Những tiến bộ trong cách tính lịch của người phương Tây So với phương Đông xuất phát từ

Với giải Câu 13 trang 53 SBT Lịch sử 10 Chân trời tạo ra cụ thể nhập Bài 9: Văn minh Hy Lạp - La Mã cổ điển chung học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt nhập SBT Lịch sử 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Lịch sử lớp 10 Bài 9: Văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại

Bạn đang xem: Những tiến bộ trong cách tính lịch của người phương Tây So với phương Đông xuất phát từ

Câu 13 trang 53 SBT Lịch sử 10: Những tiến thủ cỗ nhập phương pháp tính lịch của những người phương Tây So với phương Đông xuất phân phát từ

A. phương pháp tính lịch dựa trên sự vận động của Mặt Trăng.

B. việc đúc rút tay nghề kể từ thực dẫn dắt tạo ra.

C. sự nắm vững đúng mực về Trái Đất và hệ Mặt Trời.

D. việc tính lịch dựa trên sự vận động của Mặt Trời.

Trả lời:

Đáp án trúng là: C

Xem tăng những bài xích giải sách bài xích tập dượt Lịch sử 10 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác:

Bài tập dượt 1 trang 48 SBT Lịch sử 10: Hãy nối những người sáng tác ở cột A với những kiệt tác, trở nên tựu tiêu biểu vượt trội cột B cho tới tương thích. Điểm cộng đồng của những người sáng tác này là gì?....

Bài tập dượt 2 trang 49 SBT Lịch sử 10Hãy phân loại những trở nên tựu nằm trong văn minh Hy Lạp hoặc La Mã. Từ cơ, hãy đánh giá và nhận định thế mạnh mẽ của từng nền văn minh và lí giải vì thế sao. Hoàn trở nên nội dung vấn đáp nhập bảng sau đây....

Bài tập dượt 3 trang 50 SBT Lịch sử 10: Hãy đối chiếu nhằm tìm hiểu rời khỏi điểm không giống nhau nhập phong thái phong cách xây dựng của 2 công trình xây dựng cổ đại: Đền Pác-tê-nông (Hy Lạp) và Đền Pan-tê-ông (La Mã). Hãy kể một số trong những công trình xây dựng nổi trội lúc này đem điểm giống như nhau tương tự động.....

Bài tập dượt 4 trang 50 SBT Lịch sử 10Hoàn trở nên bảng đo đếm sau đây về những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của khoa học tập Hy Lạp và La Mã cổ điển. Tại sao những nắm vững khoa học tập cho tới giai đoạn này mới nhất phát triển thành khoa học?.....

Bài tập dượt 5 trang 51 SBT Lịch sử 10: Điều khiếu nại đương nhiên tác dụng thế nào tới sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính và cơ chế chủ yếu trị của Hy Lạp và La Mã cổ đại?....

Bài tập dượt 6 trang 51 SBT Lịch sử 10: Kho tàng thần thoại cổ xưa của Hy Lạp có mức giá trị thế nào khi tìm hiểu hiểu văn minh Hy Lạp?...

Câu 1 trang 51 SBT Lịch sử 10: Phần rộng lớn bờ cõi của nền văn minh Hy Lạp - La Mã cổ điển đem địa hình....

Câu 2 trang 51 SBT Lịch sử 10: Kim loại này vẫn xúc tiến sự cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của dân cư Địa Trung Hải thời cổ đại?....

Câu 3 trang 51 SBT Lịch sử 10: Kinh tế chủ yếu của những vương quốc cổ điển Hy Lạp - La Mã là gì?....

Câu 4 trang 52 SBT Lịch sử 10: Lực lượng làm việc chủ yếu ở những vương quốc cổ điển Hy Lạp - La Mã là....

Câu 5 trang 52 SBT Lịch sử 10: Xã hội Hy Lạp - La Mã cổ điển đem nhị giai cung cấp cơ phiên bản là....

Xem thêm: Công thức tính diện tích hình chóp

Câu 6 trang 52 SBT Lịch sử 10: Địa bàn sinh sinh sống của dân cư ở Địa Trung Hải là....

Câu 7 trang 52 SBT Lịch sử 10: Mô hình của một thị quốc Hy Lạp cổ điển....

Câu 8 trang 52 SBT Lịch sử 10: Người Hy Lạp - La Mã cổ điển thông thường mua sắm tiểu mạch, thú vật, lông thú kể từ điểm nào?....

Câu 9 trang 52 SBT Lịch sử 10: Mâu thuẫn cơ phiên bản của xã hội cổ điển Hy Lạp - La Mã là xích míc thân thuộc.....

Câu 10 trang 52 SBT Lịch sử 10: Một trong mỗi góp sức rộng lớn có mức giá trị đến giờ của dân cư La Mã là....

Câu 11 trang 52 SBT Lịch sử 10: Vì sao thương nghiệp sản phẩm hải cải tiến và phát triển mạnh ở Hy Lạp và La Mã cổ đại?....

Câu 12 trang 53 SBT Lịch sử 10: Vì sao thưa chữ ghi chép là góp sức rộng lớn lao của La Mã cổ đại?.....

Câu 14 trang 53 SBT Lịch sử 10: Người La Mã sớm đem nắm vững đúng mực về Trái Đất và hệ Mặt Trời là nhờ.....

Câu 15 trang 53 SBT Lịch sử 10: Điểm giống như nhau thân thuộc đẳng cấp dân cày công xã ở phương Đông cổ điển với đẳng cấp bầy tớ ở xã hội phương Tây cổ điển là gì?....

Câu 16 trang 54 SBT Lịch sử 10: Việc nhìn thấy những đồng xu tiền cổ nhất trái đất của những người Hy Lạp và La Mã cổ điển ở châu Á và châu Phi vẫn thể hiện tại chân thành và ý nghĩa này bên dưới đây?.....

Câu 17 trang 54 SBT Lịch sử 10: Chữ Quốc ngữ của VN lúc này đem xuất xứ kể từ....

Câu 18 trang 54 SBT Lịch sử 10: Vì sao lúc này quả đât kế tiếp lưu giữ Đại hội thể thao Ô-lim-píc (Olympic)?.....

Câu 19 trang 54 SBT Lịch sử 10: Hàng hoá trao thay đổi, giao thương cần thiết nhất ở Địa Trung Hải cổ điển là gì?.....

Câu trăng tròn trang 54 SBT Lịch sử 10: Điểm tiến thủ cỗ của thiết chế dân căn nhà ở Hy Lạp cổ điển đối với cơ chế chuyên nghiệp chế TW tập dượt quyền ở phương Đông cổ điển là gì?....

Xem tăng những bài xích giải SBT Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo hay, cụ thể khác:

Bài 8: Văn minh chặn Độ cổ - trung đại

Bài 9: Văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại

Xem thêm: Đường trung tuyến là gì? Tính chất, công thức tính đường trung tuyến

Bài 10: Văn minh Tây Âu thời Phục hưng

Bài 11: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn cận đại

Bài 12: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn hiện tại đại