Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

Câu hỏi:

08/08/2022 141

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khai báo đổi thay nào là sau đấy là sai:

Câu 2:

Kết quảcủa phép tắc toán 45 div 2 mod 3 + một là bao nhiêu?

Câu 3:

Đâu là kể từ khóa vô ngữ điệu lập trình sẵn Pascal?

Câu 4:

 Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, câu mệnh lệnh khai báo nào là tại đây đúng?

Câu 5:

Một số câu mệnh lệnh vô công tác sau viết lách ko chính, em hãy sửa lại mang đến đúng:

program So_Sanh

uses crt;

var A B: integer;

begin

clrscr;

writeln(‘Nhap ví A: ’) readln(A);

writeln(‘Nhap ví B, khac ví A: ‘); readln(B);

Xem thêm: Phân giác ngoài của một tam giác là gì?Tính chất đường phân giác của tam giác

if A :> B then writeln(A,’ lon hon ‘,B) else writeln(B,’ lon hon ‘,A);

readln;

end.

Câu 6:

Cách khai báo hằng nào là sau đấy là đúng:

Câu 7:

Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pasal, câu mệnh lệnh gán nào là tại đây đúng?

Câu 8:

Cú pháp mệnh lệnh của ĐK dạng thiếu hụt là :

Câu 9:

Xét công tác sau:

Var x: integer;

Begin

x:=1;

y:= 5;

Writeln(x+y);

Readln;

End.

Xem thêm: Lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập về Góc ở tâm. Số đo cung - HOCMAI

Kết ngược của công tác bên trên là:

Câu 10:

Viết công tác nhập vô kể từ keyboard số nguyên vẹn a, dùng câu mệnh lệnh ĐK nhằm đánh giá coi a với phân tách không còn mang đến 3 hoặc 5 hay là không, thông tin rời khỏi screen.

Câu 11:

Cho a:= 2; b:= 3; Kết ngược sau khoản thời gian triển khai câu mệnh lệnh tiếp sau đây là: if a=b then writeln(‘a=b’) else writeln(‘a<>b’);