Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng giữa axit terephtalic với chất nào sau đây?

hint-header

Cập nhật ngày: 21-05-2022

Bạn đang xem: Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng giữa axit terephtalic với chất nào sau đây?


Chia sẻ bởi: Hoàng Văn Hải


Poli(etylen terephtalat) được pha chế vì chưng phản xạ thân thích axit terephtalic với hóa học nào là sau đây?

Chủ đề liên quan

Polime nào là tại đây vô bộ phận chứa chấp nhân tố nitơ?

Polime dùng để làm sản xuất thuỷ tinh nghịch cơ học được pha chế vì chưng phản xạ trùng khớp monome

Tơ tằm và nilon–6,6 đều

C

thuộc loại tơ vạn vật thiên nhiên

D

chứa những loại nhân tố kiểu như nhau ở vô phân tử

Tơ visco không nằm trong loại

Dãy bao gồm những hóa học được dùng để làm tổ hợp cao su đặc buna–S là

A

CH2 = CH – CH = CH2, C6H5 – CH = CH2

B

CH2 = C(CH3) – CH = CH2, C6H5 – CH = CH2

C

CH2 = CH – CH = CH2, lưu huỳnh

D

CH2 = CH – CH = CH2, CH3 – CH = CH3

Polime được pha chế vì chưng phản xạ trùng khớp là

C

poli(etylen terephtalat)

Polime được pha chế vì chưng phản xạ trùng dừng là

Tơ nilon-6,6 là

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

B

poliamit của axit ađipic và hexametylendiamin

C

poliamit của axit –aminocaproic

D

polieste của axit ađipic và etylen glicol

Những polime vạn vật thiên nhiên hoặc tổ hợp ko độc, có tính bền nhất định, rất có thể kéo trở nên sợi lâu năm và miếng, óng mượt gọi là

Trong trong những năm 30 của thế kỉ XX, những căn nhà chất hóa học của hãng sản xuất Du Pont (Mỹ) tiếp tục thông tin sáng tạo rời khỏi một loại vật tư ''mỏng rộng lớn tơ nhện, bền lâu hơn thép và đẹp tuyệt vời hơn lụa'' được pha chế vì chưng phản xạ trùng dừng. Vật liệu ê là

Trong số những loại tơ sau: tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ lapsan. Có từng nào loại tơ nằm trong tơ tự tạo (tơ buôn bán tổng hợp)?

Cho những polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6. Số polime tổ hợp là

Teflon là tên gọi của một polime được sử dụng làm

Nhóm những vật tư được pha chế kể từ polime trùng dừng là:

A

Cao su, nilon-6,6, tơ nitron

C

Nilon-6,6, tơ lapsan, thuỷ tinh nghịch plexiglas

D

nilon -6,6, tơ lapsan, nilon-6

Tơ nilon-6,6 được pha chế từ

A

Hexametylendiamin và axit adipic

C

Xem thêm: Chu vi xích đạo của trái đất

Axit terephtalic và etilen glicol

Polime đem cấu tạo mạng không khí là

Polime đem cấu tạo mạch phân nhánh là