Students are forbidden to bring their phones into the exam room. There is no exception whatsoever.

Students are forbidden vĩ đại bring their phones into the exam room. There is no exception whatsoever.

A. Under no circumstances are students prohibited from bringing their phones into the exam room.

Bạn đang xem: Students are forbidden to bring their phones into the exam room. There is no exception whatsoever.

B. On no trương mục are students permitted vĩ đại bring their phones into the exam room.

Xem thêm: Sự không giống nhau thân thích 12 loại bột thực hiện bánh người thực hiện bánh cần thiết biết

Xem thêm: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật có ví dụ trực quan dễ hiểu - IMO2007

Xem thêm: 99+ Hình Ảnh Anime Ngầu Đẹp Nhất Chất lượng Full HD 2024

C. At no time were students permitted vĩ đại bring their phones into the exam room.

Xem thêm: GIải đáp: Đồng hành giờ Anh là gì? - Tiếng Anh Là Gì?

D. In no way are students prohibited from bringing their phones into the exam room.