Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau (Miễn phí)

Câu hỏi:

18/06/2019 143,528

Bạn đang xem: Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau (Miễn phí)

A. dịch fake thân mật 2 điểm không giống nhau rời những lối mức độ.

Đáp án chủ yếu xác

B. dịch fake vuông góc với những lối mức độ vô năng lượng điện ngôi trường đều.

C. dịch fake không còn tiến trình là lối cong kín vô năng lượng điện ngôi trường.

D. dịch fake không còn một tiến trình tròn xoe vô năng lượng điện ngôi trường.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

A – đích vì như thế hình chiếu d của tiến trình vận động của năng lượng điện bên trên lối mức độ không giống 0

B, C, D – sai vì như thế hình chiếu d của tiến trình vận động của năng lượng điện bên trên lối mức độ vị 0 nên công sinh rời khỏi vị 0

Chọn đáp án A

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện âm, lượng nhỏ vào trong 1 năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhàng. Điện tích này tiếp tục fake động

A. dọc từ chiều của những lối mức độ năng lượng điện trường

B. trái hướng lối mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với lối mức độ năng lượng điện trường

D. theo dõi một tiến trình bất kì

Câu 2:

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà độ mạnh năng lượng điện ngôi trường của nó

A. được bố trí theo hướng như nhau bên trên từng điểm.

B. được bố trí theo hướng và kích thước như nhau bên trên từng điểm

C. có tính rộng lớn như nhau bên trên từng điểm.

D. có tính rộng lớn rời dần dần theo dõi thời hạn.

Câu 3:

Một năng lượng điện q vận động vô năng lượng điện ngôi trường không đồng đều theo dõi một lối cong kín. Gọi công của lực năng lượng điện vô vận động này là A thì

Xem thêm: Những bí quyết lớn chu vi hình tròn để tối ưu không gian

A. A > 0 nếu như q > 0.

B. A > 0 nếu như q < 0.

C. A ≠ 0 còn vết của A ko xác lập vì như thế chưa chắc chắn chiều vận động của q.

D. A = 0 vào cụ thể từng tình huống.

Câu 4:

Khi năng lượng điện dịch fake dọc từ một lối mức độ vô một năng lượng điện ngôi trường đều, nếu như quãng lối dịch fake tăng gấp đôi thì công của lực năng lượng điện trường

A. tăng 4 phiên.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. rời gấp đôi.

Câu 5:

Thế năng của năng lượng điện vô năng lượng điện ngôi trường đặc thù cho

A. năng lực tính năng lực của năng lượng điện ngôi trường.

B. phương chiều của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

C. năng lực sinh công của năng lượng điện ngôi trường.

D. kích thước nhỏ của vùng không khí đem năng lượng điện ngôi trường.

Câu 6:

Nếu năng lượng điện dịch fake vô năng lượng điện ngôi trường sao mang lại thế năng của chính nó tăng thì công của lực năng lượng điện trường

A. âm.

B. dương.

C. vị ko.

D. ko đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác lập.

Xem thêm: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)={sin^2}x