tướng lose your passport.

It was a mistake of you to tướng lose your passport.

Bạn đang xem: It was a mistake of you to lose your passport.

A. You shouldn’t have lost your passport.

B. There must be a mistake in your passport.

Xem thêm: Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập về Góc ở tâm. Số đo cung - HOCMAI

C. You needn’t have brought your passport.

Xem thêm: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)={sin^2}x

D. Your passport must be lost.

Đáp án A

Kiến thức về động kể từ khuyết thiếu
Tạm dịch: Đó là lỗi của người sử dụng Lúc vẫn làm mất đi hộ chiếu của tớ.
=> Cấu trúc: It be + N + of sb to tướng tự sth: này là....của người nào Lúc đã thử gì
A. quý khách hàng đáng ra tránh việc làm mất đi hộ chiếu của tớ.
=> Đúng. Ta đem cấu hình như sau: Shouldn’t have Vp2: đáng ra tránh việc làm cái gi tuy nhiên bên trên thực tiễn là đã thử rồi.
B. Đó chắc rằng đem sơ sót nhập hộ chiếu của người sử dụng.
=> Sai nghĩa đối với câu gốc.
C. quý khách hàng đáng ra ko cần thiết làm mất đi hộ chiếu của tớ.
=> Sai nghĩa. Ta đem cấu hình như sau: Needn’t have Vp2: đáng ra ko cần phải làm những gì tuy nhiên bên trên thực tiễn là đã thử rồi.
D. Hộ chiếu của người sử dụng chắc rằng đã biết thành mất mặt.
=> Sai nghĩa, vì như thế cấu trúc: Must + Vo: chắc rằng là đã thử gì ở thời điểm hiện tại.