PASSAGE 4

Thông tin cẩn tài liệu

PASSAGE America’s foods began đồ sộ affect the rest of the world American emphasis on convenient and rapid consumption is best represented in fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drinks By the 1960s and 1970s fast foods became one of America’s strongest exports as franchises for Mc Donalds and Burger King spread through Europe and other parts of the world, including Russia and Đài Loan Trung Quốc Traditional meals cooked at trang chính and consumed at a leisurely pace _ gave way đồ sộ quick lunches and dinners eaten on the lập cập as other countries imitated American cultural patterns By the late 20th century Americans had become more conscious of their diets, eating more poultry, fish and vegetables, and fewer eggs and less beef Cooks began đồ sộ rediscover many world cuisines in forms closer đồ sộ their original In California, chefs combined fresh fruits and vegetables available with ingredients and spices borrowed from immigrant kitchens đồ sộ create an innovative cooking style that was lighter kêu ca traditional French, but more interesting and varied kêu ca typical American cuisine Along with the states wines, California cuisine took its place among the acknowledged forms of fine dining 56 Fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drinks ……… Question Fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drinks _ A are traditional meals of the US people B are popular because of their nutritious values C became more popular kêu ca meals cooked at trang chính in Đài Loan Trung Quốc D became popular with other European and Asian countries Question Which of the following is similar in meaning đồ sộ the word cuisine? A cooking B style of cooking C cookery D cook Question What is the main idea of the first paragraph? A Americas cuisine used đồ sộ have an influence on many countries B Fast foods became one of Americas strongest exports C Mc Donalds and Burger King are American food suppliers successful in Europe D Traditional meals cooked at trang chính and consumed at a leisurely pace are not common in the US Question Which of the following statements is true? A By the late 20th century, fast foods had lost their popularity in the USA B Americans used đồ sộ eat more poultry, fish, and fresh fruits and vegetables kêu ca they now C Cooking styles of other countries began đồ sộ affect Americas by the late 20th century D Fewer eggs and less beef in American diet made them fitter Question An innovative style of cooking was created in California _ A đồ sộ attract more immigrants đồ sộ the state B and made the states wines well-known C by borrowing recipes from immigrant kitchens D by combining the local specialities with immigrants spices Page ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-A 4-A 5-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: tin tức câu: American emphasis on convenient and rapid consumption is best represented in fast foods such as hamburgers, French fries, and soft drink Question 2: Cuisine= style of cooking Question 3: Main idea thông thường đầu đoạn, ở câu: Americas foods began đồ sộ affect the rest of the world Question 4: tin tức đoạn sau: By the late 20th century Americans had become more conscious of their diets, eating more poultry, fish and vegetables, and fewer eggs and less beef -> fast foods lost its popularity Question 5: tin tức đoạn: In California, chefs combined fresh fruits and vegetables available with ingredients and spices borrowed from immigrant kitchens đồ sộ create an innovative cooking style BÀI DỊCH Ẩm thực Hoa Kỳ chính thức tác động cho tới điểm không giống giới Người Mỹ ln nhấn mạnh vấn đề nhằm thức ăn cơ hội nhanh gọn lẹ tiện lợi đảm bảo chất lượng nên sử dụng thực phẩm nhanh chóng hamburgers, khoai tây chiên thức uống đem ga Đến những năm 60 70 món ăn nhanh chóng trở nên món đồ xuất mạnh Hoa Kỳ, nhưng mà sản phẩm cửa hàng mc Donalds Burger King phủ toàn châu Âu điểm không giống giới, bao hàm Nga Trung Quốc Các bữa tiệc truyền thống cuội nguồn nhưng mà nấu nướng căn nhà, người thức ăn chậm chạp rãi, nhường nhịn khu vực cho tới bữa trưa tối ăn nhanh chóng đàng nhưng mà vương quốc không giống làm theo văn hóa truyền thống Mỹ Đến cuối kỉ trăng tròn người dân Mỹ ý thức phần ăn bọn họ, chính thức ăn nhiều thịt gia ráng, cá rau củ, ăn trứng thịt bị Các đầu nhà bếp chính thức chế biến đổi lại phong thái siêu thị giới Theo phong cách ngay sát với nguyên vẹn Tại California, nhà bếp trưởng phối hợp rau củ tươi tắn có trước với nguyên vật liệu phụ gia lấy kể từ nhà bếp người nhập cảnh muốn tạo phong thái nấu nướng bữa sớm tạo ra, nhẹ dịu phong thái Pháp truyền thống cuội nguồn, thú vị phong phú và đa dạng siêu thị Mỹ tiêu biểu vượt trội Cùng với loại rượu bang, siêu thị California xếp thứ hạng cơ hội thức ăn tinh xảo giờ Page ...ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-A 4- A 5-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: tin tức câu: American emphasis on convenient and rapid... Main idea thông thường đầu đoạn, ở câu: Americas foods began đồ sộ affect the rest of the world Question 4: tin tức đoạn sau: By the late 20th century Americans had become more conscious of their diets,

Ngày đăng: 20/09/2021, 08:33

Bạn đang xem: PASSAGE 4

Xem thêm: Hướng dẫn lập phương trình hóa học cho người mới học

Xem thêm: PASSAGE 4