1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11=..........?

Câu hỏi

tieu my ly

1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11=..........?

Bạn đang xem: 1-2+3-4+5-6+7-8+9-10+11=..........?

Lương Băng Băng

14 mon 6 năm ngoái khi 21:18

Tính

a)  4/3*7 + 4/7*11 + 4/11*15 + 4/15*19 + 4/19*23 + 4/23*27

b) 1/2*3 + 1/3*4 + 1/4*5 + 1/5*6 +1/6*7

c)   2/3*5 + 2/5*7 + 2/7*9 + 2/9*11 + 2/11*13 + 2/1*2 + 2/2*3 + 2/3*4 + 2/8*9 + 2/9*10

Xem chi tiết

Tôi Yêu Lớp Tôi

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

Xem chi tiết

trần vẹn toàn gia hân

14 mon 8 2023 khi 10:48

tính bằng phương pháp thuận tiện 

a] 5/6 : 8/9 -3/4 : 8/9 

b] 1/11 nằm trong 2/11 nằm trong 3/11cộng 4/11 nằm trong 5/11 nằm trong 5/11 nằm trong 7/11 nằm trong 8/11 nằm trong 9/11 nằm trong 10/11 

Xem chi tiết

Vũ Phương Linh

30 mon 6 năm 2016 khi 16:03

3/2*4/3*5/4*6/5*7/6*8/7*9/8*10/9*11/10

Xem chi tiết

Nguyễn Phương Anh

28 mon 10 2020 khi 19:26

Tìm độ quý hiếm của 11 x 10 - 10 x 9 + 9 x 8 - 8 x 7 + 7 x 6 - 6 x 5 + 5 x 4 - 4 x 3 + 3 x 2 - 2 x 1.

Xem chi tiết

uzumaki naruto

11 mon 8 năm 2016 khi 22:12

tìm x

1) [(3/8.x-1/2):5/7+4/9].6/11=18/55

2) (7/10-3.x):( 1 9/10-1 2/5)+4/5=1

Xem chi tiết

anna pham

A) 2/3 - ( 1/6 + 1/8 )

B) 5/7 * 14/11 * 5/7 * 2/11 * 5/11 * 5/7

Xem thêm: [TaiMienPhi.Vn] Cách tính đường chéo hình chữ nhật khi biết độ dài 2 cạnh hoặc diện tí

C) 4/7 : ( 5/4 - 2/3 ) * 7/8

D) 10/1*3 + 10/3*5 + 10/5*7 + 10/7*9 + 10/9*11

Mong những ban trả tiếng hộ bản thân các bạn này vấn đáp trước tiên bản thân tiếp tục tích cho mình bại nha

Xem chi tiết

Võ Thiện Tuấn

\(\frac{10+\frac{9}{2}+\frac{8}{3}+\frac{7}{4}+ \frac{6}{5}+\frac{5}{6}+\frac{4}{7}+\frac{3}{8}+\frac{2}{9}+\frac{1}{10}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}}\)

Xem chi tiết

Anh Phan

5 mon 10 2021 khi 10:48

8/9÷3/7=

8/9+2/5=

7/8-1/3=

3/10×1/6=

b.lếu láo số

1 2/7+6 5/6=

5 3/4-1/5 =

6 2/9÷4 7/10=

5/3+3/2-7/6=

Xem chi tiết

Phùng Ngân Thương

17 mon 12 2022 khi 20:33

lưu ý: / là phần

tìm x 

a) x+1/4 = 5/8 

b) x - 3/5 = 1/10 

c) 7/8 - x = 1/4

d) x: 3/2 = 1/4 

đ) x nhân 2/7 = 6/11

e) 4/5 : x = 2/3

tính 

a) 7/9 x 5/6 

b) 1/5 : 7/10

c) 6/5 x ( 2/3 - 3/5 ) 

Xem thêm: Vấn đề đường trung tuyến trong tam giác vuông, tam giác cân, tam giác đều (cách giải + bài tập).

d) 1/4 : 3/8 x 6/5 

ai thực hiện nhanh chóng và đích thì bản thân tiếp tục tích và likes

Xem chi tiết