Dân số Nam Á mới nhất (2024) - cập nhật hằng ngày - DanSo.Org

Thông tin tưởng nhanh

  • Dân số lúc này của những nước Nam Á2.043.504.092 người vào trong ngày 25/03/2024 theo gót số liệu kể từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng số lượng dân sinh những nước Nam Á hiện nay cướp 25,23% số lượng dân sinh toàn cầu.
  • Nam Á hiện giờ đang xếp thứ 1 ở điểm Á Lục về số lượng dân sinh.
  • Mật chừng số lượng dân sinh của Nam Á là 319 người/km2.
  • Với tổng diện tích S là 6.399.056 km2.
  • 36,60% số lượng dân sinh sinh sống ở điểm trở thành thị (709.387.963 người vô năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở điểm Nam Á là 28 tuổi hạc.

Dân số Nam Á (năm 2020 và lịch sử)

Biểu loại số lượng dân sinh Nam Á 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if(parseInt(value) >= 1000){ return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } } ] }, title: { display: true, text: 'Biểu loại số lượng dân sinh Nam Á qua quýt trong thời điểm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } });

Biểu loại tỷ trọng tăng thêm số lượng dân sinh Nam Á 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu loại tỷ trọng tăng số lượng dân sinh Nam Á - Danso.org' } } });

Bạn đang xem: Dân số Nam Á mới nhất (2024) - cập nhật hằng ngày - DanSo.Org

Bảng số lượng dân sinh Nam Á 1955 - 2020

NămDân số% thay cho đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân trở thành thịDân trở thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
202019696178921.1121608513-45882124.92.4330836.070938796325.178409528801
201518573360211.3624283204-289550024.62.4729033.962875099626.674265975371
201017359199991.524894699-160310023.22.742713255488301626.569856031051
200516114465021.8227791325-159620021.83.0825230.248627009026.265581761191
20001472489876227763465-47960020.83.4923028.642172280225.661488989752
199513336725522.1827313244-34600019.93.8520827.536646794125.157432194542
199011971063332.362633947960980019.34.3518726.431554225224.653161758622
198510654089372.4624379041-24550018.94.8116624.926556136124.048617306132
19809435137332.3620812800-28820018.55.1714723.322006812623.244440077062
19758394497332.3118120166-73800018.15.5013121.117701477522.740694372312
19707488489022.3316306570-30280018.05.8711719.314449492422.436953903362
19656673160542.4149469644240018.36.1310413.59005567722.133371119832
19605925812332.29127012826810019.06.129317.410310424421.630192334342
19555290748222.1610743971-18610019.56.0883179005567721.227460721412

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa vào tài liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo số lượng dân sinh Nam Á

NămDân số% thay cho đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân trở thành thịDân trở thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
202520707937371.0120235169-121410027.82.1532438.579689155826.481919884531
203021733544610.9720512145-120810029.52.083404189002377226.585461413271
203522665874390.8418646596-121390031.22.0335443.698759218725.588793974011
204023487321040.7116428933-121370032.91.9936746.3108710627326.591882504921
204524186309870.5913979777-121290034.51.9637849118598716926.394675435751
205024759469530.4711463193-121280036.01.9338751.8128157229326.297094917611

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa vào tài liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Xem thêm: 99+ Hình Ảnh Anime Ngầu Đẹp Nhất Chất lượng Full HD 2024

Ghi chú

Số liệu Dân số vô bảng và biểu loại số lượng dân sinh Nam Á (1955 - 2020) qua quýt trong thời điểm được lấy vô thời khắc ngày một mon 7 của hàng năm. Thời điểm tiên tiến nhất, nếu như không đến ngày một mon 7 thì này là số liệu dự tính.

Các số liệu như: Thay thay đổi, % thay cho thay đổi, thiên di, tỷ trọng sinh,... vô nhì bảng số lượng dân sinh là số liệu khoảng theo gót chu kỳ luân hồi 5 năm.

Xem thêm: Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

Số liệu Tỷ lệ tăng thêm dân sốbiểu loại tỷ trọng tăng thêm số lượng dân sinh mặt hàng năm là tỷ trọng Xác Suất số lượng dân sinh tăng thường niên dựa vào số liệu số lượng dân sinh vào trong ngày 1 mon 7 của hàng năm, từ thời điểm năm 1951 cho tới năm 2020. Giá trị này hoàn toàn có thể không giống với % Thay thay đổi thường niên thể hiện nay vô bảng số lượng dân sinh qua quýt những năm, thể hiện nay tỷ trọng thay cho thay đổi khoảng hàng năm vô 5 năm trước đó cơ.

Di cư: hoặc Di dân là sự việc thay cho thay đổi vị trí ở của những thành viên hoặc những group người nhằm lần vị trí ở đảm bảo chất lượng rộng lớn, thích hợp rộng lớn điểm ở cũ nhằm quyết định cư (từ vương quốc này cho tới vương quốc khác). Di cư gồm những: Nhập cư (những người cho tới nhằm quyết định cư) và Xuất cư (những người rời ngoài nhằm quyết định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu bên trên beyeu.edu.vn được xây cất dựa vào những số liệu và dự tính của Liên thích hợp quốc.

Tác giả

Bình luận