Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số nước ta là:

A.

Chấp hành quyết sách số lượng dân sinh, pháp lý về dân số

Bạn đang xem: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số nước ta là:

B.

Nâng cao sự nắm vững của những người dân về tầm quan trọng của mái ấm gia đình, đồng đẳng giới, mức độ khoẻ sinh sản

C.

Tiếp tục tách vận tốc tăng thêm dân số

D.

Nâng cao quality số lượng dân sinh nhằm mục đích cải tiến và phát triển mối cung cấp lực lượng lao động mang đến khu đất nước

Xem thêm: Công thức cấp số nhân nâng cao | Lý thuyết + bài tập ví dụ

Đáp án và tiếng giải

Đáp án:B

Xem thêm: Tổng quan về ảnh hình trắng

Lời giải:

Nâng cao sự nắm vững của những người dân về tầm quan trọng của mái ấm gia đình, đồng đẳng giới, mức độ khoẻ sinh sản

Câu căn vặn nằm trong đề ganh đua sau. Quý Khách vẫn muốn ganh đua thử?

Trắc nghiệm 15 phút GDCD lớp 11 - Chính sách số lượng dân sinh và giải quyết và xử lý việc thực hiện - Đề số 1

Một số thắc mắc không giống nằm trong bài bác ganh đua.

Một số thắc mắc không giống rất có thể chúng ta quan hoài.