Công thức tính Diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác...

Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng canh ty những em học viên lớp 4, 5, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình tam giác, hình tứ giác, hình vuông vắn, hình chữ nhật, hình trụ, hình bình hành, hình thoi, hình nón, hình cầu, hình trụ, hình lập phương, hình thang, hình vỏ hộp chữ nhật.

Qua cơ, những em đơn giản vận dụng vào cụ thể từng bài bác luyện rõ ràng, tuy nhiên ko gặp gỡ ngẫu nhiên trở quan ngại này, nhằm càng ngày càng học tập chất lượng phần Hình học tập. Mời những em nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn nhằm nắm rõ những công thức hình học tập cơ bạn dạng nhé:

Bạn đang xem: Công thức tính Diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác...

 • 1. Tính chu vi, diện tích S Hình chữ nhật
  • Công thức tính chu vi Hình chữ nhật
  • Công thức tính diện tích Hình chữ nhật
 • 2. Tính chu vi, diện tích S Hình vuông
  • Công thức tính chu vi Hình vuông
  • Công thức tính diện tích Hình vuông
 • 3. Tính chu vi, diện tích S Hình bình hành
  • Công thức tính chu vi Hình bình hành
  • Công thức tính diện tích Hình bình hành
 • 4. Tính chu vi, diện tích S Hình thoi
  • Công thức tính chu vi Hình thoi
  • Công thức tính diện tích Hình thoi
 • 5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giác
  • Công thức tính chu vi Hình tam giác
  • Công thức tính diện tích Hình tam giác
 • 6. Tính chu vi, diện tích S Hình tứ giác
  • Công thức tính chu vi Hình tứ giác
  • Công thức tính diện tích Hình tứ giác
 • 7. Tính chu vi, diện tích S Hình thang vuông, cân
  • Công thức tính chu vi hình thang
  • Công thức tính diện tích hình thang
 • 8. Tính chu vi, diện tích S hình tròn
  • Công thức tính chu vi hình tròn
  • Công thức tính diện tích hình tròn
 • 9. Tính diện tích S, thể tích hình lập phương
  • Tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương
  • Tính diện tích S toàn phần hình lập phương
  • Tính thể tích hình lập phương
 • 10. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
  • Tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật
  • Tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật
  • Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • 11. Tính diện tích S, thể tích hình nón
  • Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón
  • Công thức tính diện tích toàn phần hình nón
  • Công thức tính thể tích hình nón
 • 12. Tính diện tích S, thể tích hình trụ
  • Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ
  • Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ
  • Công thức tính thể tích hình trụ
 • 13. Tính chu vi, diện tích S Hình cầu
  • Công thức tính diện tích mặt mày cầu
  • Công thức tính thể tích hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích S Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: P.. = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh tiếp tục biết.

Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành DT tìm hiểu cạnh bằng phương pháp lấy DT phân chia cạnh tiếp tục biết.

2. Tính chu vi, diện tích S Hình vuông

Hình vuông

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông vắn, tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình vuông vắn, nhằm tìm hiểu cạnh hình vuông vắn tao lấy chu vi hình vuông vắn phân chia 4.

Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông vắn, tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

Mở rộng: Nếu biết diện tích S hình vuông vắn, tao hoàn toàn có thể tìm hiểu cạnh hình vuông vắn bằng phương pháp nhẩm.

3. Tính chu vi, diện tích S Hình bình hành

Hình bình hành

Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, tao lấy tổng nhị cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh tiếp tục biết.

Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, tao lấy phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: sành diện tích S hình bình hành, tao hoàn toàn có thể tính:

 • Độ lâu năm đáy: a = S : h
 • Chiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích S Hình thoi

Hình thoi

Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, tao lấy phỏng lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, nhằm tìm hiểu cạnh hình thoi tao lấy chu vi phân chia 4.

Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S = \frac{m\ \times\ n}{2}

Muốn tính diện tích hình thoi, tao lấy tích phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giác

Hình tam giác

Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, tao lấy phỏng lâu năm 3 cạnh tam giác nằm trong lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, tao tìm hiểu cạnh sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ chuồn tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Công thức tính diện tích Hình tam giác

Công thức: S = \frac{a\ \times\ h}{2}

Muốn tính diện tích hình tam giác, tao lấy phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao rồi phân chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu tao biết diện tích S hình tam giác, tao hoàn toàn có thể tính:

 • Chiều cao: h = (S x 2) : a
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích S Hình tứ giác

Hình tứ giác

Công thức tính chu vi Hình tứ giác

Công thức: P.. = a + b + c + d

Trong đó:

P là chu vi hình tứ giác
a, b, c, d thứu tự là phỏng lâu năm những cạnh của tứ giác

Công thức tính diện tích Hình tứ giác

Sẽ không tồn tại công thức cộng đồng nhằm tính diện tích hình tứ giác tuy nhiên tất cả chúng ta phụ thuộc vào rõ ràng hình tứ giác này đó là gì để sở hữu cơ hội tính diện tích không giống nhau.

7. Tính chu vi, diện tích S Hình thang vuông, cân

Hình thang

Có một cạnh mặt mày vuông góc với nhị lòng, cạnh vị trí kia đó là độ cao hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông tao tính như cơ hội tìm hiểu hình thang.

Hình thang cân: đem hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau, nhị góc tù đều bằng nhau và nhị góc nhọn đều bằng nhau.

Xem thêm: Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải từ A – Z

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, tao lấy phỏng lâu năm những cạnh hình thang nằm trong lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thang và phỏng lâu năm 3 cạnh, tao hoàn toàn có thể tìm hiểu cạnh sót lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ chuồn tổng phỏng lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).

Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S = \frac{\left(a\ +\ b\right)\ \times\ h}{2}

Muốn tính diện tích hình thang, tao lấy tổng phỏng lâu năm nhị lòng nhân với độ cao rồi lấy phân chia mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Nếu biết diện tích S hình thang, tao hoàn toàn có thể tính

 • Chiều cao: h = (S x 2) : a
 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

8. Tính chu vi, diện tích S hình tròn

Hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14
hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình trụ, tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).

Mở rộng: Nếu biết chu vi hình trụ, tao hoàn toàn có thể tính:

 • Đường kính: d = C : 3,14
 • Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình trụ, tao lấy phân phối kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

9. Tính diện tích S, thể tích hình lập phương

Hình lập phương

Tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung xung quanh, tao lấy diện tích S một mặt của hình lập phương nhân với 4.

Tính diện tích S toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung xung quanh, tao lấy diện tích S một mặt của hình lập phương nhân với 6.

Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, tao lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

10. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật

Tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = P.. x c

Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng theo với gấp đôi diện tích S lòng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, tao lấy chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

11. Tính diện tích S, thể tích hình nón

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình nón

Diện tích xung xung quanh hình nón được xác lập vị tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính lòng hình nón (r) nhân với lối sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là 1 đường thẳng liền mạch hoặc 1 lối cong phẳng lì. Với hình nón thì lối sinh đem chiều lâu năm kể từ mép của vòng tròn xoe cho tới đỉnh của hình nón.

Sxq=\pi.r.l

Trong đó:

 • Sxq: là ký hiệu diện tích S xung xung quanh hình nón.
 • π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14
 • r: Bán kính mặt mày lòng hình nón và vị 2 lần bán kính phân chia 2 (r = d/2).
 • l: lối sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón vị diện tích S xung xung quanh hình nón cùng theo với diện tích S mặt mày lòng hình nón. Vì diện tích S mặt mày lòng là hình trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

Stp=Sxq+Sd=\pi.r.l+\pi.r^2

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón tao vận dụng công thức sau:

V=\frac{1}{3}\pi.r^2.h

Trong đó:

 • V: Ký hiệu thể tích hình nón
 • π: là hằng số = 3,14
 • r: Bán kính hình trụ lòng.
 • h: là lối cao hạ kể từ đỉnh xuống tâm lối tròn xoe lòng.

12. Tính diện tích S, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao nối kể từ lòng cho tới đỉnh hình trụ
 • π = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • 2 x π x r x h: diện tích S xung xung quanh hình trụ
 • 2 x π x r2: diện tích S của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

Xem thêm: Những bí quyết lớn chu vi hình tròn để tối ưu không gian

 • r: nửa đường kính hình trụ
 • h: độ cao hình trụ

13. Tính chu vi, diện tích S Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt mày cầu

Công thức tính diện tích mặt mày cầu

Công thức tính thể tích hình cầu

Công thức tính thể tích hình cầu

Trong đó:

 • S là diện tích S mặt mày cầu
 • V là thể tích hình cầu
 • r là nửa đường kính mặt mày cầu/hình cầu
 • d là bánh kính mặt mày cầu/hình cầu

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Công thức tính thể tích khối chóp dễ hiểu nhất

Khối chóp là một hình học trong không gian ba chiều được tạo thành từ một hình bình hành ở đáy và các mặt tam giác kết nối từ các cạnh của hình bình hành đó đến một điểm gọi là đỉnh. Đỉnh này không nằm trên mặt phẳng của hình bình hành. Các mặt tam giác của khối chóp là các tam giác đều hoặc tam giác cân.

SÊN RECTO ĐEN 428 - 108 MẮT 9 LY

Đại lý vỏ xe Phúc Thảo chuyên cung cấp các loại vỏ không ruột, vỏ có ruột và ruột xe gắn máy cho tất cả các dòng xe Honda, Yamaha, Suzuki, SYM…trên thị trường hiện nay.

10 hình ảnh hoa sen trắng buồn ngọt ngào khiến lòng rung động

Chủ đề hình ảnh hoa sen trắng buồn Hình ảnh hoa sen trắng buồn mang đến cho chúng ta không chỉ nỗi buồn mà còn khơi dậy những tâm trạng sâu sắc và ý nghĩa tình cảm. Một sự kết hợp đặc biệt giữa gam màu trắng và đen, những bông hoa sen trắng đám tang buồn thể hiện sự trang trọng, thành kính và tôn trọng đối với những người đã ra đi. Hãy cùng lan tỏa thông điệp yêu thương và tôn vinh sự hiện diện của những người thân yêu đã mất trong những bức hình này.