Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 280m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc (Miễn phí)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Gọi x, y lần lượt là chiều rộng lớn và chiều lâu năm của mảnh đất nền.

Điều kiện: x>0y>0.

Vì chu vi của khu vực vườn là 280m nên tao với phương trình:

                        2x+2y=280x+y=140                        (1)

Người tao thực hiện một lối chuồn xung xung quanh vườn (thuộc khu đất của vườn) rộng lớn 2m. Nên chiều rộng lớn và chiều lâu năm sót lại là: x-2 và y-2.

Diện tích mảnh đất nền khi đã trải lối chuồn là: (x2)(y2)=4524                                  (2)

Từ (1) và (2) tao với hệ phương trình: x+y=140(x2)(y2)=4524

Giải hệ phương trình này và so sánh ĐK của mảnh đất nền thấy nghiệm là: x=60y=80.

Vậy chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 60m và chiều lâu năm của mảnh đất nền là 80m.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thửa ruộng hình chữ nhật. Nếu tăng chiều lâu năm thêm thắt 2m và chiều rộng lớn 3m thì diện tích S tăng 100m2. Nếu nằm trong tách chiều lâu năm và chiều rộng lớn 2m thì diện tích S tách 68m2. Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

Câu 2:

Một hình chữ nhật với chu vi 90m. Nếu tăng chiều rộng lớn lên gấp rất nhiều lần và tách chiều lâu năm chuồn 15m thì tao được hình chữ nhật mới nhất với diện tích S vì thế diện tích S hình chữ nhật ban sơ. Tính những cạnh của hình chữ nhật tiếp tục cho tới.

Câu 3:

Một miếng khu đất hình thang cân nặng với lòng nhỏ xoàng lòng rộng lớn là 3m, và độ cao của hình thang cân nặng là 8m. Nếu gấp rất nhiều lần lòng nhỏ và thêm thắt lòng rộng lớn 1m (giữ vẹn toàn chiều cao) thì diện tích S đám khu đất cơ gia tăng 36m2 so với diện tích S ban sơ. Tính số đo lòng rộng lớn, lòng nhỏ và cạnh mặt mũi của mảnh đất nền cơ.

Câu 4:

Nếu tách chiều lâu năm 20m và tăng chiều rộng lớn lên 20m của một hình chữ nhật thì diện tích S của chính nó tăng 400m2. hiểu rằng chu vi của hình chữ nhật này vì thế 200m. Tính diện tích S hình chữ nhật.

Câu 5:

Xem thêm: a) Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axit axetic.b) Hoàn thành các phương trình hóa học sauCH≡CH +  ? ⟶ Br -CH=CH-BrnCH2=CH2 $\xrightarrow{{{t^0},xt,p}}$CH4 + O2 $\xrightarrow{{{t^0}}}$  ?   + H2OC2H2 +  ? $\xrightarrow{{Pd/PbC{O 3}}}$ C2H4

Một thửa ruộng hình tam giác với diện tích S 180m2. Tính chiều lâu năm cạnh lòng thửa ruộng, hiểu được nếu như tăng cạnh lòng thêm thắt 4m và độ cao giảm sút 1m thì diện tích S ko thay đổi.