Any pupil caught was made to stand at the front of the class.

Any pupil caught was made lớn stand at the front of the class.

Any pupil caught ________ was made lớn stand at the front of the class.

Bạn đang xem: Any pupil caught was made to stand at the front of the class.

A. misbehaved

B. misbehave

C. misbehavior

D. misbehaving

Xem thêm: Các giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 (cực hay, có đáp án).

Đáp án D

Dịch: Bất kỳ học viên nào là bị tóm gọn gặp cư xử lệch lạc đều bị bắt đứng trước lớp.
=> Căn cứ vô cấu trúc:
*Catch + V-ing : bị bắt gặp Lúc đang được làm gì

=> Đáp án D

Xem thêm: Các bước giải tích cos x cos 2x hiệu quả và đơn giản

Note:

-Misbehave (v): (người) đối xử tệ; (máy móc) ko hoạt động và sinh hoạt bình thường

- Misbehavior (n): hành vì như thế tệ mạc